Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup u Rumunjskoj

Rumunjski plan za širokopojasni pristup usmjeren je na izgradnju nacionalne širokopojasne mreže kao prvi korak prema postizanju ciljeva povezivosti EU-a.

    zastava Rumunjske

Sažetak razvoja širokopojasnog interneta u Rumunjskoj

U Nacionalnoj strategiji za rumunjsku digitalnu agendu 2020. utvrđena je rumunjska strategija za širokopojasni pristup. Nadležna tijela planiraju ga ažurirati kako bi odražavala ciljeve gigabitnog društva. Infrastruktura za širokopojasne mreže i digitalne usluge jedno je od četiri područja djelovanja utvrđena u strategiji. Rumunjskom strategijom nastoji se postići pokrivenost fiksnim širokopojasnim pristupom za 100 % do 2020., pri čemu 80 % kućanstava pristupa širokopojasnom internetu većim od 30 Mbps i 45 % kućanstava s pretplatom većom od 100 Mbps. Nacionalnim planom za razvoj infrastrukture mreže sljedeće generacije teži se istom cilju, pri čemu se prednost daje razvoju svjetlovodnih mreža što bliže krajnjem korisniku. Nacionalna strategija za provedbu 5G tehnologije donesena je 2019.

Nacionalni plan i politika za širokopojasni pristup

Nadležna tijela

Glavni ciljevi i mjere za razvoj širokopojasnog interneta

Prioriteti uključuju osiguravanje povezivosti u ruralnim područjima i područjima u nepovoljnom položaju, poticanje tržišnog natjecanja i promicanje razvoja mobilne širokopojasne mreže s obzirom na visoku razinu vlasništva mobilnih telefona u Rumunjskoj. Plan za širokopojasni pristup ima niz posebnih ciljeva kao što su:

  • povezivanje javnih institucija (agregacija javnih zahtjeva),
  • povećana uporaba u javnim prostorima,
  • potpora MSP-ovima u osposobljavanju, konfiguraciji i provedbi infrastrukturnih projekata i usluga,
  • povećanje dostupnosti usluga, sadržaja i aplikacija,
  • edukacija potrošača, i
  • uključivanje skupina korisnika u nepovoljnom položaju.

Dugoročni ciljevi NGA su 100 % pokrivenost s 30 Mbps, 80 % pokrivenost s više od 30 Mbps i 45 % penetracija kućanstava sa 100 Mbps do 2020.

Nacionalni i regionalni financijski instrumenti za širokopojasni pristup internetu

  • Državne potpore (opće aktivnosti): Rumunjska je pokrenula projekt Ro-NET, u okviru kojeg se koriste strukturni fondovi (oko 69 milijuna EUR) za izgradnju širokopojasne infrastrukture u područjima koja još nisu otkrivena (financiranje sredinom kilometra). Izravni korisnik i primatelj svih bespovratnih sredstava državne potpore je Ministarstvo komunikacija i informacijskog društva putem jedinice za provedbu projekta, koja će ostati vlasnik novostvorene backhaul infrastrukture. Do kraja rujna 2019. radovi su završeni na 606 lokaliteta, dok su dodatna 82 lokaliteta u naprednoj fazi dovršetka. Očekuje se da će se projektom do 2026. utvrditi dodatnih 700 lokaliteta kao primatelji 94 milijuna EUR ulaganja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Podaci o razvoju širokopojasnog interneta i tehnologijama u Rumunjskoj

Za najnovije podatke o pokrivenosti širokopojasnim pristupom, pretplatama i penetracijama, pokrivenosti različitih širokopojasnih tehnologija i troškovima provjerite izvješća iz ljestvice i izvješća po državama članicama indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI).

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Nacionalne publikacije i dokumenti za medije

Engleski jezik

Rumunjski

Kontakt informacije

BCO Rumunjska (nacionalni ured za širokopojasne usluge): Ministarstvo komunikacija i informacijskog društva (Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale)

Adresa: Bulevardul Unirii 8, București 030167, Rumunjska Kontakt putem e-pošte Telefon: + 40 21 400 11 90 Web stranica

Nacionalno tijelo za upravljanje i reguliranje u komunikacijama (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii)

Adresa: Strada Delea Nouă 2, 030925 Bukurešt, Rumunjska Kontakt putem e-pošte Telefon: + 40 372 845 845 Web stranica

Najnovije vijesti

Skup alata za ruralna područja: pronalaženje financijskih sredstava EU-a i mogućnosti potpore za digitalnu infrastrukturu u ruralnim područjima

Paket alata za ruralna područja pomaže u utvrđivanju i iskorištavanju financijskih sredstava EU-a te podupire inicijative za poticanje razvoja digitalne infrastrukture u ruralnim područjima. Prilagodite svoje pretraživanje kako biste pronašli odgovarajuće financijske instrumente, bespovratna sredstva ili tehničku pomoć.

