Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Eurooppalainen medianvapaussäädös: Komissio ehdottaa sääntöjä tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja riippumattomuuden suojelemiseksi EU:ssa

Euroopan komissio hyväksyi tänään eurooppalaisen tiedotusvälineiden vapautta koskevan säädöksen, joka on uusi sääntökokonaisuus tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja riippumattomuuden suojelemiseksi EU:ssa.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Ehdotettuun asetukseen sisältyy muun muassa suojatoimia, joilla estetään poliittinen vaikuttaminen toimituksellisiin päätöksiin ja valvonta. Siinä keskitytään julkisten tiedotusvälineiden riippumattomuuteen ja vakaaseen rahoitukseen sekä tiedotusvälineiden omistuksen ja valtion mainonnan kohdentamisen avoimuuteen. Siinä säädetään myös toimenpiteistä, joilla suojellaan toimittajien riippumattomuutta ja ilmoitetaan eturistiriidoista. Lailla puututaan myös tiedotusvälineiden keskittymiseen ja perustetaan uusi riippumaton eurooppalainen mediapalvelulautakunta, joka koostuu kansallisista mediaviranomaisista. Komissio antoi myös täydentävän suosituksen, jolla kannustetaan toimituksellista riippumattomuutta koskeviin sisäisiin takeisiin.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan

Related content