Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρωπαϊκά ψηφιακά δικαιώματα και αρχές

Η διακήρυξη για τα ευρωπαϊκά ψηφιακά δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές ψηφιακές αρχές προωθεί μια ψηφιακή μετάβαση που διαμορφώνεται από τις ευρωπαϊκές αξίες.

  Οι ψηφιακές αρχές στο επίκεντρο της ψηφιακής δεκαετίας

 

Learn about the digital principles

fix-empty

Η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή δεκαετία. Ως εκ τούτου, πρότεινε ένα σύνολο ευρωπαϊκών ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών που αντικατοπτρίζουν τις αξίες της ΕΕ και προωθούν ένα βιώσιμο, ανθρωποκεντρικό όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η δήλωση υπεγράφη από τους Προέδρους της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αντανακλώντας την κοινή πολιτική δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της να προωθήσουν και να εφαρμόσουν τα δικαιώματα και τις αρχές σε όλους τους τομείς της ψηφιακής ζωής.

Τα ευρωπαϊκά ψηφιακά δικαιώματα και αρχές θα συμπληρώσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα, όπως η προστασία των δεδομένων, η προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα αξιοποιήσουν την εμπειρία του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Επίσης, θα παρέχουν καθοδήγηση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη, καθώς προσαρμόζονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε επίσης ένα παιχνίδι που διερευνά τις ψηφιακές αρχές. Κάντε κλικ στην παρακάτω καρτέλα για να το παίξετε!

Οι άνθρωποι στο επίκεντρο των ψηφιακών τεχνολογιών
Η τεχνολογία θα πρέπει να ενθαρρύνει την αλληλεγγύη και την ένταξη
Ελευθερία επιλογής στο διαδίκτυο
Διαδικτυακή συμμετοχή
Ασφάλεια και προστασία στο διαδίκτυο
Η ψηφιακή συσκευή πρέπει να είναι βιώσιμη

Οι αρχές διαμορφώνονται γύρω από 6 θέματα:

 1. Θέτοντας τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού
 2. Στήριξη της αλληλεγγύης και της ένταξης
 3. Διασφάλιση της ελευθερίας επιλογής στο διαδίκτυο
 4. Προώθηση της συμμετοχής στον ψηφιακό δημόσιο χώρο
 5. Αύξηση της ασφάλειας, της προστασίας και της ενδυνάμωσης των ατόμων
 6. Προώθηση της βιωσιμότητας του ψηφιακού μέλλοντος

Θέτοντας τους ανθρώπους στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Η τεχνολογία θα πρέπει να εξυπηρετεί και να ωφελεί όλους τους ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ και να τους δίνει τη δυνατότητα να επιδιώκουν τις φιλοδοξίες τους. Δεν θα πρέπει να παραβιάζει την ασφάλειά τους ή τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Οι υπογράφοντες τη δήλωση θα δεσμευτούν να διασφαλίσουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα ωφελήσει όλους και θα βελτιώσει τη ζωή όλων των ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ. Θα λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματά μας γίνονται σεβαστά τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Η ΕΕ θα προωθήσει αυτή την προσέγγιση τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διεθνή σκηνή.

Αλληλεγγύη και ένταξη

Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, η οποία θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, και να προωθούν τα δικαιώματά μας. Η διακήρυξη προτείνει δικαιώματα σε ορισμένους βασικούς τομείς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, διασφαλίζοντας ότι καταβάλλουμε επιπλέον προσπάθειες για να συμπεριλάβουμε τους ηλικιωμένους, τα άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές, τα άτομα με αναπηρία και τα περιθωριοποιημένα, ευάλωτα ή στερημένα από τα δικαιώματα ψήφου άτομα και όσους ενεργούν για λογαριασμό τους. 

Συγκεκριμένα, οι υπογράφοντες θα δεσμευτούν να αναλάβουν δράση σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων:

 • συνδεσιμότητα·
 • ψηφιακή εκπαίδευση, κατάρτιση και δεξιότητες·
 • δίκαιες και δίκαιες συνθήκες εργασίας·
 • ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Ελευθερία επιλογής

Όλοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις δικές τους, συνειδητές επιλογές στο διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη και αλγορίθμους. Στόχος της δήλωσης είναι να διασφαλιστεί αυτό με την προώθηση ανθρωποκεντρικών, αξιόπιστων και ηθικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ. Επίσης, πιέζει για περισσότερη διαφάνεια γύρω από τη χρήση αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης.

