Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropske digitalne pravice in načela

Izjava o evropskih digitalnih pravicah in načelih spodbuja digitalni prehod, ki ga oblikujejo evropske vrednote.

  Digitalna načela v središču digitalnega desetletja

 

Learn about the digital principles

fix-empty

Komisija želi ljudem zagotoviti, da bodo lahko v celoti izkoristili priložnosti, ki jih prinaša digitalno desetletje. Zato je predlagala sklop evropskih digitalnih pravic in načel, ki odražajo vrednote EU in spodbujajo trajnostno vizijo digitalne preobrazbe, osredotočeno na človeka.

Izjavo so podpisali predsedniki Komisije, Evropskega parlamenta in Sveta, ki odraža skupno politično zavezanost EU in njenih držav članic spodbujanju in izvajanju pravic in načel na vseh področjih digitalnega življenja.

Evropske digitalne pravice in načela bodo dopolnjevala obstoječe pravice, kot so varstvo podatkov, e-zasebnost in Listina o temeljnih pravicah. Temeljile bodo na izkušnjah z evropskim stebrom socialnih pravic. Poleg tega bodo zagotavljale smernice za EU in države članice, ko se bodo prilagajale digitalni preobrazbi.

Evropska komisija je začela tudi igro, v kateri so proučevala digitalna načela. Kliknite na spodnji zavihek, da ga predvajate!

Ljudje v središču digitalnih tehnologij
Tehnologija bi morala spodbujati solidarnost in vključevanje
Svoboda izbire na spletu
Spletna udeležba
Varnost in zaščita na spletu
Digitalna naprava bi morala biti trajnostna

Načela so oblikovana okoli 6 tem:

 1. Postaviti ljudi in njihove pravice v središče digitalne preobrazbe
 2. Podpiranje solidarnosti in vključevanja
 3. Zagotavljanje svobode izbire na spletu
 4. Spodbujanje udeležbe v digitalnem javnem prostoru
 5. Povečanje varnosti, zaščite in opolnomočenja posameznikov
 6. Spodbujanje trajnosti digitalne prihodnosti

Postaviti ljudi v središče digitalne preobrazbe

Tehnologija bi morala služiti in koristiti vsem ljudem, ki živijo v EU, ter jim omogočiti, da sledijo svojim težnjam. Ne bi smela posegati v njihovo varnost ali temeljne pravice.

Podpisniki deklaracije se bodo zavezali, da bodo zagotovili, da bo digitalna preobrazba koristila vsem in izboljšala življenja vseh ljudi, ki živijo v EU. Sprejeli bodo ukrepe, s katerimi bodo zagotovili spoštovanje naših pravic tako na spletu kot zunaj njega. EU bo ta pristop spodbujala tako doma kot na mednarodnem prizorišču.

Solidarnost in vključevanje

Vsakdo bi moral imeti dostop do tehnologije, ki bi morala biti vključujoča, in spodbujati naše pravice. Deklaracija predlaga pravice na številnih ključnih področjih, da se zagotovi, da nihče ne bo zapostavljen zaradi digitalne preobrazbe, s čimer bi zagotovili, da si bomo dodatno prizadevali za vključitev starejših ljudi, ljudi, ki živijo na podeželju, invalidov ter marginaliziranih, ranljivih ali prikrajšanih oseb in tistih, ki delujejo v njihovem imenu. 

Konkretno se bodo podpisniki zavezali k ukrepanju na številnih področjih, vključno z:

 • povezljivost;
 • digitalno izobraževanje, usposabljanje ter znanja in spretnosti;
 • pošteni in pravični delovni pogoji;
 • digitalne javne storitve.

Svoboda izbire

Vsakdo bi moral imeti možnost, da na spletu sprejema lastne in ozaveščene odločitve. To vključuje interakcijo z umetno inteligenco in algoritmi. Izjava želi to zagotoviti s spodbujanjem na človeka osredotočenih, zaupanja vrednih in etičnih sistemov umetne inteligence, ki se uporabljajo v skladu z vrednotami EU. Prizadeva si za večjo preglednost pri uporabi algoritmov in umetne inteligence.

