Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και περιβάλλοντα

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων.

    Μια πόλη με εικονίδια που αιωρούνται πάνω και αντιπροσωπεύουν την ψηφιοποίηση π.χ. σύμβολα wifi

iStock by Getty Images - 1146418702 metamorworks

Οι έξυπνες δημόσιες υπηρεσίες, γνωστές και ως ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες ή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αναφέρονται στη χρήση της τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Προσφέρουν πολλές ευκαιρίες τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις: οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σπουδές στο εξωτερικό, οι πολίτες μπορούν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο διαδίκτυο και οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν φόρους με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η ΕΕ εργάζεται για να βοηθήσει τις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να κάνουν την αλλαγή στην ψηφιακή τεχνολογία, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη των έξυπνων δημόσιων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της ψηφιακής δεκαετίας. Επικεντρώνεται στη μείωση των εμποδίων στις δημόσιες υπηρεσίες και στη διασφάλιση της διασυνοριακής πρόσβασης σε αυτές. 

Οι δράσεις που έχει ήδη αναλάβει η Επιτροπή περιλαμβάνουν:

  • διασφάλιση ότι οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες μπορούν να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους·
  • χρηματοδότηση έργων ηλεκτρονικής συμμετοχής μεγάλης κλίμακας·
  • ενθάρρυνση των δημόσιων υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των πολιτών να ανταλλάσσουν λύσεις μέσω της πλατφόρμας JoinUp ·
  • τυποποίηση ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.
  • Δημιουργία του τεχνικού συστήματος «μόνον άπαξ», το οποίο συνδέει τις δημόσιες αρχές της ΕΕ, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν επίσημα έγγραφα και δεδομένα κατόπιν αιτήματος του πολίτη, εξαλείφοντας την ανάγκη των πολιτών να παρέχουν πληροφορίες στις αρχές εάν άλλη αρχή κατέχει ήδη τις εν λόγω πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή (εφαρμόζει στην πράξη την αρχή «μόνον άπαξ»).

Μια βασική πτυχή των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών είναι η διασφάλιση ασφαλούς ψηφιακής ταυτότητας. Έχοντας μια ψηφιακή ταυτότητα μας επιτρέπει να αποδείξουμε ποιοι είμαστε — ή τι επιχείρηση έχουμε — σε διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η ΕΕ στηρίζει επίσης την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως και οι έξυπνες δημόσιες υπηρεσίες, οι έξυπνες πόλεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Το κάνουν αυτό χρησιμοποιώντας αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων και χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας της πόλης. Για παράδειγμα, οι έξυπνοι μετρητές ενέργειας μας βοηθούν να δούμε αν ένα κτίριο θερμαίνεται αποτελεσματικά. Εν τω μεταξύ, τα δεδομένα που συλλέγονται για τις μεταφορές μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την οδική χωρητικότητα και να μειώσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Οι έξυπνες πόλεις δημιουργούν επίσης άμεσα οφέλη για τους πολίτες, όπως ασφαλέστερους δημόσιους χώρους και στήριξη για τη γήρανση του πληθυσμού.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Έναρξη ισχύος του κανονισμού για την ψηφιακή ταυτότητα

Οι κανόνες για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας τέθηκαν σε ισχύ τη Δευτέρα. Θα προετοιμάσουν το έδαφος ώστε όλοι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ να επωφεληθούν από ένα προσωπικό ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας το 2026.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή προκηρύσσει προσκλήσεις για επενδύσεις άνω των 176 εκατ. ευρώ σε ψηφιακές ικανότητες και τεχνολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε νέα δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας 2023-2024 του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι προσκλήσεις αυτές είναι ανοικτές σε επιχειρήσεις, δημόσιες διοικήσεις και άλλες οντότητες από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και τις συνδεδεμένες χώρες. Ο προϋπολογισμός για την εν λόγω δέσμη προσκλήσεων υπερβαίνει τα 176 εκατ. ευρώ.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και ο Καναδάς ενισχύουν τη στρατηγική ψηφιακή εταιρική σχέση τους για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν και ο υπουργός Καινοτομίας, Επιστημών και Βιομηχανίας του Καναδά κ. François-Philippe Champagne συναντήθηκαν στις 1 Φεβρουαρίου για να αρχίσουν τις εργασίες για την εφαρμογή της ψηφιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά, η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Νοεμβρίου στον Καναδά.

PRESS RELEASE |
Πρώτο πανευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για να καταστεί ασφαλέστερος ο ευρωπαϊκός ψηφιακός χώρος

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα με την πράξη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια. Το σύστημα προσφέρει ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τον τρόπο πιστοποίησης των προϊόντων ΤΠΕ στον κύκλο ζωής τους και, ως εκ τούτου, τα καθιστά πιο αξιόπιστα για τους χρήστες.

Σχετικό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας ΤΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας ως εργαλείο για την παροχή λύσεων στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Έξυπνες πόλεις και κοινότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με έξυπνες πόλεις και κοινότητες για την αντιμετώπιση των τοπικών προκλήσεων, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Υπηρεσίες εμπιστοσύνης

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για την ενίσχυση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιγραμμικών δραστηριοτήτων μας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ηλεκτρονικές υπογραφές

Η οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή θέσπισε το νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις υπηρεσίες πιστοποίησης.

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) είναι ένα από τα εργαλεία για τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης σε επιγραμμικές υπηρεσίες και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με ασφαλέστερο τρόπο.

ηλ-υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε ασφαλείς και υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC)

Το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC) προωθεί τη διαχείριση και την εφαρμογή ερευνητικών δεδομένων για τη διασφάλιση της πρόσβασης των επιστημόνων στην επιστήμη που βασίζεται στα δεδομένα.