Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup u Španjolskoj

Digitalna povezivost i uvođenje 5G mreže jedan su od deset strateških prioriteta španjolskog Digitalnog programa do 2025.

    zastava Španjolske

Sažetak razvoja širokopojasnog interneta u Španjolskoj

Španjolski Digitalni program 2025. podupire ciljeve povezivosti EU-a. Cilj mu je proširiti pokrivenost ultrabrzom mrežom na cjelokupno stanovništvo i pripremiti 100 % radiofrekvencijskog spektra za 5G do 2025. Ti su ciljevi utvrđeni u Planu za povezivost i digitalnu infrastrukturu i Strategiji za promicanje 5G tehnologije.

Nacionalna strategija i politika za širokopojasni pristup

Nadležna tijela

Glavni ciljevi i mjere za razvoj širokopojasnog interneta

U španjolskom Digitalnom programu za 2025. navodi se deset strateških prioriteta za napredak digitalne transformacije zemlje u skladu s gigabitnim ciljevima EU-a. Kad je riječ o širokopojasnom internetu, cilj mu je zajamčiti pokrivenost od 100 Mbps za cjelokupno stanovništvo premošćivanjem digitalnog jaza između urbanih i ruralnih područja. Osim toga, njime se nastoji unaprijediti uvođenje tehnologije 5G tako da se u skladu s time pripremi cijeli radiofrekvencijski spektar.

Kako bi se ostvarili ciljevi povezani sa širokopojasnim pristupom sadržanima u španjolskom Digitalnom programu za 2025., španjolska vlada objavila je u prosincu 2020. plan za digitalnu infrastrukturu i povezivost te Strategiju za promicanje tehnologije 5G.

U planu za digitalnu infrastrukturu i povezivost navode se mjere za pokrivanje 100 % stanovništva s više od 100 Mbps do 2025. Usmjeren je na ruralna područja koja nisu obuhvaćena planovima operatora za uvođenje. Osim toga, plan uključuje mjere za postizanje povezivosti od 1 Gbps u podatkovno intenzivnoj industriji i istraživačkim područjima.

Strategijom za promicanje tehnologije 5G nadopunjuje se nacionalni plan povezivosti kako bi se uzela u obzir različita razina zrelosti i transformacijski učinak 5G tehnologije u usporedbi s npr. svjetlovodnim vlaknima. U strategiji se navode mjere za poboljšanje dodjele radiofrekvencijskog spektra i upravljanja njime te poticanje uvođenja i uporabe 5G tehnologije, među ostalim putem ažuriranog regulatornog i pravnog okvira.

Nacionalni opservatorij za telekomunikacije i informacijsko društvo (ONTSI) pruža javne informacije o digitalnoj transformaciji kao potporu procjeni i, prema potrebi, prilagodbi mjera razvijenih u okviru španjolskog Digitalnog programa do 2025.

Plan za provedbu paketa instrumenata za povezivost uključuje nekoliko mjera za smanjenje troškova. Glavne mjere uključuju pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola, poboljšanje jedinstvene informacijske točke i povećanje transparentnosti fizičke infrastrukture.

Nacionalni i regionalni financijski instrumenti za širokopojasni pristup internetu

  • Provedba španjolskog Digitalnog programa za 2025. od 2020. do 2022. financira se s oko 20 milijardi EUR javnih sredstava, s približno 15 milijardi EUR iz različitih programa EU-a i novih financijskih instrumenata u okviru plana oporavka Next Generation EU. Očekuje se da će se taj iznos nadopuniti s oko 50 milijardi EUR iz privatnog sektora.
  • Očekuje se da će Plan za povezivost i digitalnu infrastrukturu i Strategija za promicanje 5G tehnologije dobiti 4,3 milijarde eura javnih sredstava u razdoblju od 2020. do 2025. Očekuje se da će se u tom razdoblju osigurati privatna ulaganja u iznosu od dodatnih 24 milijarde EUR.
  • Plan za oporavak i otpornost (RRP): Španjolski plan za oporavak i otpornost uključuje znatna ulaganja u uklanjanje postojećeg digitalnog jaza između urbanih i ruralnih područja u fiksnim i mobilnim širokopojasnim mrežama; na primjer, širenje ultrabrze širokopojasne povezivosti (iznad 100 Mbps) uglavnom u ruralnim područjima i područjima od povijesne vrijednosti, koja trenutačno nemaju takvu povezivost, podupirat će se financiranjem u iznosu od 812 milijuna EUR. Nekoliko mjera posebno podupire povezivost 5G, a plan uključuje reforme za smanjenje troškova i olakšavanje uvođenja.
  • U okviru Programa za oporavak i otpornost u okviru programa UNICO-Banda Ancha dodijeljeno je 250 milijuna EUR u pozivu za 2021. za pružanje ultrabrzih fiksnih širokopojasnih mreža u ruralnim, udaljenim i manje naseljenim područjima. Taj je program razvoj prethodnog nacionalnog programa financiranja PEBA-NGA kojim se podupire uvođenje širokopojasnih mreža sljedeće generacije u Španjolskoj od 2013. do 2020., a sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).
  • Kad je riječ o strategiji 5G za poticanje uvođenja, utvrđene su glavne relevantne financijske mjere uključene u plan za oporavak i otpornost. Među ostalim, uvedeno je produljenje trajanja dozvola od 700 MHz (najmanje 20 godina s potencijalnim 20 godina prorogue) i neke porezne reforme, kao što su privremeno smanjenje godišnjeg poreza na spektar za pojaseve 5G i preispitivanje doprinosa operatora godišnjem porezu za financiranje španjolske javne televizije (porez na televiziju). Europska komisija odobrila je 15. prosinca 2021. španjolski program u vrijednosti od 150 milijuna EUR u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost za potporu uvođenju pasivne infrastrukture za mobilne mreže

Podaci o razvoju širokopojasnog interneta i tehnologijama u Španjolskoj

Za najnovije podatke o pokrivenosti širokopojasnim pristupom, prihvaćanju, pretplatama i penetraciji, pokrivenosti različitim širokopojasnim tehnologijama i troškovima, provjerite izvješća o pregledu stanja i izvješća po državama članicama indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI).

