Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan digitaaliset oikeudet ja periaatteet

Julistuksella eurooppalaisista digitaalisista oikeuksista ja periaatteista edistetään eurooppalaisten arvojen muokkaamaa digitaalista siirtymää.

  Digitaaliset periaatteet digitaalisen vuosikymmenen ytimessä

Tutustu digitaalisiin periaatteisiin

Fix-tyhjä
Fix-tyhjä

Komissio haluaa varmistaa, että ihmisillä on mahdollisuus nauttia täysipainoisesti digitaalisen vuosikymmenen tarjoamista mahdollisuuksista. Niinpä siinä ehdotettiin eurooppalaisia digitaalisia oikeuksia ja periaatteita, jotka heijastelevat EU:n arvoja ja edistävät kestävää ja ihmiskeskeistä visiota digitaalisesta muutoksesta.

Julkilausuman allekirjoittivat komission puheenjohtaja, Euroopan parlamentin ja neuvoston puheenjohtaja, joka kuvastaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteistä poliittista sitoutumista oikeuksien ja periaatteiden edistämiseen ja täytäntöönpanoon kaikilla digitaalisen elämän aloilla.

Eurooppalaiset digitaaliset oikeudet ja periaatteet täydentävät nykyisiä oikeuksia, kuten tietosuojaa, sähköisen viestinnän tietosuojaa ja perusoikeuskirjaa. Ne perustuvat Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista saatuihin kokemuksiin. Lisäksi ne antavat ja jäsenvaltioille ohjausta, kun ne mukautuvat digitaaliseen muutokseen.

Euroopan komissio on myös käynnistänyt pelin, jossa tarkastellaan digitaalisia periaatteita. Klikkaa alla olevaa välilehteä pelataksesi sitä!

Ihmiset digitaaliteknologian keskiössä
Teknologian tulisi edistää solidaarisuutta ja osallisuutta
Valinnanvapaus verkossa
Online-osallistuminen
Turvallisuus ja turvallisuus verkossa
Digitaalisen laitteen tulisi olla kestävä

Periaatteet perustuvat kuuteen teemaan:

 1. Ihmisten ja heidän oikeuksiensa asettaminen digitalisaation keskiöön
 2. Solidaarisuuden ja osallisuuden tukeminen
 3. Valinnanvapauden varmistaminen verkossa
 4. Digitaaliseen julkiseen tilaan osallistumisen edistäminen
 5. Yksilöiden turvallisuuden, turvatoimien ja voimaannuttamisen lisääminen
 6. Digitaalisen tulevaisuuden kestävyyden edistäminen

Ihmisten asettaminen digitalisaation keskiöön

Teknologian olisi palveltava ja hyödytettävä kaikkia asuvia ihmisiä ja annettava heille mahdollisuus toteuttaa toiveitaan. Se ei saisi loukata heidän turvallisuuttaan tai perusoikeuksiaan.

Julistuksen allekirjoittajat sitoutuvat varmistamaan, että digitalisaatio hyödyttää kaikkia ja parantaa kaikkien asuvien ihmisten elämää. He ryhtyvät toimenpiteisiin varmistaakseen, että oikeuksiamme kunnioitetaan sekä verkossa että sen ulkopuolella. EU edistää tätä lähestymistapaa sekä kotimaassa että kansainvälisellä tasolla.

Solidaarisuus ja osallisuus

Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus käyttää teknologiaa, jonka pitäisi olla osallistavaa, ja edistää oikeuksiamme. Julistuksessa ehdotetaan oikeuksia useilla keskeisillä aloilla sen varmistamiseksi, että digitalisaatio ei jätä ketään jälkeen, ja varmistetaan, että teemme lisäponnisteluja ikääntyneiden, maaseutualueilla asuvien ihmisten, vammaisten henkilöiden sekä syrjäytyneiden, haavoittuvassa asemassa olevien tai äänioikeutettujen henkilöiden ja heidän puolestaan toimivien henkilöiden sisällyttämiseksi mukaan. 

Konkreettisesti allekirjoittajat sitoutuvat toimiin useilla aloilla, muun muassa seuraavilla aloilla:

 • yhteenliitettävyys;
 • digitaalinen koulutus ja taidot;
 • oikeudenmukaiset ja oikeudenmukaiset työolot;
 • digitaaliset julkiset palvelut.

Valinnanvapaus

Jokaisella pitäisi olla valtuudet tehdä omia, tietoon perustuvia valintoja verkossa. Tämä koskee myös tekoälyä ja algoritmeja vuorovaikutuksessa. Julkilausumalla pyritään takaamaan tämä edistämällä ihmiskeskeisiä, luotettavia ja eettisiä tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään EU:n arvojen mukaisesti. Lisäksi se pyrkii lisäämään avoimuutta algoritmien ja tekoälyn käytön suhteen.

