Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali Ewropej

Id-dikjarazzjoni dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali Ewropej tippromwovi tranżizzjoni diġitali ffurmata mill-valuri Ewropej.

  Prinċipji diġitali fil-qalba tad-deċennju diġitali

 

Learn about the digital principles

fix-empty

Il-Kummissjoni trid tiżgura li n-nies jingħataw is-setgħa li jgawdu bis-sħiħ l-opportunitajiet li jġib miegħu d-deċennju diġitali. Għalhekk, ipproponiet sett ta’ drittijiet u prinċipji diġitali Ewropej li jirriflettu l-valuri tal-UE u jippromwovu viżjoni sostenibbli u ċċentrata fuq il-bniedem għat-trasformazzjoni diġitali.

Id-dikjarazzjoni ġiet iffirmata mill- Presidenti tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li tirrifletti l-impenn politiku kondiviż tal-UE u l-Istati Membri tagħha biex jippromwovu u jimplimentaw id-drittijiet u l-prinċipji fl-oqsma kollha tal-ħajja diġitali.

Id-drittijiet u l-prinċipji diġitali Ewropej se jikkomplementaw id-drittijiet eżistenti, bħall-protezzjoni tad-data, il-Privatezza Elettronika, u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Huma se jibnu fuq l-esperjenza tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. U, se jipprovdu gwida għall-UE u għall-Istati Membri hekk kif jadattaw għat-trasformazzjoni diġitali.

Il-Kummissjoni Ewropea nediet ukoll logħba li tesplora l-prinċipji diġitali. Ikklikkja fuq it-tab hawn taħt biex tilgħabha!

Persuni fiċ-ċentru tat-teknoloġiji diġitali
It-teknoloġija għandha tħeġġeġ is-solidarjetà u l-inklużjoni
Libertà tal-għażla online
Parteċipazzjoni online
Is-sikurezza u s-sigurtà online
l-apparat diġitali għandu jkun sostenibbli

Il-prinċipji huma ffurmati madwar 6 temi:

 1. Inpoġġu lin-nies u d-drittijiet tagħhom fiċ-ċentru tat-trasformazzjoni diġitali
 2. Appoġġ għas-solidarjetà u l-inklużjoni
 3. l-iżgurar tal-libertà tal-għażla online
 4. It-trawwim tal-parteċipazzjoni fl-ispazju pubbliku diġitali
 5. Żieda fis-sikurezza, is-sigurtà u l-għoti tas-setgħa lill-individwi
 6. Il-promozzjoni tas-sostenibbiltà tal-futur diġitali

Inpoġġu lin-nies fiċ-ċentru tat-trasformazzjoni diġitali

It-teknoloġija għandha sservi u tkun ta’ benefiċċju għan-nies kollha li jgħixu fl-UE u tagħtihom is-setgħa li jsegwu l-aspirazzjonijiet tagħhom. M’għandhiex tikser is-sigurtà jew id-drittijiet fundamentali tagħhom.

Il-firmatarji tad-dikjarazzjoni se jimpenjaw ruħhom li jiżguraw li t-trasformazzjoni diġitali tkun ta’ benefiċċju għal kulħadd u li ttejjeb il-ħajja tal-persuni kollha li jgħixu fl-UE. Huma se jieħdu miżuri biex jiżguraw li d-drittijiet tagħna jiġu rispettati kemm online kif ukoll offline. l-UE se tippromwovi dan l-approċċ kemm fix-xena domestika kif ukoll fix-xena internazzjonali.

Solidarjetà u inklużjoni

Kulħadd għandu jkollu aċċess għat-teknoloġija, li għandha tkun inklużiva, u tippromwovi d-drittijiet tagħna. Id-dikjarazzjoni tipproponi drittijiet f’għadd ta’ oqsma ewlenin biex jiġi żgurat li ħadd ma jitħalla jibqa’ lura mit-trasformazzjoni diġitali, filwaqt li jiġi żgurat li nagħmlu sforz addizzjonali biex ninkludu l-anzjani, il-persuni li jgħixu f’żoni rurali, il-persuni b’diżabilità, u l-persuni emarġinati, vulnerabbli jew imċaħħda mid-dritt għall-vot u dawk li jaġixxu f’isimhom. 

B’mod konkret, il-firmatarji ser jimpenjaw ruħhom għal azzjoni f’għadd ta’ oqsma, inklużi:

 • il-konnettività;
 • l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ħiliet diġitali;
 • kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u ġusti;
 • servizzi pubbliċi diġitali.

Libertà tal-għażla

Kulħadd għandu jingħata s-setgħa li jagħmel l-għażliet tiegħu stess u infurmati online. Dan jinkludi meta jkun hemm interazzjoni mal-intelliġenza artifiċjali u l-algoritmi. Id-dikjarazzjoni tfittex li tiggarantixxi dan billi tippromwovi sistemi ta’ intelliġenza artifiċjali ċċentrati fuq il-bniedem, affidabbli u etiċi, li jintużaw f’konformità mal-valuri tal-UE. U, hija tinsisti għal aktar trasparenza dwar l-użu tal-algoritmi u l-intelliġenza artifiċjali.

