Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európa digitális évtizede

Az EU a digitális évtized során emberközpontú, fenntartható jövőképet fog követni a digitális társadalom számára, hogy képessé tegye a polgárokat és a vállalkozásokat.

Európai Unió, 2021
fix-empty

A digitális társadalom és a digitális technológiák új módszereket hoznak a tanulásra, a szórakoztatásra, a munkára, a felfedezésre és az ambíciók teljesítésére. Új szabadságokat és jogokat is teremtenek, és lehetőséget adnak az uniós polgároknak arra, hogy a fizikai közösségeken, földrajzi helyszíneken és társadalmi pozíciókon túlra is kijussanak. 

A digitális átalakulással kapcsolatban azonban még mindig sok olyan kihívás van, amelyekkel a digitális évtized során foglalkozni kell. Az EU-nak növelnie kell stratégiai autonómiáját a technológia területén, és új szabályokat és technológiákat kell kidolgoznia annak érdekében, hogy megvédje a polgárokat a hamisított termékekkel, a kiberlopással és a dezinformációval szemben. A legfontosabb, hogy az EU-nak kezelnie kell a digitális szakadékot.

piramis, amely összekapcsolja a digitális évtized politikáját és kezdeményezéseit

Digitális iránytű

A digitális évtized szakpolitikai programja a digitális iránytűn alapul. Egyértelmű, konkrét célok formájában határozza meg a következő évtizedre vonatkozó digitális ambíciókat. A digitális iránytű az iránytű 4 pontját használja a fő célok meghatározására:

  1. digitálisan képzett népesség és magasan képzett digitális szakemberek;
  2. biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák;
  3. a vállalkozások digitális átalakulása;
  4. a közszolgáltatások digitalizálása.

A célpontok: 20 millió alkalmazott IKT-szakember, 80% alapvető digitális készségekkel rendelkező felnőtt, gigabites kapcsolat mindenki számára, 5G mindenhol, kétszeres uniós részesedés a félvezetők globális gyártásában, 10 000 klímasemleges végpont, első számítógép kvantumgyorsítással, a vállalatok 75%-a mesterséges intelligenciát/felhőt/nagy adathalmazt használ, növekvő növekedést és innováció finanszírozását, több mint 90%-a alapvető digitális intenzitással rendelkező kkv-kat, 100% online kulcsfontosságú közszolgáltatásokat, 100% orvosi nyilvántartások online rendelkezésre állását, 80%-a az eID-t használó polgároknak

E célok elérésének kulcsfontosságú szakpolitikai területei közé tartoznak a felhőalapú számítástechnika, a mesterséges intelligencia, a digitális személyazonosságok, az adatok és a konnektivitás.

A digitális iránytű szintén támogathatja az EU-t az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek elérésében, segítve Európát abban, hogy elérje azon célját, hogy 2030-ig legalább 55%-kal csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.

Olvassa el a közlemény sajtóközleményét.

Politikai program: út a digitális évtizedhez  

A szakpolitikai program: a digitális évtizedhez vezető út nyomon követési és együttműködési mechanizmust hoz létre az Európa digitális átalakulására vonatkozóan a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytűben meghatározott közös célkitűzések és célok elérése érdekében.

A Bizottság és a tagállamok együttműködnek azon, hogy uniós szintű pályákat dolgozzanak ki az egyes célkitűzések előrehaladásának nyomon követésére. A tagállamok pedig nemzeti stratégiai ütemterveket javasolnak, amelyek felvázolják a célkitűzések és célok elérését célzó nemzeti ütemterveiket és intézkedéseiket, beleértve a tervezett szabályozási intézkedéseket és beruházásokat is.

A 2030-ig tartó haladás nyomon követése és értékelése érdekében a Bizottság a tagállamokkal együtt uniós szintű ütemterveket dolgoz ki minden egyes célkitűzésre vonatkozóan. Az elért eredmények nyomon követése a digitális gazdaság és társadalom mutatója (DESI) alapján Az elért eredmények értékelése és ajánlások megfogalmazása a tagállamok számára az együttműködési párbeszédben a digitális évtized megismétlésének helyzetéről szóló jelentésben a tervezett pályáktól való eltérések azonosítása érdekében. A tagállamok stratégiai ütemterveinek kiigazítása a tervezett intézkedések nemzeti szinten történő kiigazítása érdekében Az elégtelen előrehaladás kezelése közös kötelezettségvállalások révén, valamint több országra kiterjedő uniós szintű projektek és fellépések révén

A szakpolitikai programra vonatkozó javaslat előkészítése céljából: a digitális évtized felé vezető úton a Bizottság célzott konzultációt folytatott. Az összefoglaló jelentés számba veszi a hozzászólásokat, és bemutatja az előzetes tendenciákat.

