Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Európsky akt o slobode médií: Komisia navrhuje pravidlá na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ

Európska komisia dnes prijala európsky akt o slobode médií, nový súbor pravidiel na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Navrhované nariadenie zahŕňa okrem iného záruky proti politickému zasahovaniu do redakčných rozhodnutí a proti sledovaniu. Zameriava sa na nezávislosť a stabilné financovanie verejnoprávnych médií, ako aj na transparentnosť vlastníctva médií a prideľovania štátnej reklamy. Stanovujú sa v ňom aj opatrenia na ochranu nezávislosti redaktorov a zverejňovanie konfliktov záujmov. Zákonom sa napokon bude riešiť otázka koncentrácie médií a vytvorí sa nová nezávislá európska rada pre mediálne služby, ktorú budú tvoriť vnútroštátne mediálne orgány. Komisia prijala aj doplňujúce odporúčanie na podporu vnútorných záruk redakčnej nezávislosti.

Tlačová správa v plnom znení

Related content