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Publikacije i dokumenti za medije

Engleski jezik

Španjolski

Kontakt informacije

BCO Španjolska (nacionalni ured za širokopojasne usluge): Španjolsko Ministarstvo gospodarstva i digitalne transformacije

Adresa: Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid, Španjolska Kontakt putem e-pošte Telefon: + 34 91 34 62 721 Web stranica

Državna tajnica za telekomunikacije i digitalnu infrastrukturu (Secretaría de Estado Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales)

Adresa: Paseo de la Castellana 160, 28046 Madrid, Španjolska Kontakt putem e-pošte Telefon: + 34 91 349 46 40 Web stranica

Nacionalno povjerenstvo za tržišta i tržišno natjecanje (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)

Adresa: Alcalá 47, 28014 Madrid, Španjolska Kontakt putem e-pošte Telefon: + 34 91 432 9600 Web stranica

Najnovije vijesti

Skup alata za ruralna područja: pronalaženje financijskih sredstava EU-a i mogućnosti potpore za digitalnu infrastrukturu u ruralnim područjima

Paket alata za ruralna područja pomaže u utvrđivanju i iskorištavanju financijskih sredstava EU-a te podupire inicijative za poticanje razvoja digitalne infrastrukture u ruralnim područjima. Prilagodite svoje pretraživanje kako biste pronašli odgovarajuće financijske instrumente, bespovratna sredstva ili tehničku pomoć.

PRESS RELEASE |
Komisija predstavlja nove inicijative za digitalne infrastrukture budućnosti

Komisija je predstavila niz mogućih mjera za poticanje inovacija, sigurnosti i otpornosti digitalnih infrastruktura. Buduća konkurentnost europskog gospodarstva ovisi o tim naprednim infrastrukturama i uslugama digitalne mreže jer je brza, sigurna i raširena povezivost ključna za uvođenje tehnologija koje će nas unijeti u svijet budućnosti: telemedicina, automatizirana vožnja, predvidljivo održavanje zgrada ili precizna poljoprivreda.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ima ciljeve za mobilnu pokrivenost i za širokopojasne veze velike brzine za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni pristup u Rumunjskoj

Rumunjski plan za širokopojasni pristup usmjeren je na izgradnju nacionalne širokopojasne mreže kao prvi korak prema postizanju ciljeva povezivosti EU-a.

Širokopojasni pristup u Portugalu

Cilj je programa Portugal Digital razvoj digitalne infrastrukture koja građanima omogućuje da iskoriste nove mogućnosti koje nude tehnologije.

Širokopojasni pristup u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi iskoristiti 1 Gbps do 2023.

Širokopojasni pristup u Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnog širokopojasnog pristupa u cijeloj zemlji jedan je od prioriteta u vladinom programu Luksemburga.

Širokopojasni pristup u Latviji

Latvija podupire ciljeve gigabitnog društva i ima za cilj 100 Mbps, koji se može nadograditi na gigabit, za urbana i ruralna područja, kao i pokrivenost 5G mrežom za sva velika urbana područja.

Širokopojasni pristup u Italiji

Talijanska strategija za ultraširokopojasni pristup gigabitnom društvu ima za cilj osigurati gigabitnu povezivost za sve do 2026. godine.

Širokopojasni pristup u Mađarskoj

Nacrtom nacionalne strategije digitalizacije Mađarske za razdoblje 2021. 2030. želi se postići cilj od 95 % kućanstava pokrivenih gigabitnim mrežama do 2030.

Širokopojasni pristup u Grčkoj

Grčka biblija o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. ističe povezanost kao jednu od pet strateških osi i prepoznaje ciljeve gigabitnog društva za 2025.

Širokopojasni pristup u Njemačkoj

Koalicijski sporazum iz 2021., digitalna strategija i gigabitna strategija njemačke savezne vlade za 2022. daju prednost nacionalnoj opskrbi FTTH i 5G mrežama.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit postavljen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup u Finskoj

Finska nadležna tijela daju prednost uvođenju svjetlovodne mreže temeljene na tržišnom natjecanju uz pomoć javnih sredstava za slabo pokrivena područja i savjeta lokalnim općinama o uvođenju širokopojasnih mreža.

Širokopojasni pristup u Estoniji

Estonija je uspostavila osnovnu širokopojasnu pokrivenost diljem zemlje. U estonskoj digitalnoj agendi postavljeni su ambiciozni ciljevi za 2030.

Širokopojasni pristup u Danskoj

Nizom političkih inicijativa usmjerenih na pokrivenost fiksnom i mobilnom širokopojasnom mrežom diljem zemlje podupiru se ciljevi danskog širokopojasnog pristupa. Vlada radi na tome da Danska postane predvodnik u digitalnom sektoru stvaranjem temelja za danska poduzeća za...

Širokopojasni pristup na Cipru

Ciparskim planom za širokopojasni pristup utvrđeni su strateški ciljevi za razdoblje 2021. 2025. te su njime obuhvaćene zakonodavne i regulatorne intervencije te praktična potpora razvoju širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan za razvoj širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovara ciljevima europskog gigabitnog društva za 2025. i djelomično digitalnim ciljevima za 2030.

Širokopojasni pristup u Belgiji

Belgijska strategija za širokopojasni pristup uključena je u širu strategiju politike Digitalna Belgija. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Smanjenjem troškova i...