Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup u Latviji

Latvija podupire ciljeve gigabitnog društva i ima za cilj 100 Mbps, koji se može nadograditi na gigabit, za urbana i ruralna područja, kao i pokrivenost 5G mrežom za sva velika urbana područja.

    zastava Latvije

Sažetak razvoja širokopojasnog pristupa u Latviji

Latvija nastoji pružati jednake i visokokvalitetne elektroničke komunikacijske usluge u cijeloj zemlji svim stanovnicima, državnim i lokalnim institucijama, poduzećima i socioekonomskim pokretačima. U urbanim i ruralnim područjima planiraju se brzine od najmanje 100 Mbps, koje se mogu nadograditi na gigabit, kao i pokrivenost 5G mrežom za sva velika urbana područja. Zahvaljujući projektu širokopojasnog pristupa, pokrivenost se poboljšava za ruralne regije Latvije jer operatori mogu pružati usluge pristupa pomoću neutralne pasivne optičke infrastrukture koja se podupire programima državnih potpora. Latvija podupire ciljeve gigabitnog društva u planu razvoja sektora elektroničkih komunikacija za razdoblje 2021. 2027., kao i Smjernice za digitalnu transformaciju za razdoblje 2021. 2027., odobrene 2021. Kabinet ministara odobrio je nacionalni plan za 5G u veljači 2020.

Nacionalna strategija i politika za širokopojasni pristup internetu

Odgovorna tijela

Glavni ciljevi razvoja širokopojasnog pristupa

Latvija podupire ciljeve gigabitnog društva u planu razvoja sektora elektroničkih komunikacija za razdoblje 2021. 2027., koji je odobren 2021. Planom se regulira politika komunikacijskog sektora u cijeloj Latviji. Ciljne skupine plana su elektronička komunikacijska poduzeća, regije planiranja, lokalne vlasti i stanovnici. Planom se nastoji olakšati prijelaz na komunikacijske mreže vrlo velikog kapaciteta koje krajnjim korisnicima mogu pružiti usluge pristupa internetu s brzinom prijenosa podataka od najmanje 100 Mbps u urbanim i ruralnim područjima. Planom su definirana dva smjera djelovanja: a) razvoj širokopojasne infrastrukture elektroničkih komunikacija i b) sigurnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

S obzirom na ograničen iznos dostupnih javnih sredstava, napori će se koncentrirati, bez zamjene privatnih ulaganja, na područja u kojima, iz gospodarskih razloga, operatori elektroničkih komunikacija nemaju interes za uvođenje infrastrukture ili to čine nedovoljno.

Latvija je donijela Smjernice za digitalnu transformaciju za razdoblje 2021. 2027. Riječ je o sveobuhvatnoj strategiji za digitalnu transformaciju zemlje koja obuhvaća obrazovanje i vještine u području IKT-a, pristup internetu, modernu i učinkovitu javnu upravu, e-usluge i digitalni sadržaj za društvo. Smjernicama se utvrđuje vizija jednakog, brzog i kvalitetnog pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga na cijelom državnom području Latvije za sve stanovnike, državne i lokalne vlasti i poduzeća kako bi se osigurao barem minimum potreban za dostupnost komunikacijske infrastrukture za društvo i gospodarski razvoj. Cilj je sljedeći:

  • Sva kućanstva imaju pristup internetskoj vezi s brzinom preuzimanja od najmanje 100 Mbps koja se može nadograditi na gigabitnu brzinu i
  • 50 % pokrivenosti 5G u svim velikim urbanim područjima (u Latviji – Rigi, Jelgavi, Liepāji, Daugavpilsu) i svim kopnenim prometnim arterijama.

