Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eurooppalaiset digitaaliset oikeudet ja periaatteet

Eurooppalaisia digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevalla julistuksella edistetään eurooppalaisten arvojen muovaamaa digitaalista siirtymää.

  Digitaaliset periaatteet digitaalisen vuosikymmenen ytimessä

 

Learn about the digital principles

fix-empty

Komissio haluaa varmistaa, että ihmiset voivat hyödyntää täysimääräisesti digitaalisen vuosikymmenen tuomat mahdollisuudet. Näin ollen siinä ehdotettiin eurooppalaisia digitaalisia oikeuksia ja periaatteita, jotka heijastavat EU:n arvoja ja edistävät kestävää, ihmiskeskeistä visiota digitaalisesta muutoksesta.

Komission puheenjohtajat, Euroopan parlamentin ja neuvoston puheenjohtajat allekirjoittivat julkilausuman, joka kuvastaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteistä poliittista sitoutumista oikeuksien ja periaatteiden edistämiseen ja täytäntöönpanoon kaikilla digitaalisen elämän aloilla.

Eurooppalaiset digitaaliset oikeudet ja periaatteet täydentävät nykyisiä oikeuksia, kuten tietosuojaa, sähköisen viestinnän tietosuojaa ja perusoikeuskirjaa. Ne perustuvat Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista saatuihin kokemuksiin. Lisäksi ne antavat ohjausta EU:lle ja jäsenvaltioille, kun ne sopeutuvat digitalisaatioon.

Euroopan komissio on myös käynnistänyt pelin, jossa tarkastellaan digitaalisia periaatteita. Klikkaa alla olevaa välilehteä pelataksesi sitä!

Ihmiset digitaaliteknologian keskiössä
Teknologian pitäisi edistää solidaarisuutta ja osallisuutta
Valinnanvapaus verkossa
Osallistuminen verkossa
Turvallisuus verkossa
Digitaalisten laitteiden tulisi olla kestäviä

Periaatteet rakentuvat kuuden teeman ympärille:

 1. Ihmisten ja heidän oikeuksiensa asettaminen digitalisaation keskiöön
 2. Solidaarisuuden ja osallisuuden tukeminen
 3. Valinnanvapauden varmistaminen verkossa
 4. Digitaaliseen julkiseen tilaan osallistumisen edistäminen
 5. Lisätään yksilöiden turvallisuutta ja voimaannuttamista
 6. Digitaalisen tulevaisuuden kestävyyden edistäminen

Ihmisten asettaminen digitalisaation keskiöön

Teknologian olisi palveltava ja hyödytettävä kaikkia EU:ssa asuvia ihmisiä ja annettava heille mahdollisuus toteuttaa toiveitaan. Se ei saisi loukata heidän turvallisuuttaan tai perusoikeuksiaan.

Julistuksen allekirjoittajat sitoutuvat varmistamaan, että digitalisaatio hyödyttää kaikkia ja parantaa kaikkien EU:ssa asuvien ihmisten elämää. He toteuttavat toimenpiteitä varmistaakseen, että oikeuksiamme kunnioitetaan sekä verkossa että sen ulkopuolella. EU edistää tätä lähestymistapaa sekä kotimaassa että kansainvälisellä näyttämöllä.

Solidaarisuus ja osallisuus

Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus käyttää teknologiaa, jonka pitäisi olla osallistavaa ja edistää oikeuksiamme. Julkilausumassa ehdotetaan oikeuksia useilla keskeisillä aloilla, jotta varmistetaan, ettei digitalisaatio jätä ketään jälkeen, ja varmistetaan, että ryhdymme lisätoimiin ikääntyneiden, maaseutualueilla asuvien ihmisten, vammaisten, syrjäytyneiden, haavoittuvassa asemassa olevien tai äänioikeuden menettäneiden henkilöiden sekä heidän puolestaan toimivien henkilöiden ottamiseksi mukaan. 

Käytännössä allekirjoittajat sitoutuvat toimiin useilla aloilla, muun muassa seuraavilla aloilla:

 • yhteenliitettävyys;
 • digitaalinen koulutus ja osaaminen;
 • oikeudenmukaiset ja oikeudenmukaiset työolot
 • digitaaliset julkiset palvelut.

Valinnanvapaus

Jokaisella tulisi olla mahdollisuus tehdä omia, tietoon perustuvia valintoja verkossa. Tämä koskee myös vuorovaikutusta tekoälyn ja algoritmien kanssa. Julistuksella pyritään takaamaan tämä edistämällä ihmiskeskeisiä, luotettavia ja eettisiä tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään EU:n arvojen mukaisesti. Ja se pyrkii lisäämään avoimuutta algoritmien ja tekoälyn käytöstä.

