Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropske digitalne pravice in načela

Evropska deklaracija o digitalnih pravicah in načelih spodbuja digitalni prehod, ki ga oblikujejo evropske vrednote.

EU želi ljudem omogočiti, da v celoti izkoristijo priložnosti, ki jih prinaša digitalni prehod. Sprejela je sklop digitalnih pravic in načel, ki odražajo vrednote EU ter spodbujajo varno in trajnostno vizijo digitalne preobrazbe, osredotočeno na človeka. Izjava vključuje tudi zaveze EU in držav članic, da bodo ukrepale v številnih digitalnih zadevah.

fix-empty

Predsedniki Komisije, Evropskega parlamenta in Sveta so podpisali Evropsko deklaracijo o digitalnih pravicah in načelih, ki odraža visoko raven politične zavezanosti EU in njenih držav članic spodbujanju in uporabi pravic in načel.

Izjava temelji zlasti na Listini EU o temeljnih pravicah in opozarja na najpomembnejše pravice pri digitalni preobrazbi, kot so svoboda izražanja in obveščanja, varstvo podatkov in zasebnost. Digitalne pravice in načela temeljijo tudi na zakonodaji in politikah EU, zaradi česar so zelo realni in oprijemljivi za državljane.

EU in države članice so sez izjavo zavezale, da bodo ukrepale in spodbujale to vizijo digitalne preobrazbe, osredotočeno na človeka, tako doma kot na mednarodnem prizorišču. Komisija spremlja uporabo digitalnih pravic in načel po vsej EU. 

Ljudje v središču digitalnih tehnologij
Tehnologija bi morala spodbujati solidarnost in vključevanje
Svoboda izbire na spletu
Spletna udeležba
Varnost in zaščita na spletu
Digitalne naprave bi morale biti trajnostne

Načela so oblikovana okoli šestih tem:

  1. Umestitev ljudi in njihovih pravic v središče digitalne preobrazbe
  2. Podpora solidarnosti in vključevanju
  3. Zagotavljanje svobode izbire na spletu
  4. Spodbujanje udeležbe v digitalnem javnem prostoru
  5. Povečanje varnosti, zaščite in opolnomočenja posameznikov (zlasti mladih)
  6. Spodbujanje trajnosti digitalne prihodnosti

 

fix-empty

Postavljanje ljudi v središče digitalne preobrazbe

Tehnologija bi morala služiti vsem ljudem, ki živijo v EU, in jim koristiti ter jih opolnomočiti za uresničevanje njihovih želja. Ne bi smela posegati v njihovo varnost ali temeljne pravice. 

EU in njene države članice se zavezujejo, da bodo zagotovile, da bo digitalna preobrazba koristila vsem in izboljšala življenje vseh ljudi, ki živijo v EU. Sprejmejo ukrepe za zagotovitev spoštovanja naših pravic na spletu in zunaj njega ter spodbujajo ta pristop doma in na mednarodnem prizorišču. 

Solidarnost in vključevanje

Univerzalni dostop do vključujoče tehnologije, ki spoštuje pravice EU, je bistvenega pomena. Vsakdo bi moral: 

  • dostop do cenovno dostopne in visokohitrostne digitalne povezljivosti
  • imeti možnost pridobiti izobrazbo ter znanja in spretnosti, potrebne za izkoriščanje prednosti digitalne tehnologije 
  • pošteni in pravični delovni pogoji
  • dostop do ključnih digitalnih javnih storitev

EU in njene države članice so se zavezale, da ne bodo nikogar prezrle, podprle prizadevanja za opremljanje vseh ustanov za izobraževanje in usposabljanje, zagotovile pravico do odklopa z dela ter zagotovile digitalno identiteto, ki omogoča dostop do širokega nabora spletnih storitev.

Svoboda izbire

Vsakdo bi moral imeti možnost, da na spletu sprejema lastne in ozaveščene odločitve. To vključuje interakcijo s sistemi umetne inteligence, ki bi morali služiti kot orodje za ljudi, s končnim ciljem povečanja blaginje ljudi. 

EU in države članice se zlasti zavezujejo, da bodo spodbujale zaupanja vredne in etične sisteme umetne inteligence, osredotočene na človeka, ki se uporabljajo pregledno in v skladu z vrednotami EU.

Svoboda izbire vključuje tudi svobodno izbiro spletnih storitev, ki jih uporabljamo, na podlagi objektivnih, preglednih in zanesljivih informacij. To pa vključuje zagotavljanje, da so podjetja opolnomočena za konkurenčnost in inovacije v digitalnem svetu.

Sodelovanje v digitalnem javnem prostoru

Vsakdo bi moral imeti dostop do zaupanja vrednega, raznolikega in večjezičnega spletnega okolja ter vedeti, kdo ima v lasti ali nadzoruje storitve, ki jih uporablja. To spodbuja pluralistično javno razpravo in sodelovanje v demokraciji.  

V deklaraciji je poudarjeno tudi, da je treba ustvariti digitalno okolje, ki bo ljudi ščitilo pred dezinformacijami, manipuliranjem z informacijami in drugimi oblikami škodljivih vsebin, vključno z nadlegovanjem in nasiljem na podlagi spola. V zvezi s tem priznava vlogo zelo velikih spletnih platform in jih poziva, naj zmanjšajo tveganja, ki izhajajo iz delovanja in uporabe njihovih storitev. 

