Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropske digitalne pravice in načela

Izjava o evropskih digitalnih pravicah in načelih bo spodbujala digitalni prehod, ki ga bodo oblikovale evropske vrednote.

  Digitalna načela v središču digitalnega desetletja

Seznanite se z digitalnimi načeli

Fix-empty
Fix-empty

Komisija želi zagotoviti, da bodo ljudje lahko v celoti izkoristili priložnosti, ki jih prinaša digitalno desetletje. Zato je predlagala sklop evropskih digitalnih pravic in načel, ki odražajo vrednote EU in spodbujajo trajnostno vizijo digitalne preobrazbe, osredotočeno na človeka.

Izjavo so podpisali predsedniki Komisije, Evropskega parlamenta in Sveta, ki odraža skupno politično zavezanost EU in njenih držav članic k spodbujanju in izvajanju pravic in načel na vseh področjih digitalnega življenja.

Evropske digitalne pravice in načela bodo dopolnjevala obstoječe pravice, kot so varstvo podatkov, e-zasebnost in Listina o temeljnih pravicah. Gradili bodo na izkušnjah z evropskim stebrom socialnih pravic. Poleg tega bodo zagotovile smernice za EU in države članice, ko se bodo prilagajale digitalni preobrazbi.

Evropska komisija je začela tudi igro, ki raziskuje digitalna načela. Kliknite na zavihek spodaj, da ga igrajo!

Ljudje v središču digitalnih tehnologij
Tehnologija bi morala spodbujati solidarnost in vključenost
Svoboda izbire na spletu
Spletno sodelovanje
Varnost in zaščita na spletu
Digitalne naprave morajo biti trajnostne

Načela so oblikovana okoli 6 tem:

 1. Umestitev ljudi in njihovih pravic v središče digitalne preobrazbe
 2. Podpora solidarnosti in vključenosti
 3. Zagotavljanje svobode izbire na spletu
 4. Spodbujanje udeležbe v digitalnem javnem prostoru
 5. Povečanje varnosti, zaščite in opolnomočenja posameznikov
 6. Spodbujanje trajnosti digitalne prihodnosti

Umestitev ljudi v središče digitalne preobrazbe

Tehnologija bi morala služiti in koristiti vsem ljudem, ki živijo v EU, ter jim omogočiti, da sledijo svojim željam. Ne bi smela posegati v njihovo varnost ali temeljne pravice.

Podpisnice izjave se bodo zavezale, da bodo zagotovile, da bo digitalna preobrazba koristila vsem in izboljšala življenja vseh ljudi, ki živijo v EU. Sprejeli bodo ukrepe, s katerimi bodo zagotovili spoštovanje naših pravic na spletu in zunaj njega. EU bo ta pristop spodbujala doma in na mednarodnem prizorišču.

Solidarnost in vključevanje

Vsakdo bi moral imeti dostop do tehnologije, ki bi morala biti vključujoča, in spodbujati naše pravice. Izjava predlaga pravice na številnih ključnih področjih, da se zagotovi, da nihče ne bo zapostavljen zaradi digitalne preobrazbe, pri čemer je treba zagotoviti, da si bomo še bolj prizadevali za vključitev starejših, ljudi, ki živijo na podeželju, invalidov ter marginaliziranih, ranljivih ali prikrajšanih oseb in tistih, ki delujejo v njihovem imenu. 

Konkretno se bodo podpisniki zavezali k ukrepanju na številnih področjih, vključno z:

 • povezljivost;
 • digitalno izobraževanje, usposabljanje ter znanja in spretnosti;
 • pošteni in pravični delovni pogoji;
 • digitalne javne storitve.

Svoboda izbire

Vsakdo bi moral biti pooblaščen za sprejemanje lastnih in informiranih odločitev na spletu. To vključuje interakcijo z umetno inteligenco in algoritmi. Namen izjave je zagotoviti to s spodbujanjem na človeka osredotočenih, zaupanja vrednih in etičnih sistemov umetne inteligence, ki se uporabljajo v skladu z vrednotami EU. In si prizadeva za večjo preglednost glede uporabe algoritmov in umetne inteligence.

