Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europæiske digitale rettigheder og principper

Erklæringen om europæiske digitale rettigheder og principper vil fremme en digital omstilling formet af europæiske værdier.

Lær om de digitale principper

Fix-tomt
Fix-tomt

Kommissionen ønsker at sikre, at borgerne får mulighed for fuldt ud at udnytte de muligheder, som det digitale årti giver. Derfor foreslog den et sæt europæiske digitale rettigheder og principper, der afspejler EU's værdier og fremmer en bæredygtig, menneskecentreret vision for den digitale omstilling.

Erklæringen blev undertegnet af formændene for Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet, hvilket afspejler EU's og dets medlemsstaters fælles politiske forpligtelse til at fremme og gennemføre rettigheder og principper på alle områder af det digitale liv.

De europæiske digitale rettigheder og principper vil supplere eksisterende rettigheder såsom databeskyttelse, e-databeskyttelse og chartret om grundlæggende rettigheder. De vil bygge på erfaringerne med den europæiske søjle for sociale rettigheder. Og de vil give vejledning til EU og medlemsstaterne, når de tilpasser sig den digitale omstilling.

Europa-Kommissionen har også lanceret et spil, der undersøger de digitale principper. Klik på fanen nedenfor for at spille det!

Mennesker i centrum af digitale teknologier
Teknologi bør fremme solidaritet og inklusion
Valgfrihed online
Online deltagelse
Sikkerhed og tryghed online
Digitalt udstyr skal være bæredygtigt

Principperne er udformet omkring 6 temaer:

 1. Sætte mennesker og deres rettigheder i centrum for den digitale omstilling
 2. Støtte til solidaritet og inklusion
 3. Sikring af valgfrihed online
 4. Fremme af deltagelse i det digitale offentlige rum
 5. Øget sikkerhed, tryghed og styrkelse af enkeltpersoner
 6. Fremme af bæredygtigheden i den digitale fremtid

Sætte mennesker i centrum for den digitale transformation

Teknologien bør tjene og gavne alle mennesker, der bor i EU, og sætte dem i stand til at forfølge deres ambitioner. Det bør ikke krænke deres sikkerhed eller grundlæggende rettigheder.

Underskriverne af erklæringen vil forpligte sig til at sikre, at den digitale omstilling gavner alle og forbedrer livet for alle mennesker, der bor i EU. De vil træffe foranstaltninger for at sikre, at vores rettigheder respekteres online såvel som offline. EU vil fremme denne tilgang både hjemme og på den internationale scene.

Solidaritet og inklusion

Alle bør have adgang til teknologi, som bør være inkluderende, og fremme vores rettigheder. Erklæringen foreslår rettigheder på en række centrale områder for at sikre, at ingen lades i stikken af den digitale omstilling, og sikre, at vi gør en ekstra indsats for at inddrage ældre, mennesker, der bor i landdistrikter, personer med handicap, marginaliserede, sårbare eller frastødte personer, og dem, der handler på deres vegne. 

Konkret vil underskriverne forpligte sig til handling på en række områder, herunder:

 • konnektivitet;
 • digital uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder
 • rimelige og retfærdige arbejdsvilkår;
 • digitale offentlige tjenester.

Valgfrihed

Alle bør have beføjelse til at træffe deres egne, informerede valg online. Dette omfatter, når man interagerer med kunstig intelligens og algoritmer. Erklæringen har til formål at sikre dette ved at fremme menneskecentrerede, pålidelige og etiske systemer for kunstig intelligens, som anvendes i overensstemmelse med EU's værdier. Og, det presser for mere gennemsigtighed omkring brugen af ​​algoritmer og kunstig intelligens.

Valgfrihed omfatter også at være fri til at vælge, hvilke onlinetjenester vi bruger, baseret på objektive, gennemsigtige og pålidelige oplysninger. Dette indebærer igen at sikre, at alle er i stand til at konkurrere og innovere i den digitale verden.

Deltagelse i det digitale offentlige rum

Digitale teknologier kan anvendes til at stimulere engagement og demokratisk deltagelse. Alle bør have adgang til et troværdigt, mangfoldigt og flersproget onlinemiljø og bør vide, hvem der ejer eller kontrollerer de tjenester, de bruger. Dette tilskynder til pluralistisk offentlig debat og deltagelse i demokrati. 

De digitale principper fremhæver også behovet for at skabe et digitalt miljø, der beskytter mennesker mod desinformation, informationsmanipulation og andre former for skadeligt indhold, herunder chikane og kønsbaseret vold. Og det understøtter adgangen til digitalt indhold, der afspejler vores kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Sikkerhed, sikkerhed og myndiggørelse

Alle bør have adgang til sikre, sikre og privatlivsbeskyttende digitale teknologier, produkter og tjenester. De digitale principper forpligter sig til at beskytte menneskers, virksomheders og offentlige tjenesters interesser mod cyberkriminalitet og konfrontere dem, der søger at underminere sikkerheden og integriteten i vores onlinemiljø.

Erklæringen opfordrer alle til at have effektiv kontrol over deres personoplysninger og andre data end personoplysninger i overensstemmelse med EU-retten. Det lægger særlig vægt på børn og unge, som bør føle sig trygge og styrkede online. 

Bæredygtighed

Den digitale og den grønne omstilling hænger tæt sammen. Mens digitale teknologier tilbyder mange løsninger på klimaændringer, skal vi sikre, at de ikke selv bidrager til problemet. Digitale produkter og tjenester bør udformes, produceres og bortskaffes på en måde, der mindsker deres indvirkning på miljøet og samfundet. Der bør også være flere oplysninger om sådanne tjenesters miljøpåvirkning og energiforbrug.

 

Erklæringen vil spille en central rolle med hensyn til at hjælpe EU og dets medlemsstater med at nå målene i det digitale kompas. Den vil også være retningsgivende for arbejdet med det politiske program for det digitale årti. For at sikre, at målene nås, vil Kommissionen overvåge fremskridtene, evaluere mangler og fremsætte henstillinger gennem en årlig rapport om status over det digitale årti.   

Erklæringen vil også vejlede EU i sine internationale forbindelser og bidrage til at forme en global digital omstilling, der sætter mennesker og menneskerettigheder i centrum.

Digitale principper videospil plakatHar du, hvad der kræves for at fuldføre jagten på digitale principper? Gør din vej gennem det digitale rige ved at besvare spørgsmål, og indsamle mønter til at vinde point! Tegn på vej vil hjælpe dig med at vælge dit svar — men vær forsigtig, ikke alle af dem er så rart som de ser ud. 

Klik på knappen for at starte spillet og gå i gang med søgen efter digitale principper.

Start videospillet

Spillet er designet til desktops — det kan ikke afspilles på smartphones eller mindre skærme. Din browser skal understøtte Javascript.
Spillet er i øjeblikket kun tilgængeligt på engelsk. Den vil snart være tilgængelig på fransk og tysk.

 

 

  Se også

  Det store billede

  Europe's Digital Decade

  The EU will pursue a human-centric, sustainable vision for digital society throughout the digital decade to empower citizens and businesses.

  Se også

  DigitalEU-ambassadører

  DigitalEU-ambassadørerne samler journalister, redaktører og influencers, der er aktive inden for digitale og teknologiske emner.