EU in države članice se zlasti zavezujejo, da bodo podpirale učinkovit dostop do digitalnih vsebin, ki odražajo kulturno in jezikovno raznolikost v EU. 

Varnost, zaščita in opolnomočenje

Vsakdo bi moral imeti dostop do varnih in varovanih digitalnih tehnologij, izdelkov in storitev, ki varujejo zasebnost. EU in države članice se zlasti zavezujejo, da bodo zaščitile interese ljudi, podjetij in javnih storitev pred kibernetsko kriminaliteto ter zagotovile, da bo imel vsakdo učinkovit nadzor nad svojimi osebnimi in neosebnimi podatki v skladu s pravom EU. 

Otrokom in mladim bi bilo treba omogočiti, da sprejemajo varne in ozaveščene odločitve ter izražajo svojo ustvarjalnost v digitalnem okolju. EU in države članice se zavezujejo tudi, da bodo spodbujale pozitivne izkušnje otrok in mladih v starosti primernem in varnem digitalnem okolju ter jih ščitile pred škodljivimi in nezakonitimi vsebinami, izkoriščanjem, manipulacijo in zlorabo na spletu. 

Trajnost

Digitalniin zeleni prehod sta tesno povezana. Čeprav digitalne tehnologije ponujajo številne rešitve za podnebne spremembe, moramo zagotoviti, da same ne prispevajo k problemu. Digitalni proizvodi in storitve bi morali biti zasnovani, proizvedeni in odstranjeni na trajnosten način. 

EU in države članice se zavezujejo, da bodo podpirale digitalne tehnologije z minimalnimi negativnimi okoljskimi in socialnimi učinki. Cilj je spodbujati digitalne tehnologije, ki pozitivno vplivajo na okolje in podnebje ter prispevajo k zelenemu prehodu. Zavezujejo se tudi, da bodo spodbujale standarde trajnostnosti in oznake za digitalne proizvode in storitve, da bi ljudem zagotovile več informacij o njihovem vplivu na okolje. 

Evropska deklaracija o digitalnih pravicah in načelih državljanom ponuja most do digitalnih zakonov in politik Unije, saj kaže smer potovanja Unije na njeni poti k digitalni preobrazbi.

Komisija spremlja uporabo digitalnih pravic in načel po vsej EU ter svoje letno spremljanje objavlja skupaj s poročilom o stanju digitalnega desetletja. Namen poročila o spremljanju je pokazati, koliko EU in države članice na tej poti ostanejo na pravi poti. Z najboljšimi praksami držav članic naj bi spodbudil nadaljnje ukrepanje po vsej EU.

Deklaracija tudi usmerja EU v njenih mednarodnih odnosih in pomaga oblikovati svetovno digitalno preobrazbo, ki v središče postavlja ljudi in človekove pravice.

Komisija se je zavezala, da bo Parlamentu in Svetu redno poročala o napredku pri spodbujanju in izvajanju izjave. Poročilo za leto 2024 je na voljo (PDF) skupaj s podporno študijo.

 

Evropska deklaracija o digitalnih pravicah in načelih državljanom ponuja most do digitalnih zakonov in politik Unije, saj kaže smer potovanja Unije na njeni poti k digitalni preobrazbi.

Komisija spremlja uporabo digitalnih pravic in načel po vsej EU ter svoje letno spremljanje objavlja skupaj s poročilom o stanju digitalnega desetletja. Namen poročila o spremljanju je pokazati, koliko EU in države članice na tej poti ostanejo na pravi poti. Z najboljšimi praksami držav članic naj bi spodbudil nadaljnje ukrepanje po vsej EU.

Deklaracija tudi usmerja EU v njenih mednarodnih odnosih in pomaga oblikovati svetovno digitalno preobrazbo, ki v središče postavlja ljudi in človekove pravice.

Komisija se je zavezala, da bo Parlamentu in Svetu redno poročala o napredku pri spodbujanju in izvajanju izjave. Poročilo za leto 2024 je na voljo (PDF) skupaj s podporno študijo.

Plakat z digitalnimi načeli za videoigreAli imate vse, kar je potrebno za dokončanje prizadevanj za digitalna načela? Naredite svojo pot skozi digitalno sfero z odgovarjanjem na vprašanja, in zbiranje kovancev za zmago točk! Znaki na poti vam bodo pomagali izbrati odgovor, vendar bodite previdni, saj niso vsi tako prijazni, kot se zdijo. 

Kliknite gumb za začetek igre in se lotite iskanja digitalnih načel.

Začetek video igre

Igra je bila zasnovana za namizne računalnike – ni je mogoče predvajati na pametnih telefonih ali manjših zaslonih. Vaš brskalnik bo moral podpirati JavaScript.
Igra je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini.

 

 

Povezane vsebine

Širša slika

Evropsko digitalno desetletje

EU si v celotnem digitalnem desetletju prizadeva za trajnostno vizijo digitalne družbe, osredotočeno na človeka, da bi opolnomočila državljane in podjetja.

Glej tudi

Ambasadorji programa DigitalEU

Ambasadorji DigitalEU združujejo novinarje, urednike in vplivneže, dejavne na področju digitalnih in amp; tehnoloških tem.