Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejskie prawa i zasady cyfrowe

Deklaracja w sprawie europejskich praw i zasad cyfrowych będzie sprzyjać transformacji cyfrowej ukształtowanej przez europejskie wartości.

Dowiedz się więcej o zasadach cyfrowych

Fix-pusty
Fix-pusty

Komisja pragnie zapewnić obywatelom możliwość pełnego korzystania z możliwości, jakie niesie ze sobą dekada cyfrowa. Zaproponowano zatem zestaw europejskich praw i zasad cyfrowych, które odzwierciedlają wartości UE i promują zrównoważoną, zorientowaną na człowieka wizję transformacji cyfrowej.

Deklaracja została podpisana przez przewodniczących Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady, co odzwierciedla wspólne zobowiązanie polityczne UE i jej państw członkowskich do promowania i wdrażania praw i zasad we wszystkich dziedzinach życia cyfrowego.

Europejskie prawa i zasady cyfrowe będą uzupełniać istniejące prawa, takie jak ochrona danych, prywatność elektroniczna i Karta praw podstawowych. Będą one opierać się na doświadczeniach Europejskiego filaru praw socjalnych. Zapewnią one również wytyczne dla UE i państw członkowskich, które dostosowują się do transformacji cyfrowej.

Komisja Europejska uruchomiła również grę badającą zasady cyfrowe. Kliknij na poniższej zakładce, aby grać!

Ludzie w centrum technologii cyfrowych
Technologia powinna sprzyjać solidarności i integracji
Swoboda wyboru online
Uczestnictwo online
Bezpieczeństwo i ochrona online
Urządzenie cyfrowe powinno być zrównoważone

Zasady kształtują się wokół 6 tematów:

 1. Umieszczenie ludzi i ich praw w centrum transformacji cyfrowej
 2. Wspieranie solidarności i włączenia społecznego
 3. Zapewnienie swobody wyboru w internecie
 4. Wspieranie uczestnictwa w cyfrowej przestrzeni publicznej
 5. Zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony i wzmocnienia pozycji osób
 6. Promowanie zrównoważonego rozwoju cyfrowej przyszłości

Stawianie ludzi w centrum transformacji cyfrowej

Technologia powinna służyć wszystkim osobom mieszkającym w UE i przynosić im korzyści, a także powinna umożliwiać im realizację swoich aspiracji. Nie powinno naruszać ich bezpieczeństwa ani praw podstawowych.

Sygnatariusze deklaracji zobowiążą się do dopilnowania, by transformacja cyfrowa przynosiła korzyści wszystkim i poprawiała jakość życia wszystkich osób mieszkających w UE. Podejmą działania, aby nasze prawa były przestrzegane zarówno w internecie, jak i poza nim. UE będzie promować takie podejście zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Solidarność i integracja

Każdy powinien mieć dostęp do technologii, która powinna być inkluzywna i promować nasze prawa. W deklaracji zaproponowano prawa w wielu kluczowych obszarach, aby nikt nie został pominięty przez transformację cyfrową, zapewniając, że dołożymy dodatkowych starań, aby uwzględnić osoby starsze, osoby mieszkające na obszarach wiejskich, osoby niepełnosprawne i osoby zmarginalizowane, bezbronne lub pozbawione prawa wyborczego oraz osoby działające w ich imieniu. 

Konkretnie sygnatariusze zobowiążą się do działania w wielu obszarach, w tym:

 • łączność;
 • kształcenie, szkolenie i umiejętności cyfrowe;
 • sprawiedliwe i sprawiedliwe warunki pracy;
 • cyfrowe usługi publiczne.

Wolność wyboru

Każdy powinien być uprawniony do dokonywania własnych, świadomych wyborów online. Dotyczy to również interakcji ze sztuczną inteligencją i algorytmami. Deklaracja ma na celu zagwarantowanie tego poprzez promowanie ukierunkowanych na człowieka, godnych zaufania i etycznych systemów sztucznej inteligencji, które są wykorzystywane zgodnie z wartościami UE. I dąży do większej przejrzystości w zakresie stosowania algorytmów i sztucznej inteligencji.

Swoboda wyboru obejmuje również swobodę wyboru usług online, z których korzystamy, w oparciu o obiektywne, przejrzyste i wiarygodne informacje. To z kolei wiąże się z zapewnieniem wszystkim możliwości konkurowania i wprowadzania innowacji w cyfrowym świecie.

