Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Η «Πρωτοβουλία Νέα»

Ένα ελεύθερο, βιώσιμο και πλουραλιστικό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης είναι καίριας σημασίας για την ενημέρωση των πολιτών, τη λογοδοσία και την ενίσχυση των ανοικτών, δημοκρατικών κοινωνιών.

  smartphone που εμφανίζει μια ειδησεογραφική ιστοσελίδα

©European Commission

Στοσχέδιο δράσης τηςγια τα μέσα ενημέρωσης καιτον οπτικοακουστικό τομέα, η Επιτροπή αποφάσισε να δρομολογήσει μια «πρωτοβουλία ειδήσεων», συνδυάζοντας υφιστάμενες και νέες δράσεις και στήριξη του τομέα των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης.

Η παρούσα πρωτοβουλία εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης και επιδιώκει να παράσχει μια συνεκτική απάντηση, συγκεντρώνοντας διάφορα μέσα πολιτικής και χρηματοδότησης υπό ένα κοινό πανό.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τα ειδησεογραφικά μέσα:

Περιηγηθείτε στις καρτέλες για περισσότερες λεπτομέρειες.

Προστασία της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης

Ηελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης είναι δύο αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Επιτροπή διαδραματίζει ρόλο στην τήρησή τους.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μέσων ενημέρωσης

Η Επιτροπή έχει ως στόχο να στηρίξει τον μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα του τομέα των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης.

 • Αποσκοπεί στη διευκόλυνση της καλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω δύο δράσεων:
  • Αφενός, μέσω της πρόσβασης στο χρέος, με την υποστήριξη τωνεγγυήσεων τουInvestEU,με βάση την επιτυχία του μηχανισμούεγγυήσεων για τονπολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα(CCSGF), ο οποίος διευκολύνει την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη χρηματοδότηση.
  • Από την άλλη πλευρά,μέσω των μέσων μετοχικού κεφαλαίου, η Επιτροπή συνεργάζεται με ιδρύματα και φιλανθρωπικούς επενδυτές στο πλαίσιο του InvestEU για την αναζήτηση συνεργειών σε τομείς υψηλής κοινωνικής αξίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της δημοκρατίας και των μέσων ενημέρωσης.

Στήριξη της καινοτομίας στα μέσα ενημέρωσης

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ειδησεογραφικών μέσων πρέπει να βρουν νέους τρόπους για να είναι πιο ανταγωνιστικές, να αυξήσουν τα έσοδα και να βελτιώσουν την προσφορά τους.

Τόνωση της συμμετοχής στα μέσα ενημέρωσης

Η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει μια ζωντανή και ποικιλόμορφη δημόσια σφαίρα, στην οποία οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, μεταξύ άλλων σχετικά με τις υποθέσεις της ΕΕ.

 • Μέσω τωνδράσεων πολυμέσων, η ΕΕ έχει ως στόχο να παρέχει στους πολίτες ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα πέρα από τις τοπικές και εθνικές οπτικές γωνίες. Στήριξη λαμβάνουν τα ακόλουθα είδη δράσεων: το τηλεοπτικό κανάλι Euronews, κάλυψη των υποθέσεων της ΕΕ μέσω ραδιοφωνικού δικτύου, ειδήσεις που βασίζονται σε δεδομένα σχετικά με θέματα της ΕΕ και πολυγλωσσικό περιεχόμενο σε όλες τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες.
 • Για να ενισχυθεί η πρόσβαση του νεανικού κοινού σε πληροφορίες, η Επιτροπή στηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων και ελκυστικών ειδησεογραφικών σχεδίων για τους νέους Ευρωπαίους. Τα έργα παράγουν και διανέμουν περιεχόμενο που προκαλεί σκέψη σε καθημερινή βάση, δείχνοντας πολλαπλές απόψεις, σε ελκυστικές μορφές για τους νέους.
 • Επιπλέον, η Επιτροπή στηρίζει δράσεις γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, όπως η δημοσίευση τωνκατευθυντήριων γραμμών τηςγια τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας,η δημοσίευση εργαλειοθήκης για τονγραμματισμό στα μέσαενημέρωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών του Οπτικοακουστικού Τομέα (ERGA), η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αλφαβητισμού στα Μέσα και η χρηματοδότηση έργων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ώστε να βοηθηθούν οι πολίτες όλων των ηλικιών να περιηγηθούν στο σύγχρονο ειδησεογραφικό περιβάλλον και να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για την αντιμετώπιση των απειλών της παραπληροφόρησης.

Συνεργασία με τον τομέα των μέσων ενημέρωσης

Η Επιτροπή συμμετέχει σε τακτικές ανταλλαγές με τον κλάδο των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης για να κατανοήσει καλύτερα τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις του και να εργαστεί για ένα θεματολόγιο καινοτομίας στα μέσα ενημέρωσης.

 • Για τον σκοπό αυτό, διοργανώνει τουλάχιστον μία φορά ετησίως ένα Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μέσων Ενημέρωσης (ENMF), το οποίοσυγκεντρώνειοργανισμούς ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, επαγγελματίες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και διεθνών οργανισμών και συζητά θέματα σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης:
  • Στηνπρώτη έκδοση (Μάρτιος 2021) συζητήθηκε η ασφάλεια των δημοσιογράφων.
  • Η δεύτερη έκδοση (Νοέμβριος 2021) επικεντρώθηκε στον βιομηχανικό μετασχηματισμό.
  • Η τρίτη έκδοση (Νοέμβριος 2022) περιστρέφεται γύρω από την καινοτομία στα μέσα ενημέρωσης.
  • Το θέμα που επιλέχθηκε για την τέταρτη έκδοση, που επί του παρόντος έχει προγραμματιστεί για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, είναι ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα

Το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα (MAAP) αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και τεχνολογικής αυτονομίας κατά την ψηφιακή δεκαετία.

Βλ. επίσης

Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στον οπτικοακουστικό τομέα μέσω του MediaInvest

Το MediaInvest είναι το μέσο επένδυσης μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συμβάλλει στη γεφύρωση του χρηματοδοτικού χάσματος στον οπτικοακουστικό τομέα μέσω της τόνωσης περισσότερων επενδύσεων.

Εργαλείο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης

Στόχος του διαδραστικού εργαλείου χαρτογράφησης είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε μηχανισμούς χρηματοδοτικής στήριξης που σχετίζονται με την ΕΕ. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για φορείς τόσο από τον οπτικοακουστικό τομέα όσο και από τον τομέα...

Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα: επικαιροποιήσεις εφαρμογής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού του τομέα των μέσων ενημέρωσης και του οπτικοακουστικού τομέα.