Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europæiske digitale rettigheder og principper

Erklæringen om europæiske digitale rettigheder og principper fremmer en digital omstilling, der er formet af europæiske værdier.

  Digitale principper er kernen i det digitale årti

 

Learn about the digital principles

fix-empty

Kommissionen ønsker at sikre, at borgerne får beføjelser til fuldt ud at udnytte de muligheder, som det digitale årti giver. Så det foreslog et sæt europæiske digitale rettigheder og principper, der afspejler EU's værdier og fremmer en bæredygtig, menneskecentreret vision for den digitale omstilling.

Erklæringen blev undertegnet af formændene for Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet, hvilket afspejler EU's og dets medlemsstaters fælles politiske tilsagn om at fremme og gennemføre rettigheder og principper på alle områder af det digitale liv.

De europæiske digitale rettigheder og principper vil supplere eksisterende rettigheder såsom databeskyttelse, e-databeskyttelse og chartret om grundlæggende rettigheder. De vil bygge videre på erfaringerne fra den europæiske søjle for sociale rettigheder. Og de vil yde vejledning til EU og medlemsstaterne, når de tilpasser sig den digitale omstilling.

Europa-Kommissionen har også lanceret et spil, der udforsker de digitale principper. Klik på fanen nedenfor for at spille det!

Mennesker i centrum for digitale teknologier
Teknologi skal fremme solidaritet og inklusion
Valgfrihed online
Onlinedeltagelse
Sikkerhed online
Digitalt udstyr skal være bæredygtigt

Principperne er udformet omkring 6 temaer:

 1. Sætte mennesker og deres rettigheder i centrum for den digitale omstilling
 2. Støtte til solidaritet og inklusion
 3. Sikring af valgfrihed online
 4. Fremme af deltagelse i det digitale offentlige rum
 5. Øge den enkeltes sikkerhed og styrke
 6. Fremme af den digitale fremtids bæredygtighed

Sætte mennesker i centrum for den digitale omstilling

Teknologi bør tjene og gavne alle mennesker, der bor i EU, og sætte dem i stand til at forfølge deres forhåbninger. Det bør ikke krænke deres sikkerhed eller grundlæggende rettigheder.

Underskriverne af erklæringen vil forpligte sig til at sikre, at den digitale omstilling gavner alle og forbedrer livet for alle mennesker, der bor i EU. De vil træffe foranstaltninger for at sikre, at vores rettigheder respekteres både online og offline. EU vil fremme denne tilgang både hjemme og på den internationale scene.

Solidaritet og inklusion

Alle bør have adgang til teknologi, som bør være inklusiv, og fremme vores rettigheder. Erklæringen foreslår rettigheder på en række nøgleområder for at sikre, at ingen lades i stikken af den digitale omstilling, og sikre, at vi gør en ekstra indsats for at inddrage ældre, mennesker, der bor i landdistrikter, personer med handicap og marginaliserede, sårbare eller frataget stemmeret, og dem, der handler på deres vegne. 

Konkret vil underskriverne forpligte sig til at træffe foranstaltninger på en række områder, herunder:

 • konnektivitet
 • digital uddannelse, erhvervsuddannelse og digitale færdigheder
 • retfærdige og retfærdige arbejdsvilkår
 • digitale offentlige tjenester.

Valgfrihed

Alle bør have mulighed for at træffe deres egne informerede valg online. Dette omfatter, når du interagerer med kunstig intelligens og algoritmer. Erklæringen har til formål at sikre dette ved at fremme menneskecentrerede, pålidelige og etiske systemer for kunstig intelligens, som anvendes i overensstemmelse med EU's værdier. Og det presser på for mere gennemsigtighed omkring brugen af algoritmer og kunstig intelligens.

Valgfrihed omfatter også frihed til at vælge, hvilke onlinetjenester vi bruger, baseret på objektive, gennemsigtige og pålidelige oplysninger. Dette indebærer at sikre, at alle er i stand til at konkurrere og innovere i den digitale verden.

Deltagelse i det digitale offentlige rum

Digitale teknologier kan bruges til at stimulere engagement og demokratisk deltagelse. Alle bør have adgang til et troværdigt, mangfoldigt og flersproget onlinemiljø og bør vide, hvem der ejer eller kontrollerer de tjenester, de bruger. Dette tilskynder til pluralistisk offentlig debat og deltagelse i demokratiet. 

De digitale principper fremhæver også behovet for at skabe et digitalt miljø, der beskytter folk mod desinformation, informationsmanipulation og andre former for skadeligt indhold, herunder chikane og kønsbaseret vold. Og det understøtter adgang til digitalt indhold, der afspejler vores kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Tryghed, tryghed og myndiggørelse

Alle bør have adgang til sikre og privatlivsbeskyttende digitale teknologier, produkter og tjenester. De digitale principper forpligter sig til at beskytte menneskers, virksomheders og offentlige tjenesters interesser mod cyberkriminalitet og konfrontere dem, der søger at underminere sikkerheden og integriteten af vores onlinemiljø.

Erklæringen opfordrer alle til at have effektiv kontrol over deres personoplysninger og andre data end personoplysninger i overensstemmelse med EU-retten. Det lægger særlig vægt på børn og unge, som bør føle sig trygge og styrkede online. 

Bæredygtighed

Den digitale og grønne omstilling er tæt forbundet. Mens digitale teknologier tilbyder mange løsninger på klimaændringer, skal vi sikre, at de ikke selv bidrager til problemet. Digitale produkter og tjenester bør udformes, produceres og bortskaffes på en måde, der mindsker deres indvirkning på miljøet og samfundet. Der bør også være flere oplysninger om sådanne tjenesters miljøpåvirkning og energiforbrug.

 

Erklæringen vil spille en central rolle med hensyn til at hjælpe EU og dets medlemsstater med at nå målene for det digitale kompas. Den vil også være retningsgivende for arbejdet med det politiske program for det digitale årti. For at sikre, at målene opfyldes, overvåger Kommissionen fremskridtene: Den første rapport med en analyse af fremskridtene med gennemførelsen af de digitale rettigheder og principper blev offentliggjort i september 2023 som bilag til den første rapport om status over det digitale årti. 

Erklæringen vil også være retningsgivende for EU i dets internationale forbindelser og bidrage til at forme en global digital omstilling, der sætter mennesker og menneskerettigheder i centrum.

Digitale principper videospil plakatHar du, hvad der skal til for at fuldføre jagten på digitale principper? Gør din vej gennem det digitale rige ved at besvare spørgsmål, og indsamle mønter for at vinde point! Tegn på vejen vil hjælpe dig med at vælge dit svar — men vær forsigtig, ikke alle af dem er så rart, som de synes. 

Klik på knappen for at starte spillet og gå i gang med jagten på digitale principper.

Start videospillet

Spillet er designet til desktops — det kan ikke afspilles på smartphones eller mindre skærme. Din browser skal understøtte Javascript.
Spillet er i øjeblikket kun tilgængeligt på engelsk. Den vil snart være tilgængelig på fransk og tysk.

 

 

  Se også

  Det store billede

  Europas digitale årti

  EU forfølger en menneskecentreret og bæredygtig vision for det digitale samfund i hele det digitale årti for at styrke borgerne og virksomhederne.

  Se også

  DigitalEU-ambassadører

  DigitalEU-ambassadørerne samler journalister, redaktører og influencers, der er aktive inden for digitale og teknologiske emner.