Valinnanvapauteen kuuluu myös vapaus valita käyttämämme verkkopalvelut objektiivisten, läpinäkyvien ja luotettavien tietojen perusteella. Tämä puolestaan edellyttää sen varmistamista, että kaikilla on valtuudet kilpailla ja innovoida digitaalisessa maailmassa.

Osallistuminen digitaaliseen julkiseen tilaan

Digitaaliteknologian avulla voidaan edistää sitoutumista ja demokraattista osallistumista. Kaikilla olisi oltava pääsy luotettavaan, monipuoliseen ja monikieliseen verkkoympäristöön ja heidän olisi tiedettävä, kuka omistaa tai valvoo käyttämänsä palvelut. Tämä kannustaa moniarvoiseen julkiseen keskusteluun ja osallistumiseen demokratiaan. 

Digitaalisissa periaatteissa korostetaan myös tarvetta luoda digitaalinen ympäristö, joka suojelee ihmisiä disinformaatiolta, tiedon manipuloinnilta ja muilta haitallisen sisällön muodoilta, kuten häirinnältä ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Lisäksi se tukee pääsyä digitaaliseen sisältöön, joka heijastaa kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuuttamme.

Turvallisuus, turvallisuus ja voimaannuttaminen

Kaikilla olisi oltava pääsy turvallisiin, turvallisiin ja yksityisyyttä suojeleviin digitaaliteknologioihin, tuotteisiin ja palveluihin. Digitaaliset periaatteet sitoutuvat suojelemaan ihmisten, yritysten ja julkisten palvelujen etuja kyberrikollisuudelta ja kohtaamaan ne, jotka pyrkivät heikentämään verkkoympäristömme turvallisuutta ja eheyttä.

Julistuksessa kehotetaan kaikkia valvomaan tehokkaasti henkilötietojaan ja muita kuin henkilötietojaan EU:n lainsäädännön mukaisesti. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota lapsiin ja nuoriin, joiden pitäisi tuntea olonsa turvalliseksi ja vaikutusvaltaiseksi verkossa. 

Kestävä kehitys

Digitaalinen ja vihreä siirtymä liittyvät läheisesti toisiinsa. Vaikka digitaaliteknologiat tarjoavat monia ratkaisuja ilmastonmuutokseen, meidän on varmistettava, että ne eivät itse edistä ongelmaa. Digitaaliset tuotteet ja palvelut olisi suunniteltava, tuotettava ja hävitettävä tavalla, joka vähentää niiden vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Olisi myös annettava enemmän tietoa tällaisten palvelujen ympäristövaikutuksista ja energiankulutuksesta.

 

Julkilausumalla on keskeinen rooli EU:n ja sen jäsenvaltioiden auttamisessa digitaalisen kompassin tavoitteiden saavuttamisessa. Se ohjaa myös digitaalista vuosikymmentä koskevaa politiikkaohjelmaa koskevaa työtä. Sen varmistamiseksi, että tavoitteet saavutetaan, komissio seuraa edistymistä, arvioi puutteita ja antaa suosituksia vuotuisen ”Digitaalisen vuosikymmenen tilannetta” koskevan kertomuksen avulla.   

Julkilausuma ohjaa myös EU:ta sen kansainvälisissä suhteissa ja auttaa muokkaamaan maailmanlaajuista digitaalista muutosta, joka asettaa ihmiset ja ihmisoikeudet sen keskiöön.

Digitaaliset periaatteet videopelijulisteOnko sinulla sitä, mitä digitaalisten periaatteiden etsiminen vaatii? Tutustu digitaaliseen maailmaan vastaamalla kysymyksiin ja kerää kolikoita voittaaksesi pisteitä! Hahmot matkalla auttaa sinua valitsemaan vastauksen – mutta ole varovainen, ne kaikki eivät ole niin mukavia kuin ne näyttävät. 

Napsauta painiketta käynnistääksesi pelin ja aloittaaksesi digitaalisten periaatteiden etsimisen.

Käynnistä videopeli

Peli on suunniteltu pöytätietokoneille – se ei ole pelattavissa älypuhelimilla tai pienemmillä näytöillä. Selaimesi on tuettava Javascriptiä.
Peli on tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi. Se on saatavilla pian ranskaksi ja saksaksi.

 

 

  Aiheeseen liittyvää

  Aiheesta laajemmin

  Euroopan digitaalinen vuosikymmen

  EU tavoittelee ihmiskeskeistä ja kestävää digitaalista yhteiskuntaa koskevaa visiota koko digitaalisen vuosikymmenen ajan kansalaisten ja yritysten voimaannuttamiseksi.

  Katso myös

  DigitalEU-lähettiläät

  DigitalEU-lähettiläät kokoavat yhteen toimittajia, toimittajia ja vaikuttajia, jotka toimivat digitaali- ja teknologia-alalla.