Svoboda izbire vključuje tudi svobodno izbiro spletnih storitev, ki jih uporabljamo, na podlagi objektivnih, preglednih in zanesljivih informacij. To vključuje zagotavljanje, da so vsi sposobni tekmovati in uvajati inovacije v digitalnem svetu.

Sodelovanje v digitalnem javnem prostoru

Digitalne tehnologije se lahko uporabijo za spodbujanje udejstvovanja in demokratične udeležbe. Vsakdo bi moral imeti dostop do zaupanja vrednega, raznolikega in večjezičnega spletnega okolja ter vedeti, kdo ima v lasti ali nadzoruje storitve, ki jih uporablja. To spodbuja pluralistično javno razpravo in sodelovanje v demokraciji. 

Digitalna načela poudarjajo tudi potrebo po vzpostavitvi digitalnega okolja, ki bo ljudi ščitilo pred dezinformacijami, manipulacijo z informacijami in drugimi oblikami škodljivih vsebin, vključno z nadlegovanjem in nasiljem na podlagi spola. Podpira tudi dostop do digitalnih vsebin, ki odražajo našo kulturno in jezikovno raznolikost.

Varnost, zaščita in opolnomočenje

Vsakdo bi moral imeti dostop do varnih in zaščitenih digitalnih tehnologij, izdelkov in storitev, ki varujejo zasebnost. Digitalna načela se zavezujejo k zaščiti interesov ljudi, podjetij in javnih storitev pred kibernetsko kriminaliteto ter soočanju s tistimi, ki si prizadevajo ogroziti varnost in celovitost našega spletnega okolja.

Izjava poziva k učinkovitemu nadzoru nad svojimi osebnimi in neosebnimi podatki v skladu s pravom EU. Posebno pozornost namenja otrokom in mladim, ki bi se morali na spletu počutiti varne in opolnomočene. 

Trajnost

Digitalni in zeleni prehod sta tesno povezana. Čeprav digitalne tehnologije ponujajo številne rešitve za podnebne spremembe, moramo zagotoviti, da same ne prispevajo k problemu. Digitalne proizvode in storitve bi bilo treba oblikovati, proizvajati in odstranjevati tako, da se zmanjša njihov vpliv na okolje in družbo. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti več informacij o vplivu teh storitev na okolje in njihovi porabi energije.

 

Izjava bo imela ključno vlogo pri pomoči EU in njenim državam članicam pri doseganju ciljev digitalnega kompasa. Usmerjal bo tudi delo v zvezi s programom politike za digitalno desetletje. Da bi zagotovila doseganje ciljev, Komisija spremlja napredek: Prvo poročilo o analizi napredka pri izvajanju digitalnih pravic in načel je bilo objavljeno septembra 2023 kot priloga k prvemu poročilu o stanju digitalnega desetletja. 

Deklaracija bo tudi usmerjala EU v njenih mednarodnih odnosih in pomagala oblikovati svetovno digitalno preobrazbo, ki bo v središče postavila ljudi in človekove pravice.

Digitalna načela video igre plakatAli imate vse, kar je potrebno, da dokončate iskanje digitalnih načel? Naredite svojo pot skozi digitalno področje z odgovarjanjem na vprašanja in zbiranje kovancev za zmago točk! Znaki na poti vam bodo pomagali izbrati svoj odgovor – vendar bodite previdni, niso vsi tako prijazni, kot se zdijo. 

Kliknite gumb za začetek igre in se odpravite na iskanje digitalnih načel.

Začetek video igre

Igra je bila zasnovana za namizne računalnike – ni mogoče igrati na pametnih telefonih ali manjših zaslonih. Vaš brskalnik bo moral podpirati Javascript.
Igra je trenutno na voljo le v angleščini. Kmalu bo na voljo v francoščini in nemščini.

 

 

  Povezane vsebine

  Širša slika

  Evropsko digitalno desetletje

  EU si prizadeva za trajnostno vizijo digitalne družbe, osredotočeno na človeka, skozi celotno digitalno desetletje, da bi opolnomočili državljane in podjetja.

  Glej tudi

  Ambasadorji DigitalEU

  Ambasadorji DigitalEU združujejo novinarje, urednike in vplivneže, dejavne na področju digitalnih in tehnoloških tem.