Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl Europos žiniasklaidos laisvės akto Komisija siūlo žiniasklaidos pliuralizmo ir nepriklausomumo apsaugos ES taisykles

Šiandien Europos Komisija priėmė Europos žiniasklaidos laisvės aktą – naują taisyklių rinkinį, kuriuo siekiama apsaugoti žiniasklaidos pliuralizmą ir nepriklausomumą ES.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Į siūlomą reglamentą, be kita ko, įtrauktos apsaugos priemonės nuo politinio kišimosi į redakcinius sprendimus ir nuo sekimo. Joje daugiausia dėmesio skiriama visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumui ir stabiliam finansavimui, taip pat žiniasklaidos nuosavybės skaidrumui ir valstybinės reklamos paskirstymui. Jame taip pat išdėstytos redaktorių nepriklausomumo apsaugos ir interesų konfliktų atskleidimo priemonės. Galiausiai įstatymu bus sprendžiamas žiniasklaidos koncentracijos klausimas ir sukurta nauja nepriklausoma Europos žiniasklaidos paslaugų valdyba, kurią sudarys nacionalinės žiniasklaidos institucijos. Komisija taip pat priėmė papildomą rekomendaciją, kuria skatinamos vidaus redakcinės nepriklausomybės apsaugos priemonės.

Išsamus pranešimas spaudai

Related content