Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az európai digitális jogok és elvek

Az európai digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozat elő fogja mozdítani az európai értékeken alapuló digitális átállást.

Ismerje meg a digitális elveket

fix üres
fix üres

A Bizottság biztosítani kívánja, hogy az emberek teljes mértékben kihasználhassák a digitális évtized nyújtotta lehetőségeket. Ezért olyan európai digitális jogokat és elveket javasolt, amelyek tükrözik az uniós értékeket, és előmozdítják a digitális átalakulás fenntartható, emberközpontú jövőképét.

A nyilatkozatot a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács elnöke írta alá, tükrözve az EU és tagállamai azon közös politikai elkötelezettségét, hogy a digitális élet minden területén előmozdítsák és végrehajtsák a jogokat és elveket.

Az európai digitális jogok és elvek kiegészítik a meglévő jogokat, mint például az adatvédelem, az elektronikus adatvédelem és az Alapjogi Charta. A szociális jogok európai pillérével kapcsolatos tapasztalatokra fognak építeni. És iránymutatást fognak nyújtani az EU és a tagállamok számára a digitális átalakuláshoz való alkalmazkodás során.

Az Európai Bizottság emellett elindította a digitális elveket vizsgáló játékot is. Kattintson az alábbi fülre a játékhoz!

A digitális technológiák középpontjában álló emberek
A technológiának ösztönöznie kell a szolidaritást és a befogadást
A választás szabadsága online
Online részvétel
Biztonság és védelem online
A digitális eszköznek fenntarthatónak kell lennie

Az alapelvek 6 téma köré épülnek:

 1. Az emberek és jogaik a digitális átalakulás középpontjába helyezése
 2. A szolidaritás és a befogadás támogatása
 3. Az online választási szabadság biztosítása
 4. A digitális közterületen való részvétel előmozdítása
 5. Az egyének biztonságának, védelmének és szerepvállalásának növelése
 6. A digitális jövő fenntarthatóságának előmozdítása

Az embereket helyezik a digitális átalakulás középpontjába

A technológiának az EU-ban élő valamennyi ember javát kell szolgálnia, és fel kell hatalmaznia őket arra, hogy megvalósítsák törekvéseiket. Nem sértheti a biztonságukat vagy az alapvető jogaikat.

A nyilatkozat aláírói kötelezettséget vállalnak annak biztosítására, hogy a digitális átalakulás mindenki számára előnyös legyen, és javítsa az EU-ban élő valamennyi ember életét. Intézkedéseket fognak hozni annak biztosítására, hogy jogainkat online és offline is tiszteletben tartsák. Az EU mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren elő fogja mozdítani ezt a megközelítést.

Szolidaritás és befogadás

Mindenkinek hozzá kell férnie a technológiához, amelynek inkluzívnak kell lennie, és elő kell mozdítania a jogainkat. A nyilatkozat jogokat javasol számos kulcsfontosságú területen annak biztosítása érdekében, hogy senki ne maradjon le a digitális átalakulásról, biztosítva, hogy további erőfeszítéseket tegyünk az idősek, a vidéki területeken élők, a fogyatékossággal élők, valamint a marginalizált, kiszolgáltatott vagy jogfosztott személyek, valamint a nevükben eljáró személyek bevonása érdekében. 

Konkrétan az aláírók kötelezettséget vállalnak arra, hogy számos területen fellépnek, többek között:

 • konnektivitás;
 • digitális oktatás, képzés és készségek;
 • tisztességes és igazságos munkakörülmények;
 • digitális közszolgáltatások.

A választás szabadsága

Mindenkinek fel kell hatalmazni arra, hogy saját, tájékozott online döntéseket hozzon. Ez magában foglalja a mesterséges intelligenciával és algoritmusokkal való interakciót is. A nyilatkozat ezt az uniós értékekkel összhangban alkalmazott emberközpontú, megbízható és etikus mesterségesintelligencia-rendszerek előmozdításával kívánja garantálni. És nagyobb átláthatóságot szorgalmaz az algoritmusok és a mesterséges intelligencia használata terén.

A választás szabadsága magában foglalja azt is, hogy objektív, átlátható és megbízható információk alapján szabadon megválaszthatjuk, hogy mely online szolgáltatásokat veszünk igénybe. Ez viszont magában foglalja annak biztosítását, hogy mindenki képes legyen versenyre és innovációra a digitális világban.

