Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europese digitale rechten en beginselen

De verklaring over Europese digitale rechten en beginselen bevordert een digitale transitie die wordt gevormd door Europese waarden.

  Digitale principes vormen de kern van het digitale decennium

 

Learn about the digital principles

fix-empty

De Commissie wil ervoor zorgen dat mensen in staat worden gesteld ten volle gebruik te maken van de kansen die het digitale decennium met zich meebrengt. Daarom werd een reeks Europese digitale rechten en beginselen voorgesteld die de waarden van de EU weerspiegelen en een duurzame, mensgerichte visie op de digitale transformatie bevorderen.

De verklaring is ondertekend door de voorzitters van de Commissie, het Europees Parlement en de Raad, waarin de gezamenlijke politieke inzet van de EU en haar lidstaten wordt weerspiegeld om de rechten en beginselen op alle gebieden van het digitale leven te bevorderen en ten uitvoer te leggen.

De Europese digitale rechten en beginselen zullen een aanvulling vormen op bestaande rechten, zoals gegevensbescherming, e-privacy en het Handvest van de grondrechten. Zij zullen voortbouwen op de ervaring met de Europese pijler van sociale rechten. En zij zullen richtsnoeren bieden voor de EU en de lidstaten wanneer zij zich aanpassen aan de digitale transformatie.

De Europese Commissie heeft ook een spel gelanceerd waarin de digitale beginselen worden verkend. Klik op het tabblad hieronder om het te spelen!

Mensen in het centrum van digitale technologieën
Technologie moet solidariteit en inclusie bevorderen
Keuzevrijheid online
Online deelname
Veiligheid en beveiliging online
Digitaal apparaat moet duurzaam zijn

De principes worden gevormd rond 6 thema’s:

 1. Mensen en hun rechten centraal stellen in de digitale transformatie
 2. Ondersteuning van solidariteit en inclusie
 3. Waarborging van de keuzevrijheid online
 4. Bevordering van participatie in de digitale openbare ruimte
 5. Verhogen van de veiligheid, beveiliging en empowerment van individuen
 6. Bevordering van de duurzaamheid van de digitale toekomst

Mensen centraal stellen in de digitale transformatie

Technologie moet alle mensen die in de EU wonen ten goede komen en hen in staat stellen hun aspiraties na te streven. Het mag geen inbreuk maken op hun veiligheid of grondrechten.

De ondertekenaars van de verklaring zullen zich ertoe verbinden ervoor te zorgen dat de digitale transformatie iedereen ten goede komt en het leven van alle mensen die in de EU wonen, verbeteren. Zij zullen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze rechten zowel online als offline worden gerespecteerd. De EU zal deze aanpak zowel thuis als op internationaal niveau bevorderen.

Solidariteit en inclusie

Iedereen moet toegang hebben tot technologie, die inclusief moet zijn, en onze rechten moeten bevorderen. De verklaring stelt rechten voor op een aantal belangrijke gebieden om ervoor te zorgen dat niemand wordt achtergelaten door de digitale transformatie, en ervoor te zorgen dat we extra inspanningen leveren om ouderen, mensen die op het platteland wonen, personen met een handicap, en gemarginaliseerde, kwetsbare of onterechte mensen en degenen die namens hen optreden, erbij te betrekken. 

Concreet verbinden de ondertekenaars zich ertoe actie te ondernemen op een aantal gebieden, waaronder:

 • connectiviteit;
 • digitaal onderwijs, opleiding en digitale vaardigheden;
 • eerlijke en rechtvaardige arbeidsomstandigheden;
 • digitale overheidsdiensten.

Keuzevrijheid

Iedereen moet in staat worden gesteld om hun eigen, geïnformeerde keuzes online te maken. Dit geldt ook voor de interactie met kunstmatige intelligentie en algoritmen. De verklaring beoogt dit te waarborgen door de bevordering van mensgerichte, betrouwbare en ethische artificiële intelligentiesystemen, die worden gebruikt in overeenstemming met de waarden van de EU. En het dringt aan op meer transparantie rond het gebruik van algoritmen en kunstmatige intelligentie.