Udział w cyfrowej przestrzeni publicznej

Technologie cyfrowe mogą być wykorzystywane do stymulowania zaangażowania i demokratycznego uczestnictwa. Każdy powinien mieć dostęp do godnego zaufania, zróżnicowanego i wielojęzycznego środowiska internetowego i powinien wiedzieć, kto jest właścicielem lub kontroluje usługi, z których korzysta. Zachęca to do pluralistycznej debaty publicznej i uczestnictwa w demokracji. 

Zasady cyfrowe podkreślają również potrzebę stworzenia środowiska cyfrowego, które chroni ludzi przed dezinformacją, manipulacją informacyjną i innymi formami szkodliwych treści, w tym molestowaniem i przemocą ze względu na płeć. Wspiera również dostęp do treści cyfrowych, które odzwierciedlają naszą różnorodność kulturową i językową.

Bezpieczeństwo, ochrona i wzmocnienie pozycji

Każdy powinien mieć dostęp do bezpiecznych, bezpiecznych i chroniących prywatność technologii, produktów i usług cyfrowych. Zasady cyfrowe zobowiązują się do ochrony interesów ludzi, przedsiębiorstw i usług publicznych przed cyberprzestępczością oraz do konfrontacji z tymi, którzy starają się podważyć bezpieczeństwo i integralność naszego środowiska internetowego.

W oświadczeniu wezwano wszystkich do skutecznej kontroli nad swoimi danymi osobowymi i nieosobowymi zgodnie z prawem UE. Zwraca szczególną uwagę na dzieci i młodzież, które powinny czuć się bezpieczne i silne w internecie. 

Zrównoważony rozwój

Transformacja cyfrowa i ekologiczna są ściśle ze sobą powiązane. Chociaż technologie cyfrowe oferują wiele rozwiązań w zakresie zmiany klimatu, musimy upewnić się, że same nie przyczyniają się do tego problemu. Produkty i usługi cyfrowe powinny być projektowane, produkowane i usuwane w sposób, który zmniejsza ich wpływ na środowisko i społeczeństwo. Należy również uzyskać więcej informacji na temat wpływu takich usług na środowisko i zużycia energii.

 

Deklaracja odegra kluczową rolę w pomaganiu UE i jej państwom członkowskim w osiągnięciu celów kompasu cyfrowego. Będzie ona również kierować pracami nad programem polityki cyfrowej dekady. Aby zapewnić osiągnięcie celów, Komisja będzie monitorować postępy, oceniać luki i przedstawiać zalecenia za pośrednictwem rocznego sprawozdania pt. „Stan cyfrowej dekady”.   

Deklaracja będzie również kierować UE w jej stosunkach międzynarodowych, pomagając kształtować globalną transformację cyfrową, która stawia ludzi i prawa człowieka w centrum uwagi.

Cyfrowe zasady gry plakatCzy masz to, czego potrzeba, aby ukończyć poszukiwania cyfrowych zasad? Przejdź przez sferę cyfrową, odpowiadając na pytania i zbieraj monety, aby wygrać punkty! Postacie na drodze pomogą Ci wybrać odpowiedź – ale bądź ostrożny, nie wszystkie z nich są tak miłe, jak się wydają. 

Kliknij przycisk, aby uruchomić grę i rozpocząć poszukiwanie cyfrowych zasad.

Uruchom grę wideo

Gra została zaprojektowana na komputery stacjonarne – nie można jej grać na smartfonach ani na mniejszych ekranach. Twoja przeglądarka będzie musiała obsługiwać JavaScript.
Gra jest obecnie dostępna tylko w języku angielskim. Wkrótce będzie dostępny w języku francuskim i niemieckim.

 

 

  Podobne tematy

  W szerszej perspektywie

  Cyfrowa dekada Europy

  UE będzie realizować zorientowaną na człowieka i zrównoważoną wizję społeczeństwa cyfrowego w ciągu dekady cyfrowej, aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw.

  Zobacz też

  Ambasadorzy DigitalEU

  Ambasadorzy DigitalEU skupiają dziennikarzy, redaktorów i influencerów, działających w dziedzinie zagadnień cyfrowych i technologicznych.