Svoboda izbire vključuje tudi svobodno izbiro spletnih storitev, ki jih uporabljamo na podlagi objektivnih, preglednih in zanesljivih informacij. To pa pomeni, da so vsi sposobni konkurirati in uvajati inovacije v digitalnem svetu.

Sodelovanje v digitalnem javnem prostoru

Digitalne tehnologije se lahko uporabijo za spodbujanje udejstvovanja in demokratične udeležbe. Vsakdo bi moral imeti dostop do zaupanja vrednega, raznolikega in večjezičnega spletnega okolja ter vedeti, kdo ima v lasti ali nadzoruje storitve, ki jih uporablja. To spodbuja pluralistično javno razpravo in sodelovanje v demokraciji. 

Digitalna načela poudarjajo tudi potrebo po ustvarjanju digitalnega okolja, ki bo ljudi varovalo pred dezinformacijami, manipulacijo informacij in drugimi oblikami škodljivih vsebin, vključno z nadlegovanjem in nasiljem na podlagi spola. In podpira dostop do digitalnih vsebin, ki odražajo našo kulturno in jezikovno raznolikost.

Varnost, zaščita in opolnomočenje

Vsakdo bi moral imeti dostop do varnih in zaščitenih digitalnih tehnologij, izdelkov in storitev, ki varujejo zasebnost. Digitalna načela se zavezujejo, da bodo zaščitila interese ljudi, podjetij in javnih storitev pred kibernetskim kriminalom ter se soočila s tistimi, ki želijo ogroziti varnost in celovitost našega spletnega okolja.

Izjava poziva, naj imajo vsi učinkovit nadzor nad svojimi osebnimi in neosebnimi podatki v skladu s pravom EU. Posebno pozornost namenja otrokom in mladim, ki bi se morali počutiti varno in opolnomočeno na spletu. 

Trajnost

Digitalni in zeleni prehod sta tesno povezana. Medtem ko digitalne tehnologije ponujajo številne rešitve za podnebne spremembe, moramo zagotoviti, da same ne prispevajo k problemu. Digitalne izdelke in storitve bi bilo treba zasnovati, proizvajati in odstranjevati na način, ki zmanjšuje njihov vpliv na okolje in družbo. Zagotoviti bi bilo treba tudi več informacij o vplivu teh storitev na okolje in njihovi porabi energije.

 

Izjava bo imela ključno vlogo pri pomoči EU in njenim državam članicam pri doseganju ciljev digitalnega kompasa. Usmerjal bo tudi delo v zvezi s programom politike za digitalno desetletje. Da bi zagotovila izpolnjevanje ciljev, bo Komisija spremljala napredek, ocenila vrzeli in pripravila priporočila z letnim poročilom o stanju digitalnega desetletja.   

Izjava bo usmerjala tudi EU v njenih mednarodnih odnosih in prispevala k oblikovanju globalne digitalne preobrazbe, ki bo v središče postavila ljudi in človekove pravice.

Digitalna načela video igre plakatAli imate vse, kar je potrebno za dokončanje iskanja digitalnih načel? Naredite svojo pot skozi digitalno kraljestvo z odgovarjanjem na vprašanja in zbiranje kovancev za zmago točk! Znaki na poti vam bodo pomagali izbrati svoj odgovor – vendar bodite previdni, niso vsi tako lepi, kot se zdijo. 

Kliknite gumb za začetek igre in se odpravite na iskanje digitalnih načel.

Začetek video igre

Igra je bila zasnovana za namizje – ni mogoče predvajati na pametnih telefonih ali manjših zaslonih. Vaš brskalnik bo moral podpirati Javascript.
Igra je trenutno na voljo le v angleščini. Kmalu bo na voljo v francoščini in nemščini.

 

 

  Povezane vsebine

  Širša slika

  Europe's Digital Decade

  The EU will pursue a human-centric, sustainable vision for digital society throughout the digital decade to empower citizens and businesses.

  Glej tudi

  Ambasadorji DigitalEU

  Ambasadorji DigitalEU združujejo novinarje, urednike in vplivneže, dejavne na področju digitalnih in tehnoloških tem.