Keuzevrijheid omvat ook de vrijheid om te kiezen welke online diensten we gebruiken, op basis van objectieve, transparante en betrouwbare informatie. Dit betekent dat iedereen in staat is om te concurreren en te innoveren in de digitale wereld.

Deelname aan de digitale openbare ruimte

Digitale technologieën kunnen worden gebruikt om betrokkenheid en democratische participatie te stimuleren. Iedereen moet toegang hebben tot een betrouwbare, gevarieerde en meertalige onlineomgeving en moet weten wie de eigenaar is van of zeggenschap heeft over de diensten die hij gebruikt. Dit stimuleert een pluralistisch publiek debat en participatie in de democratie. 

De digitale beginselen benadrukken ook de noodzaak om een digitale omgeving te creëren die mensen beschermt tegen desinformatie, informatiemanipulatie en andere vormen van schadelijke inhoud, waaronder intimidatie en gendergerelateerd geweld. En het ondersteunt de toegang tot digitale inhoud die onze culturele en taalkundige diversiteit weerspiegelt.

Veiligheid, beveiliging en empowerment

Iedereen moet toegang hebben tot veilige, beveiligde en privacybeschermende digitale technologieën, producten en diensten. De digitale principes verbinden zich ertoe de belangen van mensen, bedrijven en overheidsdiensten tegen cybercriminaliteit te beschermen en degenen die de veiligheid en integriteit van onze online omgeving willen ondermijnen, te confronteren.

In de verklaring wordt erop aangedrongen dat iedereen in overeenstemming met het EU-recht effectieve controle heeft over zijn persoonlijke en niet-persoonsgebonden gegevens. Het besteedt specifieke aandacht aan kinderen en jongeren, die zich veilig en krachtig online moeten voelen. 

Duurzaamheid

De digitale en de groene transitie zijn nauw met elkaar verbonden. Hoewel digitale technologieën veel oplossingen bieden voor klimaatverandering, moeten we ervoor zorgen dat ze niet zelf aan het probleem bijdragen. Digitale producten en diensten moeten zodanig worden ontworpen, geproduceerd en verwijderd dat de impact ervan op het milieu en de samenleving wordt verminderd. Er moet ook meer informatie worden verstrekt over de milieueffecten en het energieverbruik van dergelijke diensten.

 

De verklaring zal een sleutelrol spelen bij het helpen van de EU en haar lidstaten om de doelstellingen van het digitale kompas te verwezenlijken. Het zal ook de leidraad zijn voor de werkzaamheden met betrekking tot het programma voor het digitale decennium. Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden verwezenlijkt, houdt de Commissie toezicht op de vooruitgang: Het eerste verslag waarin de vooruitgang van de uitvoering van de digitale rechten en beginselen wordt geanalyseerd, werd in september 2023 gepubliceerd als bijlage bij het eerste verslag over de stand van het digitale decennium. 

De verklaring zal de EU ook leiden in haar internationale betrekkingen en zal bijdragen tot het vormgeven van een wereldwijde digitale transformatie waarbij mensen en mensenrechten centraal staan.

Digitale principes video game posterHeb je wat nodig is om de zoektocht naar digitale principes te voltooien? Maak je een weg door het digitale rijk door vragen te beantwoorden en verzamel munten om punten te winnen! Personages onderweg zullen je helpen om je antwoord te kiezen — maar wees voorzichtig, niet allemaal zijn ze zo mooi als ze lijken. 

Klik op de knop om het spel te starten en ga op de zoektocht naar digitale principes.

Start het videospel

Het spel is ontworpen voor desktops — het is niet speelbaar op smartphones of kleinere schermen. Uw browser zal Javascript moeten ondersteunen.
Het spel is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

 

 

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Het digitale decennium van Europa

De EU streeft gedurende het hele digitale decennium naar een mensgerichte, duurzame visie op de digitale samenleving om burgers en bedrijven mondiger te maken.

Zie ook

Ambassadeurs van DigitalEU

De DigitalEU Ambassadors brengt journalisten, redacteuren en influencers samen die actief zijn op het gebied van digitale en technische onderwerpen.