Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropská digitální práva a zásady

Prohlášení o evropských digitálních právech a zásadách podporuje digitální transformaci utvářenou evropskými hodnotami.

  Digitální principy v centru digitální dekády

 

Learn about the digital principles

fix-empty

Komise chce zajistit, aby lidé měli možnost plně využívat příležitostí, které digitální desetiletí přináší. Proto navrhla soubor evropských digitálních práv a zásad, které odrážejí hodnoty EU a podporují udržitelnou vizi digitální transformace zaměřenou na člověka.

Prohlášení podepsali předsedové Komise, Evropského parlamentu a Rady, který odráží společný politický závazek EU a jejích členských států prosazovat a uplatňovat práva a zásady ve všech oblastech digitálního života.

Evropská digitální práva a zásady doplní stávající práva, jako je ochrana údajů, soukromí v oblasti elektronických komunikací a Listina základních práv. Budou vycházet ze zkušeností s evropským pilířem sociálních práv. A poskytnou pokyny pro EU a členské státy, které se přizpůsobí digitální transformaci.

Evropská komise rovněž zahájila hru zabývající se digitálními zásadami. Klikněte na záložku níže a přehrajte ji!

Lidé v centru digitálních technologií
Technologie by měly podporovat solidaritu a začlenění
Svoboda volby online
Účast online
Bezpečnost a zabezpečení on-line
Digitální zařízení by mělo být udržitelné

Principy jsou tvořeny kolem 6 témat:

 1. Postavení lidí a jejich práv do středu digitální transformace
 2. Podpora solidarity a začlenění
 3. Zajištění svobody výběru on-line
 4. Podpora účasti v digitálním veřejném prostoru
 5. Zvýšení bezpečnosti, zabezpečení a posílení postavení jednotlivců
 6. Podpora udržitelnosti digitální budoucnosti

Postavení lidí do středu digitální transformace

Technologie by měly sloužit všem lidem žijícím v EU a být pro ně přínosné a měly by jim umožnit pokračovat ve svých ambicích. Neměla by porušovat jejich bezpečnost nebo základní práva.

Signatáři prohlášení se zavazují zajistit, aby digitální transformace byla přínosná pro všechny a zlepšila životy všech lidí žijících v EU. Přijmou opatření k zajištění toho, aby naše práva byla respektována online i offline. EU bude tento přístup prosazovat jak doma, tak na mezinárodní scéně.

Solidarita a začlenění

Každý by měl mít přístup k technologiím, které by měly být inkluzivní, a prosazovat naše práva. Prohlášení navrhuje práva v řadě klíčových oblastí s cílem zajistit, aby digitální transformace nezůstávala opomenuta, a zajistit, abychom vynaložili větší úsilí na to, abychom zahrnuli starší osoby, osoby žijící ve venkovských oblastech, osoby se zdravotním postižením a marginalizované, zranitelné nebo zbavené volebního práva a osoby, které jednají jejich jménem. 

Signatáři se konkrétně zaváže, že budou jednat v řadě oblastí, včetně:

 • konektivita;
 • digitální vzdělávání, odborná příprava a dovednosti;
 • spravedlivé a spravedlivé pracovní podmínky;
 • digitální veřejné služby.

Svoboda volby

Každý by měl být oprávněn činit vlastní, informovaná rozhodnutí online. To zahrnuje interakci s umělou inteligencí a algoritmy. Cílem prohlášení je toto zaručit podporou systémů umělé inteligence zaměřených na člověka, důvěryhodných a etických, které jsou používány v souladu s hodnotami EU. A tlačí na větší transparentnost při používání algoritmů a umělé inteligence.

Svoboda volby zahrnuje také možnost svobodně si vybrat, které online služby využíváme, a to na základě objektivních, transparentních a spolehlivých informací. To znamená zajistit, aby všichni byli schopni soutěžit a inovovat v digitálním světě.

Účast v digitálním veřejném prostoru

Digitální technologie lze využít k podněcování angažovanosti a demokratické účasti. Každý by měl mít přístup k důvěryhodnému, rozmanitému a mnohojazyčnému online prostředí a měl by vědět, kdo vlastní nebo kontroluje služby, které používá. To podporuje pluralitní veřejnou diskusi a účast na demokracii. 

Digitální zásady rovněž zdůrazňují potřebu vytvořit digitální prostředí, které ochrání lidi před dezinformacemi, manipulací s informacemi a dalšími formami škodlivého obsahu, včetně obtěžování a genderově podmíněného násilí. A podporuje přístup k digitálnímu obsahu, který odráží naši kulturní a jazykovou rozmanitost.

Bezpečnost, zabezpečení a posílení postavení

Každý by měl mít přístup k bezpečným a chráněným digitálním technologiím, produktům a službám, které chrání soukromí. Digitální zásady se zavazují chránit zájmy lidí, podniků a veřejných služeb před kyberkriminalitou a konfrontovat ty, kteří se snaží podkopat bezpečnost a integritu našeho online prostředí.

Prohlášení vyzývá každého, aby měl účinnou kontrolu nad svými osobními a neosobními údaji v souladu s právními předpisy EU. Zvláštní pozornost věnuje dětem a mladým lidem, kteří by se měli cítit v bezpečí a na internetu. 

Udržitelnost

Digitální a ekologická transformace jsou úzce propojeny. Zatímco digitální technologie nabízejí mnoho řešení pro změnu klimatu, musíme zajistit, aby samy k tomuto problému nepřispívaly. Digitální produkty a služby by měly být navrhovány, vyráběny a zlikvidovány způsobem, který snižuje jejich dopad na životní prostředí a společnost. Mělo by být rovněž k dispozici více informací o dopadu těchto služeb na životní prostředí a spotřebě energie.

 

Prohlášení bude hrát klíčovou úlohu při pomoci EU a jejím členským státům dosáhnout cílů digitálního kompasu. Bude rovněž vodítkem pro práci na politickém programu digitální dekády. Aby bylo zajištěno plnění cílů, Komise sleduje pokrok: První zpráva analyzující pokrok v provádění digitálních práv a zásad byla zveřejněna v září 2023 jako příloha k první zprávě o stavu digitální dekády. 

Prohlášení bude rovněž vodítkem EU v jejích mezinárodních vztazích a přispěje k utváření globální digitální transformace, která staví občany a lidská práva do středu jejího středu.

Digitální principy videohry plakátMáte, co je potřeba k dokončení hledání digitálních principů? Udělejte si cestu přes digitální sféru tím, že odpovídáte na otázky a sbírejte mince, abyste získali body! Postavy na cestě vám pomohou vybrat si odpověď – ale buďte opatrní, ne všechny jsou tak pěkné, jak se zdají. 

Klikněte na tlačítko pro spuštění hry a vydejte se na pátrání po digitálních principech.

Spusťte videohru

Hra byla navržena pro stolní počítače – není hratelná na chytrých telefonech nebo menších obrazovkách. Váš prohlížeč bude muset podporovat Javascript.
Hra je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině.

 

 

Související obsah

Souvislosti

Digitální dekáda Evropy

EU sleduje udržitelnou vizi digitální společnosti zaměřenou na člověka v průběhu celého digitálního desetiletí s cílem posílit postavení občanů a podniků.

Viz také

Ambasadoři DigitalEU

Ambasadoři DigitalEU sdružují novináře, editory a influencery, kteří působí v oblasti digitálních a technologických témat.