Η ελευθερία επιλογής περιλαμβάνει επίσης την ελευθερία επιλογής των διαδικτυακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, βάσει αντικειμενικών, διαφανών και αξιόπιστων πληροφοριών. Αυτό με τη σειρά του περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι όλοι είναι εξουσιοδοτημένοι να ανταγωνίζονται και να καινοτομούν στον ψηφιακό κόσμο.

Συμμετοχή στον ψηφιακό δημόσιο χώρο

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχής και της δημοκρατικής συμμετοχής. Ο καθένας θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα αξιόπιστο, ποικίλο και πολύγλωσσο διαδικτυακό περιβάλλον και να γνωρίζει ποιος κατέχει ή ελέγχει τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί. Αυτό ενθαρρύνει τον πλουραλιστικό δημόσιο διάλογο και τη συμμετοχή στη δημοκρατία. 

Οι ψηφιακές αρχές υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη δημιουργίας ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που θα προστατεύει τους ανθρώπους από την παραπληροφόρηση, τη χειραγώγηση πληροφοριών και άλλες μορφές επιβλαβούς περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης και της έμφυλης βίας. Και, υποστηρίζει την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο που αντικατοπτρίζει την πολιτιστική και γλωσσική μας πολυμορφία.

Ασφάλεια, προστασία και ενδυνάμωση

Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς, προστατευμένες και προστατευτικές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ψηφιακές τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι ψηφιακές αρχές δεσμεύονται να προστατεύουν τα συμφέροντα των ανθρώπων, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και να αντιμετωπίζουν εκείνους που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα του διαδικτυακού μας περιβάλλοντος.

Η δήλωση καλεί όλους να έχουν αποτελεσματικό έλεγχο των προσωπικών και μη προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και τους νέους, οι οποίοι θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ενδυναμωμένοι στο διαδίκτυο. 

Αειφορία

Η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση συνδέονται στενά. Ενώ οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν πολλές λύσεις για την κλιματική αλλαγή, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν συμβάλλουν οι ίδιες στο πρόβλημα. Τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται, να παράγονται και να διατίθενται κατά τρόπο που να μειώνει τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και την κοινωνία. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την κατανάλωση ενέργειας των εν λόγω υπηρεσιών.

 

Η δήλωση θα διαδραματίσει καίριο ρόλο βοηθώντας την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν τους στόχους της ψηφιακής πυξίδας. Θα καθοδηγήσει επίσης τις εργασίες σχετικά με το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία. Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων, η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο: Η πρώτη έκθεση που αναλύει την πρόοδο της εφαρμογής των ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 ως παράρτημα της πρώτης έκθεσης για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας. 

Η διακήρυξη θα καθοδηγήσει επίσης την ΕΕ στις διεθνείς της σχέσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου ψηφιακού μετασχηματισμού που θέτει τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο της.

Αφίσα βιντεοπαιχνιδιών ψηφιακών αρχώνΈχετε ό,τι χρειάζεται για να ολοκληρώσετε την αναζήτηση ψηφιακών αρχών; Κάντε το δρόμο σας μέσα από το ψηφιακό βασίλειο απαντώντας σε ερωτήσεις, και να συλλέγουν νομίσματα για να κερδίσουν πόντους! Οι χαρακτήρες στο δρόμο θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την απάντησή σας — αλλά να είστε προσεκτικοί, δεν είναι όλοι τόσο καλοί όσο φαίνονται. 

Κάντε κλικ στο κουμπί για να ξεκινήσετε το παιχνίδι και να ξεκινήσετε την αναζήτηση για ψηφιακές αρχές.

Έναρξη του βιντεοπαιχνιδιού

Το παιχνίδι σχεδιάστηκε για επιτραπέζιους υπολογιστές — δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε smartphones ή μικρότερες οθόνες. Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα πρέπει να υποστηρίζει Javascript.
Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

 

 

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης

Η ΕΕ επιδιώκει ένα ανθρωποκεντρικό, βιώσιμο όραμα για την ψηφιακή κοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφιακής δεκαετίας για την ενδυνάμωση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Βλ. επίσης

Πρεσβευτές του DigitalEU

Οι πρεσβευτές του DigitalEU φέρνουν σε επαφή δημοσιογράφους, συντάκτες και παράγοντες επιρροής, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψηφιακών και τεχνολογικών θεμάτων.

Πρωτοπορία της Ψηφιακής Δεκαετίας 1-2 Ιουνίου 2021

Επικεφαλής της Ψηφιακής Δεκαετίας, που πραγματοποιήθηκε στις 1-2 Ιουνίου, ήταν μια διήμερη διαδικτυακή εκδήλωση που επικεντρώθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης με ορίζοντα το 2030.