Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europese digitale rechten en beginselen

De verklaring over Europese digitale rechten en beginselen zal een door Europese waarden gevormde digitale transitie bevorderen.

Meer informatie over de digitale principes

Fix-leeg
Fix-leeg

De Commissie wil ervoor zorgen dat mensen de bevoegdheid krijgen om ten volle te genieten van de kansen die het digitale decennium met zich meebrengt. Daarom heeft zij een reeks Europese digitale rechten en beginselen voorgesteld die de waarden van de EU weerspiegelen en een duurzame, mensgerichte visie op de digitale transformatie bevorderen.

De verklaring werd ondertekend door de voorzitters van de Commissie, het Europees Parlement en de Raad, als gevolg van de gezamenlijke politieke inzet van de EU en haar lidstaten om de rechten en beginselen op alle gebieden van het digitale leven te bevorderen en uit te voeren.

De Europese digitale rechten en beginselen zullen een aanvulling vormen op bestaande rechten, zoals gegevensbescherming, e-privacy en het Handvest van de grondrechten. Zij zullen voortbouwen op de ervaring van de Europese pijler van sociale rechten. En zij zullen richtsnoeren bieden voor de EU en de lidstaten wanneer zij zich aanpassen aan de digitale transformatie.

De Europese Commissie heeft ook een game gelanceerd waarin de digitale principes worden verkend. Klik op het tabblad hieronder om het te spelen!

Mensen in het centrum van digitale technologieën
Technologie moet solidariteit en inclusie bevorderen
Keuzevrijheid online
Online deelname
Veiligheid en beveiliging online
Digitaal apparaat moet duurzaam zijn

De principes zijn gevormd rond 6 thema’s:

 1. Mensen en hun rechten centraal stellen in de digitale transformatie
 2. Ondersteuning van solidariteit en inclusie
 3. Het waarborgen van keuzevrijheid online
 4. Bevordering van deelname aan de digitale openbare ruimte
 5. Verbetering van de veiligheid, beveiliging en empowerment van individuen
 6. Bevordering van de duurzaamheid van de digitale toekomst

Mensen centraal stellen in de digitale transformatie

Technologie moet alle mensen in de EU ten dienste staan en ten goede komen en hen in staat stellen hun ambities na te streven. Het mag geen inbreuk maken op hun veiligheid of grondrechten.

De ondertekenaars van de verklaring zullen zich ertoe verbinden ervoor te zorgen dat de digitale transformatie iedereen ten goede komt en het leven van alle mensen in de EU verbetert. Zij zullen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze rechten zowel online als offline worden gerespecteerd. De EU zal deze aanpak zowel thuis als op het internationale toneel bevorderen.

Solidariteit en inclusie

Iedereen moet toegang hebben tot technologie, die inclusief moet zijn, en onze rechten moet bevorderen. De verklaring stelt rechten voor op een aantal belangrijke gebieden om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft door de digitale transformatie, waarbij we extra inspanningen leveren om ouderen, mensen die in plattelandsgebieden wonen, personen met een handicap en gemarginaliseerde, kwetsbare of achtergestelde mensen en degenen die namens hen handelen, te betrekken. 

Concreet verbinden de ondertekenaars zich tot actie op een aantal gebieden, waaronder:

 • connectiviteit;
 • digitaal onderwijs, opleiding en vaardigheden;
 • eerlijke en rechtvaardige arbeidsomstandigheden;
 • digitale overheidsdiensten.

Keuzevrijheid

Iedereen moet de bevoegdheid krijgen om zijn eigen, geïnformeerde keuzes online te maken. Dit geldt ook voor interactie met kunstmatige intelligentie en algoritmen. Met de verklaring wordt beoogd dit te waarborgen door systemen voor kunstmatige intelligentie, die in overeenstemming met de EU-waarden worden gebruikt, te bevorderen door op de mens gerichte, betrouwbare en ethische kunstmatige intelligentiesystemen te bevorderen. En het dringt aan op meer transparantie rond het gebruik van algoritmen en kunstmatige intelligentie.