Valinnanvapauteen kuuluu myös mahdollisuus valita, mitä verkkopalveluja käytämme objektiivisen, läpinäkyvän ja luotettavan tiedon perusteella. Tämä puolestaan edellyttää sen varmistamista, että kaikilla on mahdollisuus kilpailla ja innovoida digitaalisessa maailmassa.

Osallistuminen digitaaliseen julkiseen tilaan

Digitaaliteknologioita voidaan käyttää edistämään sitoutumista ja demokraattista osallistumista. Kaikilla olisi oltava pääsy luotettavaan, monipuoliseen ja monikieliseen verkkoympäristöön, ja heidän olisi tiedettävä, kuka omistaa tai valvoo käyttämiään palveluja. Tämä kannustaa moniarvoiseen julkiseen keskusteluun ja demokratiaan osallistumiseen. 

Digitaalisissa periaatteissa korostetaan myös tarvetta luoda digitaalinen ympäristö, joka suojelee ihmisiä disinformaatiolta, tiedon manipuloinnilta ja muunlaiselta haitalliselta sisällöltä, kuten häirinnältä ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Lisäksi se tukee digitaalisen sisällön saatavuutta, joka heijastaa kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta.

Turvallisuus, turvaaminen ja voimaannuttaminen

Jokaisella olisi oltava mahdollisuus käyttää turvallisia, suojattuja ja yksityisyyttä suojaavia digitaalisia teknologioita, tuotteita ja palveluja. Digitaalisilla periaatteilla sitoudutaan suojelemaan ihmisten, yritysten ja julkisten palvelujen etuja kyberrikollisuudelta ja kohtaamaan ne, jotka pyrkivät heikentämään verkkoympäristömme turvallisuutta ja eheyttä.

Julistuksessa kehotetaan kaikkia valvomaan tehokkaasti henkilötietojaan ja muita kuin henkilötietojaan EU:n lainsäädännön mukaisesti. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota lapsiin ja nuoriin, joiden pitäisi tuntea olonsa turvalliseksi ja voimaannuttavaksi verkossa. 

Kestävyys

Digitaalinen ja vihreä siirtymä liittyvät tiiviisti toisiinsa. Vaikka digitaaliteknologiat tarjoavat monia ratkaisuja ilmastonmuutokseen, meidän on varmistettava, että ne eivät itse vaikuta ongelmaan. Digitaaliset tuotteet ja palvelut olisi suunniteltava, tuotettava ja hävitettävä tavalla, joka vähentää niiden vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Lisäksi tällaisten palvelujen ympäristövaikutuksista ja energiankulutuksesta olisi saatava enemmän tietoa.

 

Julkilausumalla on keskeinen rooli autettaessa EU:ta ja sen jäsenvaltioita saavuttamaan digitaalisen kompassin tavoitteet. Se ohjaa myös digitaalista vuosikymmentä koskevaa toimintapoliittista ohjelmaa. Tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi komissio seuraa edistymistä: Ensimmäinen raportti, jossa analysoidaan digitaalisten oikeuksien ja periaatteiden täytäntöönpanon edistymistä, julkaistiin syyskuussa 2023 ensimmäisen digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskevan kertomuksen liitteenä. 

Julkilausuma ohjaa myös EU:ta sen kansainvälisissä suhteissa ja auttaa muovaamaan maailmanlaajuista digitalisaatiota, jossa ihmiset ja ihmisoikeudet asetetaan sen keskiöön.

Digitaaliset periaatteet videopeli julisteOnko sinulla mitä tarvitaan digitaalisten periaatteiden etsimiseen? Selvitä digitaalisen valtakunnan läpi vastaamalla kysymyksiin ja kerää kolikoita voittaaksesi pisteitä! Hahmot matkalla auttavat sinua valitsemaan vastauksen – mutta ole varovainen, kaikki ne eivät ole niin mukavia kuin ne näyttävät. 

Napsauta painiketta käynnistääksesi pelin ja aloittaaksesi digitaalisten periaatteiden etsimisen.

Käynnistä videopeli

Peli on suunniteltu työpöydille – se ei ole pelattavissa älypuhelimilla tai pienemmillä näytöillä. Selaimesi on tuettava Javascriptiä.
Peli on saatavilla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

 

 

  Aiheeseen liittyvää

  Aiheesta laajemmin

  Euroopan digitaalinen vuosikymmen

  EU tavoittelee digitaalista yhteiskuntaa koskevaa ihmiskeskeistä ja kestävää visiota koko digitaalisen vuosikymmenen ajan kansalaisten ja yritysten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

  Katso myös

  DigitalEU-lähettiläät

  DigitalEU-lähettiläät kokoavat yhteen toimittajia, toimittajia ja vaikuttajia, jotka toimivat digitaali- ja teknologia-alalla.

  Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI)

  Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä (DESI) tehtiin vuosina 2014–2022 yhteenveto Euroopan digitaalista suorituskykyä kuvaavista indikaattoreista ja seurattiin EU-maiden edistymistä.