Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európa digitális évtizede

Az EU a digitális évtized során emberközpontú, fenntartható jövőképet követ a digitális társadalom számára, hogy képessé tegye a polgárokat és a vállalkozásokat.

Európai Unió 2021
fix-empty

 

A digitális társadalom és a digitális technológiák új utakat hoznak magukkal a tanulás, a szórakoztatás, a munka, a felfedezés és az ambíciók teljesítése terén. Új szabadságokat és jogokat is teremtenek, és lehetőséget biztosítanak az uniós polgároknak arra, hogy a fizikai közösségeken, a földrajzi helyszíneken és a társadalmi pozíciókon túl is eljussanak.

A digitális átalakuláshoz azonban még mindig számos kihívás kapcsolódik. A digitális világnak európai értékeken kell alapulnia – ahol senki sem marad hátra, mindenki élvezi a szabadságot, a védelmet és a méltányosságot. Európa digitális évtizede az, ahol mindenki rendelkezik a mindennapi technológiák használatához szükséges készségekkel. Még a kisvállalkozások is használják a technológiát, hogy jobb üzleti döntéseket hozzanak, kapcsolatba lépjenek ügyfeleikkel vagy javítsák üzleti tevékenységük egy részét. Az összekapcsoltság eléri a falvakban, hegyekben és távoli területeken élő embereket, így mindenki elérheti az online lehetőségeket, és részt vehet a digitális társadalom előnyeiben. A legfontosabb közszolgáltatások és adminisztratív eljárások a polgárok és a vállalkozások kényelmét szolgálják.

A digitális évtized olyan átfogó keret, amely a digitális dimenzióval kapcsolatos valamennyi fellépést vezérli. A digitális évtized célja, hogy biztosítsa a technológia és az innováció minden aspektusát az emberek számára.

A digitális évtized kerete magában foglalja a digitális évtized szakpolitikai programját, a digitális évtized célkitűzéseit, a célkitűzéseket, a több országot érintő projekteket és a digitális évtizedhez fűződő jogokat és elveket:

 • A digitális évtizedre vonatkozó célkitűzések mind a négy területen mérhető célok: konnektivitás, digitális készségek, digitális vállalkozások és digitális közszolgáltatások.
 • A tagállami fellépéseket a digitális évtized célkitűzései fogják vezérelni. A Bizottság az éves jelentésben tájékoztatást nyújt a tagállamok intézkedéseiről.
 • A digitális évtized szakpolitikai program lehetővé teszi az EU és a tagállamok számára, hogy együttműködjenek a digitális évtized céljainak és célkitűzéseinek elérése érdekében. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó előrehaladás nyomon követésére szolgáló mechanizmust határoz meg. A Bizottság minden évben jelentést tesz közzé, amelyben számba veszi az elért eredményeket.
 • A több országra kiterjedő projektek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy összevonják a beruházásokat, és nagyszabású, határokon átnyúló projekteket indítsanak.
 • A digitális évtizedhez fűződő jogok és elvek az uniós értékeket tükrözik, amelyeket a digitális világban tiszteletben kell tartani.

piramis, amely a digitális évtizeddel kapcsolatos politikák és kezdeményezések összekapcsolását mutatja

Célok és célkitűzések

A digitális évtizedre vonatkozó szakpolitikai program egyértelmű, konkrét célok formájában határozza meg a következő évtizedre vonatkozó digitális törekvéseket. A fő célok 4 pontban foglalhatók össze:

 1. digitálisan képzett népesség és magasan képzett digitális szakemberek;
 2. biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák;
 3. avállalkozások digitális átalakulása;
 4. a közszolgáltatások digitalizálása.

célpontok

 

 

A célokmellett a digitális évtized célkitűzései biztosítani fogják, hogy Európában a digitális átalakulás mindenki javát szolgálja. A célkitűzések a következőképpen foglalhatók össze:

 • Biztonságos és biztonságos digitális világ
 • Mindenki részt vehet a digitális lehetőségekben/senki sem marad hátra
 • A kisvállalkozások és az ipar hozzáférnek az adatokhoz
 • Az induló vállalkozások és a kkv-k hozzáférnek a digitális technológiához
 • Az innovatív infrastruktúrák összefonódnak a közös munka érdekében
 • A kkv-k tisztességes feltételek mellett versenyezhetnek a digitális világban
 • A közszolgáltatások online elérhetők
 • A kutatás középpontjában a fenntartható, energia- és erőforrás-hatékony innovációk hatásának fejlesztése és méréseáll.
 • Minden szervezet képes biztosítani a kiberbiztonságot

Adigitális évtized felé vezető úton a tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak a meghatározott célkitűzéseket támogató tervezett intézkedésekről.

ABizottság digitális fellépéseit és szakpolitikáit már ezek a célkitűzések és elvek vezérlik. Mivel egyre több innovációra lesz lehetőségünk, a digitális évtized kerete biztosítani fogja, hogy a digitális transzformációra vonatkozó európai jövőkép világos és széles körben támogatott legyen minden jövőbeli európai fellépés által Európa-szerte.