PRESS RELEASE |
Komisija predstavlja nove inicijative za digitalne infrastrukture budućnosti

Komisija je predstavila niz mogućih mjera za poticanje inovacija, sigurnosti i otpornosti digitalnih infrastruktura. Buduća konkurentnost europskog gospodarstva ovisi o tim naprednim infrastrukturama i uslugama digitalne mreže jer je brza, sigurna i raširena povezivost ključna za uvođenje tehnologija koje će nas unijeti u svijet budućnosti: telemedicina, automatizirana vožnja, predvidljivo održavanje zgrada ili precizna poljoprivreda.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ima ciljeve za mobilnu pokrivenost i za širokopojasne veze velike brzine za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni pristup u Portugalu

Cilj je programa Portugal Digital razvoj digitalne infrastrukture koja građanima omogućuje da iskoriste nove mogućnosti koje nude tehnologije.

Širokopojasni pristup u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi iskoristiti 1 Gbps do 2023.

Širokopojasni pristup u Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnog širokopojasnog pristupa u cijeloj zemlji jedan je od prioriteta u vladinom programu Luksemburga.

Širokopojasni pristup u Latviji

Latvija podupire ciljeve gigabitnog društva i ima za cilj 100 Mbps, koji se može nadograditi na gigabit, za urbana i ruralna područja, kao i pokrivenost 5G mrežom za sva velika urbana područja.

Širokopojasni pristup u Italiji

Talijanska strategija za ultraširokopojasni pristup gigabitnom društvu ima za cilj osigurati gigabitnu povezivost za sve do 2026. godine.

Širokopojasni pristup u Mađarskoj

Nacrtom nacionalne strategije digitalizacije Mađarske za razdoblje 2021. 2030. želi se postići cilj od 95 % kućanstava pokrivenih gigabitnim mrežama do 2030.

Širokopojasni pristup u Grčkoj

Grčka biblija o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. ističe povezanost kao jednu od pet strateških osi i prepoznaje ciljeve gigabitnog društva za 2025.

Širokopojasni pristup u Njemačkoj

Koalicijski sporazum iz 2021., digitalna strategija i gigabitna strategija njemačke savezne vlade za 2022. daju prednost nacionalnoj opskrbi FTTH i 5G mrežama.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit postavljen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup u Finskoj

Finska nadležna tijela daju prednost uvođenju svjetlovodne mreže temeljene na tržišnom natjecanju uz pomoć javnih sredstava za slabo pokrivena područja i savjeta lokalnim općinama o uvođenju širokopojasnih mreža.

Širokopojasni pristup u Estoniji

Estonija je uspostavila osnovnu širokopojasnu pokrivenost diljem zemlje. U estonskoj digitalnoj agendi postavljeni su ambiciozni ciljevi za 2030.

Širokopojasni pristup u Danskoj

Nizom političkih inicijativa usmjerenih na pokrivenost fiksnom i mobilnom širokopojasnom mrežom diljem zemlje podupiru se ciljevi danskog širokopojasnog pristupa. Vlada radi na tome da Danska postane predvodnik u digitalnom sektoru stvaranjem temelja za danska poduzeća za...

Širokopojasni pristup na Cipru

Ciparskim planom za širokopojasni pristup utvrđeni su strateški ciljevi za razdoblje 2021. 2025. te su njime obuhvaćene zakonodavne i regulatorne intervencije te praktična potpora razvoju širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan za razvoj širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovara ciljevima europskog gigabitnog društva za 2025. i djelomično digitalnim ciljevima za 2030.

Širokopojasni pristup u Belgiji

Belgijska strategija za širokopojasni pristup uključena je u širu strategiju politike Digitalna Belgija. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Smanjenjem troškova i...