Részvétel a digitális közterületen

A digitális technológiák felhasználhatók a szerepvállalás és a demokratikus részvétel ösztönzésére. Mindenkinek hozzá kell férnie egy megbízható, sokszínű és többnyelvű online környezethez, és tudnia kell, hogy ki birtokolja vagy ellenőrzi az általa igénybe vett szolgáltatásokat. Ez ösztönzi a pluralista nyilvános vitát és a demokráciában való részvételt. 

A digitális elvek azt is kiemelik, hogy létre kell hozni egy olyan digitális környezetet, amely megvédi az embereket a félretájékoztatástól, az információmanipulációtól és a káros tartalmak egyéb formáitól, beleértve a zaklatást és a nemi alapú erőszakot is. Támogatja továbbá a kulturális és nyelvi sokszínűségünket tükröző digitális tartalmakhoz való hozzáférést.

Biztonság, védelem és felhatalmazás

Mindenkinek hozzá kell férnie a biztonságos és a magánélet védelmét szolgáló digitális technológiákhoz, termékekhez és szolgáltatásokhoz. A digitális elvek elkötelezik magukat amellett, hogy megvédik az emberek, a vállalkozások és a közszolgáltatások érdekeit a számítástechnikai bűnözéssel szemben, és szembeszállnak azokkal, akik aláássák online környezetünk biztonságát és integritását.

A nyilatkozat arra szólít fel mindenkit, hogy az uniós joggal összhangban hatékony ellenőrzést gyakoroljon személyes és nem személyes adatai felett. Különös figyelmet fordít a gyermekekre és a fiatalokra, akiknek biztonságban kell érezniük magukat az interneten. 

Fenntarthatóság

A digitális és a zöld átállás szorosan összefügg egymással. Bár a digitális technológiák számos megoldást kínálnak az éghajlatváltozásra, biztosítanunk kell, hogy ezek ne járuljanak hozzá a problémához. A digitális termékeket és szolgáltatásokat úgy kell megtervezni, előállítani és ártalmatlanítani, hogy azok kevésbé legyenek hatással a környezetre és a társadalomra. Az ilyen szolgáltatások környezeti hatásairól és energiafogyasztásáról is több információra van szükség.

 

A nyilatkozat kulcsszerepet fog játszani abban, hogy segítse az EU-t és tagállamait a digitális iránytű célkitűzéseinek elérésében. Emellett iránymutatást nyújt majd a digitális évtized szakpolitikai programjával kapcsolatos munkához is. A célkitűzések elérésének biztosítása érdekében a Bizottság nyomon követi az előrehaladást, értékeli a hiányosságokat, és ajánlásokat fogalmaz meg a digitális évtized helyzetéről szóló éves jelentés révén.   

A nyilatkozat iránymutatásul szolgál majd az EU nemzetközi kapcsolataiban is, segítve egy olyan globális digitális átalakulás kialakítását, amely az embereket és az emberi jogokat helyezi a középpontba.

Digitális elvek videojáték poszterVan-e, ami ahhoz szükséges, hogy teljesítse a digitális elvek keresését? Tegye át a digitális birodalmat a kérdések megválaszolásával, és gyűjtse össze az érméket, hogy pontokat nyerjen! Karakterek az úton segít kiválasztani a választ – de legyen óvatos, nem mindegyik olyan szép, mint amilyennek tűnnek. 

Kattintson a gombra a játék elindításához, és kezdje el a digitális alapelvek keresését.

Indítsa el a videojátékot

A játékot asztali számítógépekre tervezték – okostelefonokon vagy kisebb képernyőkön nem játszható. A böngésződnek támogatnia kell a Javascriptet.
A játék jelenleg csak angol nyelven érhető el. Hamarosan elérhető lesz franciául és németül is.

 

 

  Kapcsolódó tartalom

  Összkép

  Európa digitális évtizede

  Az EU a digitális évtized során emberközpontú, fenntartható jövőképet fog követni a digitális társadalom számára, hogy képessé tegye a polgárokat és a vállalkozásokat.

  Lásd még

  DigitalEU nagykövetek

  A DigitalEU nagykövetei a digitális és technológiai témák területén tevékenykedő újságírókat, szerkesztőket és véleményformálókat tömörítenek.