Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Legea europeană privind libertatea mass-mediei: Comisia propune norme pentru protejarea pluralismului și independenței mass-mediei în UE

Comisia Europeană a adoptat astăzi Legea europeană privind libertatea mass-mediei, un nou set de norme menite să protejeze pluralismul și independența mass-mediei în UE.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Regulamentul propus include, printre altele, garanții împotriva interferențelor politice în deciziile editoriale și împotriva supravegherii. Aceasta pune accentul pe independența și finanțarea stabilă a serviciilor publice de mass-media, precum și pe transparența proprietății asupra mass-mediei și a alocării publicității de stat. Acesta stabilește, de asemenea, măsuri de protejare a independenței editorilor și de dezvăluire a conflictelor de interese. În cele din urmă, legea va aborda problema concentrărilor din mass-media și va crea un nou Consiliu european independent pentru serviciile mass-media, alcătuit din autorități naționale din domeniul mass-mediei. Comisia a adoptat, de asemenea, o recomandare complementară pentru a încuraja garanțiile interne pentru independența editorială.

Comunicat de presă integral

Related content