Glavne mjere i financijski instrumenti za razvoj širokopojasne mreže

  • Regulacijske mjere: Propisima Kabineta ministara osigurava se mogućnost intervencije u zajedničkim projektima s drugim trgovcima ulagačima koji razvijaju optičke mreže (članak 43.).
  • Provedba projekta širokopojasnog pristupa napreduje dobrim tempom. Uz potporu Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), projektom se uvode tamne svjetlovodne i pristupne točke do središta općina u ruralnim područjima koja trenutačno ne služe NGN-u i u kojima ne postoje planovi za razvoj NGN-a („bijela” područja definirana u skladu sa smjernicama EU-a za širokopojasni pristup). Privatni pružatelji usluga moraju isporučiti posljednji kilometar za koji nije predviđena javna potpora.
  • Latvijski parlament donio je u travnju 2017. mjere za prenošenje Direktive o smanjenju troškova, posebno novog zakona o brzim širokopojasnim mrežama.
  • U svojem planu za provedbu paketa instrumenata za povezivanje Latvija je najavila planove za pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za izgradnju elektroničkih komunikacijskih mreža. Cilj je procijeniti mogućnost prešutnog odobrenja i ubrzanog postupka za prava puta, dodatno razviti jedinstvenu informacijsku točku i pojednostavniti uvođenje malih ćelija. Osnovana je radna skupina za procjenu ekološkog otiska elektroničkih komunikacijskih mreža.
  • Plan Latvije za oporavak i otpornost uključuje dvije mjere za infrastrukturu povezivosti, s ukupnim proračunom od 16,5 milijuna EUR, što čini 4 % digitalnog proračuna plana za oporavak i otpornost. Bavit će se povezivošću posljednjih kilometara u ruralnim područjima i pasivnom infrastrukturom na koridoru Via Baltica 5G. Mjerom razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta ili VHCN-a predviđa se povezivanje 1500 kućanstava, poduzeća, škola, bolnica i drugih javnih zgrada u ruralnim područjima. Ima proračun od 4 milijuna eura. Ulaganjem u iznosu od 12,5 milijuna EUR za izgradnju pasivne infrastrukture na koridoru Via Baltica za pokrivenost 5G mrežom nastoji se osigurati 100 %-tna dostupnost vlakna u latvijskom dijelu Via Baltica.

Podaci o razvoju širokopojasnog pristupa i tehnologijama u Latviji

Za najnovije podatke o pokrivenosti širokopojasnom mrežom, pretplatama i prodorima, pokrivenosti različitim širokopojasnim tehnologijama i troškovima provjerite izvješća iz tablice pokazatelja i izvješća za pojedine zemlje o indeksu digitalnog gospodarstva i društva (DESI).

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Nacionalne publikacije i dokumenti za medije

Engleski

Latvijski

Podaci za kontakt

BCO Latvija (nacionalni ured za širokopojasne usluge): Ministarstvo prometa (Satiksmes ministrija)

Adresa: Gogoκa iela 3, 1743 Riga, Latvija Kontakt putem e-pošte Telefon: + 371 26082733 Web stranica

Ministarstvo zaštite okoliša i regionalnog razvoja (Vides aizsardzības un resionālās attīstības ministrija)

Adresa: Peldu iela 25, 1494. Rīga, Latvija Kontakt putem e-pošte Telefon: + 371 67026533 Web stranica

Povjerenstvo za komunalne usluge (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija)

Adresa: Bnjias iela 45, 1039 Riga, Latvija Kontakt putem e-pošte Telefon: + 371 67097200 Web stranica

Vijeće za tržišno natjecanje (Konkurences padome)

Adresa: Brīvības iela 55, 1010 Riga, Latvija Kontakt putem e-pošte Telefon: + 371 67282865 Web stranica

Najnovije vijesti

Skup alata za ruralna područja: pronalaženje financijskih sredstava EU-a i mogućnosti potpore za digitalnu infrastrukturu u ruralnim područjima

Paket alata za ruralna područja pomaže u utvrđivanju i iskorištavanju financijskih sredstava EU-a te podupire inicijative za poticanje razvoja digitalne infrastrukture u ruralnim područjima. Prilagodite svoje pretraživanje kako biste pronašli odgovarajuće financijske instrumente, bespovratna sredstva ili tehničku pomoć.

