Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků: Komise navrhuje pravidla na ochranu plurality a nezávislosti sdělovacích prostředků v EU

Evropská komise dnes přijala Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků, nový soubor pravidel na ochranu plurality a nezávislosti sdělovacích prostředků v EU.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Navrhované nařízení obsahuje mimo jiné záruky proti politickému vměšování do redakčních rozhodnutí a proti sledování. Zaměřuje se na nezávislost a stabilní financování veřejnoprávních sdělovacích prostředků, jakož i na transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků a přidělování státní reklamy. Stanoví rovněž opatření na ochranu nezávislosti redaktorů a odhalování střetů zájmů. V neposlední řadě se tento zákon bude zabývat otázkou koncentrace sdělovacích prostředků a vytvoří novou nezávislou Evropskou radu pro mediální služby, která bude složena z vnitrostátních orgánů pro sdělovací prostředky. Komise rovněž přijala doplňující doporučení na podporu vnitřních záruk redakční nezávislosti.

Kompletní tisková zpráva

Related content