Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Autorska prava: Komisija poziva države članice da u potpunosti prenesu propise EU-a o autorskim pravima u nacionalno zakonodavstvo

Komisija je odlučila uputiti obrazložena mišljenja Bugarskoj, Cipru, Grčkoj, Irskoj, Latviji, Poljskoj, Portugalu, Sloveniji, Slovačkoj i Finskoj zbog neobavješćivanja Komisije o mjerama za prenošenje autorskog prava i srodnih prava koje se primjenjuju na određene internetske prijenose (Direktiva EU-a 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Komisija je danas poslala i obrazložena mišljenja Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Danskoj, Grčkoj, Francuskoj, Latviji, Poljskoj, Portugalu, Sloveniji, Slovačkoj, Finskoj i Švedskoj zbog neobavješćivanja Komisije o mjerama za prenošenje autorskog prava i srodnih prava na jedinstvenom digitalnom tržištu (Direktiva (EU) 2019/790).

Cjelokupno priopćenje za javnost