Szakpolitikai program: az előrehaladás mérése

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális évtized szakpolitikai program nyomonkövetési és együttműködési mechanizmust hoz létre az európai digitális átalakulásra vonatkozó közös célkitűzések és célok elérése érdekében.

A szakpolitikai program első lépéseként a Bizottság végrehajtási jogi aktusban meghatározta a fő teljesítménymutatókat. A fő teljesítménymutatók azon a már meglévő DESI-gyakorlaton alapulnak, amely évente méri a digitális átalakulás helyzetét Európában. Ezt követően a Bizottság a tagállamokkal együttműködve közzétette az uniós szintű pályákat annak értékelésére, hogy az egyes célértékek tekintetében elért előrehaladás elegendő- e a 2030-as értékek eléréséhez. A Bizottság minden évben közzéteszi a digitális évtized helyzetéről szóló jelentést, amelyben méri és értékeli az uniós szintű pályák és a digitális évtized végső célkitűzései felé tett előrehaladást, és szükség esetén további intézkedéseket és erőfeszítéseket javasol. A digitális évtized helyzetéről szóló első jelentést 2023-ban tették közzé.

Minden tagállam meghatározza a közös uniós pályák és célok eléréséhez szükséges saját nemzeti pályákat. A nemzeti pályákat a tagállamok által 2023 őszén a Bizottsághoz benyújtandó első nemzeti ütemtervekben határozzák meg. A tagállamok kétévente felülvizsgálják és felülvizsgálják nemzeti ütemterveiket, hogy tájékoztatást nyújtsanak a célkitűzések és célok elérése érdekében tervezett intézkedésekről, intézkedésekről és beruházásokról.

 

a szakpolitikai program együttműködési ciklusa

Több országra kiterjedő projektek

A több országra kiterjedő projektek olyan nagyszabású projektek, amelyek hozzájárulhatnak a digitális évtized céljainak eléréséhez. Lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy összefogjanak és összevonják az erőforrásokat, hogy olyan digitális kapacitásokat építsenek ki, amelyeket önmagukban nem tudnának fejleszteni.

A Bizottság meghatározta a több országra kiterjedő projektek területeinek kezdeti jegyzékét, és szükség esetén az elért haladás éves nyomon követése alapján frissítheti a jegyzéket.

közös adatinfrastruktúra és -szolgáltatások, blokklánc, kis teljesítményű processzorok, 5G folyosók páneurópai kiépítése, nagy teljesítményű számítástechnika, biztonságos kvantuminfrastruktúra és kiberbiztonsági központok hálózata, digitális közigazgatás, digitális innovációs központok vagy a digitális készségekkel foglalkozó csúcstechnológiai partnerségek

A több országra kiterjedő projekteknek össze kell vonniuk az uniós finanszírozási forrásokból – többek között a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből –, valamint a tagállamokból származó beruházásokat. Adott esetben más köz- és magánszervezetek is befektethetnek a projektekbe.

A Bizottság segíteni fogja a tagállamokat a több országra kiterjedő projektek azonosításában, létrehozásában és végrehajtásában. Egy olyan több országra kiterjedő projekt létrehozása érdekében, ahol nincs más jogi eszköz, a szakpolitikai program új jogi struktúrát, az európai digitális infrastruktúra-konzorciumot (EDIC) irányoz elő, amely lehetővé teszi a gyors és rugalmas végrehajtást.

Az Unió által a több országra kiterjedő projektek végrehajtása terén elért eredményekről szóló első helyzetjelentés

Digitális jogok és elvek

A digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozatot az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács a legmagasabb szinten írta alá. A nyilatkozat a digitális átalakulás alapvető jogaira és elveire terjed ki. 6 fejezet köré szerveződik:

 1. az embereket és jogaikat helyezik a digitális átalakulás középpontjába;
 2. a szolidaritás és a befogadás támogatása;
 3. az online választási szabadság biztosítása;
 4. a digitális nyilvános térben való részvétel előmozdítása;
 5. az egyének biztonságának, védelmének és szerepvállalásának növelése;
 6. a digitális jövő fenntarthatóságának előmozdítása

Legfrissebb hírek

NEWS ARTICLE |
2024. évi Európai Digitális Készségek Díja

A 2024. évi European Digital Skills Awards (EDSA24) már pályázhat. Az EDSA24 célja, hogy előmozdítsa az európai digitális készséghiány áthidalására irányuló kezdeményezéseket.

Kapcsolódó tartalom

Mélyedjen el alaposabban a témában

DigitalEU nagykövetek

A DigitalEU nagykövetei a digitális és technológiai témák területén tevékenykedő újságírókat, szerkesztőket és véleményformálókat tömörítik.

Európai digitális jogok és elvek

Az európai digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozat előmozdítja az európai értékek által formált digitális átállást.

A digitális gazdaság és társadalom indexe (DESI)

2014 és 2022 között a digitális gazdaság és társadalom indexe (DESI) összefoglalta Európa digitális teljesítményére vonatkozó mutatókat, és nyomon követte az uniós országok előrehaladását.