Il-libertà tal-għażla tinkludi wkoll il-libertà li tagħżel liema servizzi online nużaw, abbażi ta’ informazzjoni oġġettiva, trasparenti u affidabbli. Dan imbagħad jinvolvi li jiġi żgurat li kulħadd ikollu s-setgħa li jikkompeti u jinnova fid-dinja diġitali.

Parteċipazzjoni fl-ispazju pubbliku diġitali

It-teknoloġiji diġitali jistgħu jintużaw biex jistimulaw l-involviment u l-parteċipazzjoni demokratika. Kulħadd għandu jkollu aċċess għal ambjent online affidabbli, divers u multilingwi u għandu jkun jaf min jippossjedi jew jikkontrolla s-servizzi li qed juża. Dan iħeġġeġ dibattitu pubbliku pluralistiku u parteċipazzjoni fid-demokrazija. 

Il-prinċipji diġitali jenfasizzaw ukoll il-ħtieġa li jinħoloq ambjent diġitali li jipproteġi lin-nies mid-diżinformazzjoni, mill-manipulazzjoni tal-informazzjoni u minn forom oħra ta’ kontenut dannuż inkluż il-fastidju u l-vjolenza abbażi tal-ġeneru. U, jappoġġja l-aċċess għall-kontenut diġitali li jirrifletti d-diversità kulturali u lingwistika tagħna.

Is-sikurezza, is-sigurtà u l-għoti tas-setgħa

Kulħadd għandu jkollu aċċess għal teknoloġiji, prodotti u servizzi diġitali sikuri, siguri u li jipproteġu l-privatezza. Il-prinċipji diġitali jimpenjaw ruħhom li jipproteġu l-interessi tan-nies, tan-negozji u tas-servizzi pubbliċi kontra ċ-ċiberkriminalità, u li jikkonfrontaw lil dawk li jfittxu li jimminaw is-sigurtà u l-integrità tal-ambjent online tagħna.

Id-dikjarazzjoni titlob li kulħadd ikollu kontroll effettiv fuq id-data personali u mhux personali tiegħu f’konformità mal-liġi tal-UE. Tagħti attenzjoni speċifika lit-tfal u liż-żgħażagħ, li għandhom iħossuhom sikuri u mogħtija s-setgħa online. 

Is-sostenibbiltà

It-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi huma marbuta mill-qrib. Filwaqt li t-teknoloġiji diġitali joffru ħafna soluzzjonijiet għat-tibdil fil-klima, irridu niżguraw li ma jikkontribwixxux għall-problema nnifisha. Il-prodotti u s-servizzi diġitali għandhom jitfasslu, jiġu prodotti u mormija b’mod li jnaqqas l-impatt tagħhom fuq l-ambjent u s-soċjetà. Għandu jkun hemm ukoll aktar informazzjoni dwar l-impatt ambjentali u l-konsum tal-enerġija ta’ dawn is-servizzi.

 

Id-dikjarazzjoni se jkollha rwol ewlieni biex tgħin lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jilħqu l-objettivi tal-Kumpass Diġitali. Se jiggwida wkoll il-ħidma fuq il-Programm ta’ Politika tad-Deċennju Diġitali. Biex tiżgura li l-għanijiet qed jintlaħqu, il-Kummissjoni timmonitorja l-progress: l-ewwel rapport li janalizza l-avvanz tal-implimentazzjoni tad-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali ġie ppubblikat f’Settembru 2023 bħala anness għall-ewwel rapport dwar “L-Istat tad-Deċennju Diġitali”. 

Id-dikjarazzjoni se tiggwida wkoll lill-UE fir-relazzjonijiet internazzjonali tagħha, u tgħin biex tissawwar trasformazzjoni diġitali globali li tqiegħed lin-nies u lid-drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentru tagħha.

Prinċipji diġitali poster tal-logħob tal-vidjoGħandek dak li hemm bżonn biex tlesti t-tfittxija għall-prinċipji diġitali? Agħmel tiegħek mod permezz tal-isfera diġitali billi twieġeb mistoqsijiet, u jiġbru muniti biex tirbaħ punti! Karattri fuq il-mod se jgħinek tagħżel tweġiba tiegħek — iżda tkun attenta, mhux kollha kemm huma sbieħ kif jidhru. 

Ikklikkja l-buttuna biex tniedi l-logħba u jimbarkaw fuq il-tfittxija għall-prinċipji diġitali.

Tnedija tal-logħba tal-vidjo

Il-logħba kienet maħsuba għal desktops — mhuwiex playable fuq smartphones jew skrins iżgħar. Il-browser tiegħek se jkollu bżonn jappoġġja l-Javascript.
Il-logħba hija disponibbli bl-Ingliż, Franċiż u Ġermaniż.

 

 

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Id-Deċennju Diġitali tal-Ewropa

l-UE qed issegwi viżjoni sostenibbli u ċċentrata fuq il-bniedem għas-soċjetà diġitali matul id-deċennju diġitali biex tagħti s-setgħa liċ-ċittadini u lin-negozji.

Ara Wkoll

Ambaxxaturi ta' DigitalEU

L-Ambaxxaturi ta' DigitalEU jlaqqgħu flimkien ġurnalisti, edituri u influwenzaturi, attivi fil-qasam diġitali u dak tat-teknoloġija.