PRESS RELEASE |
Komisija predstavlja nove inicijative za digitalne infrastrukture budućnosti

Komisija je predstavila niz mogućih mjera za poticanje inovacija, sigurnosti i otpornosti digitalnih infrastruktura. Buduća konkurentnost europskog gospodarstva ovisi o tim naprednim infrastrukturama i uslugama digitalne mreže jer je brza, sigurna i raširena povezivost ključna za uvođenje tehnologija koje će nas unijeti u svijet budućnosti: telemedicina, automatizirana vožnja, predvidljivo održavanje zgrada ili precizna poljoprivreda.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ima ciljeve za mobilnu pokrivenost i za širokopojasne veze velike brzine za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni pristup u Rumunjskoj

Rumunjski plan za širokopojasni pristup usmjeren je na izgradnju nacionalne širokopojasne mreže kao prvi korak prema postizanju ciljeva povezivosti EU-a.

Širokopojasni pristup u Portugalu

Cilj je programa Portugal Digital razvoj digitalne infrastrukture koja građanima omogućuje da iskoriste nove mogućnosti koje nude tehnologije.

Širokopojasni pristup u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi iskoristiti 1 Gbps do 2023.

Širokopojasni pristup u Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnog širokopojasnog pristupa u cijeloj zemlji jedan je od prioriteta u vladinom programu Luksemburga.

Širokopojasni pristup u Italiji

Talijanska strategija za ultraširokopojasni pristup gigabitnom društvu ima za cilj osigurati gigabitnu povezivost za sve do 2026. godine.

Širokopojasni pristup u Mađarskoj

Nacrtom nacionalne strategije digitalizacije Mađarske za razdoblje 2021. 2030. želi se postići cilj od 95 % kućanstava pokrivenih gigabitnim mrežama do 2030.

Širokopojasni pristup u Grčkoj

Grčka biblija o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. ističe povezanost kao jednu od pet strateških osi i prepoznaje ciljeve gigabitnog društva za 2025.

Širokopojasni pristup u Njemačkoj

Koalicijski sporazum iz 2021., digitalna strategija i gigabitna strategija njemačke savezne vlade za 2022. daju prednost nacionalnoj opskrbi FTTH i 5G mrežama.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit postavljen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup u Finskoj

Finska nadležna tijela daju prednost uvođenju svjetlovodne mreže temeljene na tržišnom natjecanju uz pomoć javnih sredstava za slabo pokrivena područja i savjeta lokalnim općinama o uvođenju širokopojasnih mreža.

Širokopojasni pristup u Estoniji

Estonija je uspostavila osnovnu širokopojasnu pokrivenost diljem zemlje. U estonskoj digitalnoj agendi postavljeni su ambiciozni ciljevi za 2030.

Širokopojasni pristup u Danskoj

Nizom političkih inicijativa usmjerenih na pokrivenost fiksnom i mobilnom širokopojasnom mrežom diljem zemlje podupiru se ciljevi danskog širokopojasnog pristupa. Vlada radi na tome da Danska postane predvodnik u digitalnom sektoru stvaranjem temelja za danska poduzeća za...

Širokopojasni pristup na Cipru

Ciparskim planom za širokopojasni pristup utvrđeni su strateški ciljevi za razdoblje 2021. 2025. te su njime obuhvaćene zakonodavne i regulatorne intervencije te praktična potpora razvoju širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan za razvoj širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovara ciljevima europskog gigabitnog društva za 2025. i djelomično digitalnim ciljevima za 2030.

Širokopojasni pristup u Belgiji

Belgijska strategija za širokopojasni pristup uključena je u širu strategiju politike Digitalna Belgija. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Smanjenjem troškova i...