Tudjon meg többet a szakpolitikai programról

Töltse le a tájékoztatót

A bizottsági szolgálati munkadokumentum letöltése

Több országra kiterjedő projektek

A több országot érintő projektek olyan nagyszabású projektek, amelyek hozzájárulhatnak a digitális évtized céljainak eléréséhez. Lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy összefogjanak és egyesítsék az erőforrásokat olyan digitális kapacitások kiépítése érdekében, amelyeket önmagukban nem tudnának kifejleszteni.

A Bizottság meghatározta a több országra kiterjedő projektek területeinek kezdeti listáját, és szükség esetén az elért eredmények éves nyomon követése alapján frissítheti a jegyzéket.

közös adatinfrastruktúra és -szolgáltatások, blokklánc, kis teljesítményű processzorok, 5G folyosók páneurópai kiépítése, nagy teljesítményű számítástechnika, biztonságos kvantuminfrastruktúra és kiberbiztonsági központok hálózata, digitális közigazgatás, digitális innovációs központok vagy a digitális készségekre irányuló csúcstechnológiai partnerségek

A több országot érintő projekteknek össze kell vonniuk az uniós finanszírozási forrásokból – többek között a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből – és a tagállamokból származó beruházásokat. Adott esetben más köz- és magánszervezetek is befektethetnek a projektekbe.

A Bizottság segíteni fogja a tagállamokat a több országra kiterjedő projektek azonosításában, kialakításában és végrehajtásában. Egy olyan több országra kiterjedő projekt létrehozása érdekében, ahol nincs más jogi eszköz, a szakpolitikai program új jogi struktúrát, az Európai Digitális Infrastruktúra Konzorciumot (EDIC) irányoz elő, amely lehetővé teszi a gyors és rugalmas végrehajtást.

Digitális jogok és elvek

A Bizottság 2022 januárjában javaslatot tett a digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozatra. A nyilatkozattervezet a digitális átalakuláshoz kapcsolódó kulcsfontosságú jogokkal és elvekkel foglalkozik. Ez 6 fejezet köré épül:

  1. az embereket és jogaikat helyezzék a digitális átalakulás középpontjába;
  2. a szolidaritás és a befogadás támogatása;
  3. az online választási szabadság biztosítása;
  4. a digitális közterületen való részvétel előmozdítása;
  5. az egyének biztonságának, védelmének és szerepvállalásának növelése;
  6. a digitális jövő fenntarthatóságának előmozdítása.

Az Európai Parlament és a Tanács megvitatja a nyilatkozattervezetet, és ünnepélyes aláírással a legmagasabb szinten jóváhagyja azt.

Iratkozzon fel a legfrissebb hírekre ebben a témában és így tovább

Legfrissebb hírek

NEWS ARTICLE |
Felmérés az adatközpontok és az energiarendszerek közötti szinergiákról

Az adatközpontról és az energiarendszerek szinergiáiról (DCESS) szóló új tanulmány elemezni fogja, hogy a helyi energiarendszerek hogyan használhatják fel az adatközpontok működéséből származó hulladékhőt és vizet. A tanulmányt elvégző vállalkozók most visszajelzést és egyéb információkat kérnek az érdekelt felektől.

PRESS RELEASE |
Digitális jogok és elvek: A Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács elnöke aláírja az európai nyilatkozatot

A mai napon az EU digitális DNS-ével – a digitális jogokról és elvekről szóló európai nyilatkozattal – kapcsolatos munkája a következőket eredményezte: az Európai Tanács ülésének alkalmával Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, valamint a Tanács soros elnökségét ellátó Petr Fiala cseh miniszterelnökkel együtt írta alá a szöveget.

Kapcsolódó tartalom

Mélyedjen el alaposabban a témában

DigitalEU nagykövetek

A DigitalEU nagykövetei a digitális és technológiai témák területén tevékenykedő újságírókat, szerkesztőket és véleményformálókat tömörítenek.

A digitális iránytű komponensei

Digitális kompetenciák

Az EU számos szakpolitikát és kezdeményezést dolgozott ki annak érdekében, hogy javítsa mind a...

Az ipar támogatása

Az EU egész Európában támogatja a vállalkozásokat a digitális világhoz való alkalmazkodásban a...

Bizalmi szolgáltatások

Az EU szabályokat vezetett be a bizalmi szolgáltatások megerősítése és annak biztosítása érdekében...

Adatok

Az adatok mindenütt körülvesznek bennünket, mennyiségük pedig soha nem látott ütemben növekszik. A...

Fejlett számítástechnika

A nagy teljesítményű számítástechnikára és számítástechnikai technológiákra irányuló uniós...

Nemzetközi kapcsolatok

Az Európai Unió együttműködik a világ országaival és a nemzetközi szervezetekkel annak érdekében...