Keuzevrijheid omvat ook het vrij zijn om te kiezen welke online diensten we gebruiken, op basis van objectieve, transparante en betrouwbare informatie. Dit houdt op zijn beurt in dat iedereen in staat is om te concurreren en te innoveren in de digitale wereld.

Deelname aan de digitale openbare ruimte

Digitale technologieën kunnen worden gebruikt om betrokkenheid en democratische participatie te stimuleren. Iedereen moet toegang hebben tot een betrouwbare, diverse en meertalige online omgeving en moet weten wie de diensten bezit of controleert die ze gebruiken. Dit stimuleert een pluralistisch publiek debat en participatie in de democratie. 

De digitale beginselen benadrukken ook de noodzaak om een digitale omgeving te creëren die mensen beschermt tegen desinformatie, informatiemanipulatie en andere vormen van schadelijke inhoud, waaronder intimidatie en gendergerelateerd geweld. En het ondersteunt de toegang tot digitale inhoud die onze culturele en taalkundige diversiteit weerspiegelt.

Veiligheid, beveiliging en empowerment

Iedereen moet toegang hebben tot veilige, beveiligde en privacybeschermende digitale technologieën, producten en diensten. De digitale principes verbinden zich tot het beschermen van de belangen van mensen, bedrijven en openbare diensten tegen cybercriminaliteit, en de confrontatie met degenen die de veiligheid en integriteit van onze online omgeving proberen te ondermijnen.

De verklaring roept iedereen op effectieve controle te hebben over zijn persoonlijke en niet-persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met het EU-recht. Het besteedt specifieke aandacht aan kinderen en jongeren, die zich online veilig en krachtig moeten voelen. 

Duurzaamheid

De digitale en groene transities zijn nauw met elkaar verbonden. Digitale technologieën bieden veel oplossingen voor klimaatverandering, maar we moeten ervoor zorgen dat ze niet bijdragen aan het probleem zelf. Digitale producten en diensten moeten worden ontworpen, geproduceerd en verwijderd op een manier die de impact ervan op het milieu en de samenleving vermindert. Er moet ook meer informatie komen over de milieueffecten en het energieverbruik van dergelijke diensten.

 

De verklaring zal een sleutelrol spelen bij het helpen van de EU en haar lidstaten om de doelstellingen van het digitale kompas te verwezenlijken. Het zal ook als leidraad dienen voor de werkzaamheden in het kader van het programma „Digital Decade Policy”. Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald, zal de Commissie de vooruitgang monitoren, lacunes evalueren en aanbevelingen doen aan de hand van een jaarlijks verslag over de staat van het digitale decennium.   

De verklaring zal ook als leidraad dienen voor de EU in haar internationale betrekkingen en zal bijdragen tot de totstandkoming van een wereldwijde digitale transformatie die mensen en mensenrechten centraal stelt.

Digitale principes video game posterHeb je wat nodig is om de zoektocht naar digitale principes te voltooien? Maak je een weg door het digitale rijk door vragen te beantwoorden en verzamel munten om punten te winnen! Personages op de weg zullen u helpen uw antwoord te kiezen — maar wees voorzichtig, niet allemaal zijn ze zo mooi als ze lijken. 

Klik op de knop om het spel te starten en begin aan de zoektocht naar digitale principes.

Start de videogame

Het spel is ontworpen voor desktops — het is niet speelbaar op smartphones of kleinere schermen. Uw browser ondersteunt Javascript.
De game is momenteel alleen beschikbaar in het Engels. Het zal binnenkort beschikbaar zijn in het Frans en Duits.

 

 

  Gerelateerde inhoud

  Grote afbeelding

  Het digitale decennium van Europa

  De EU zal gedurende het hele digitale decennium een op de mens gerichte, duurzame visie voor de digitale samenleving nastreven om burgers en bedrijven mondiger te maken.

  Zie ook

  Ambassadeurs van DigitalEU

  De DigitalEU Ambassadors brengt journalisten, redacteuren en influencers samen die actief zijn op het gebied van digitale en technische onderwerpen.