Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az elektronikus egészségügyi nyilvántartások cseréje az EU-ban

Az Európai Bizottság ajánlást fogadott el az egészségügyi adatok határokon átnyúló áramlásának felszabadítását célzó európai elektronikus egészségügyi nyilvántartás-csereformátumról.

    Az egészségügyi adatok kezelésének rajzfilmes ábrázolása

© Image by elenabs - iStock Getty Images

Az elektronikus egészségügyi nyilvántartások európai csereformátumáról szóló ajánlás célja az elektronikus egészségügyi nyilvántartások (EHR-ek) határokon átnyúló interoperabilitásának megkönnyítése az EU-ban. Ezt azáltal teszi, hogy támogatja az uniós országokat annak biztosítására irányuló erőfeszítéseikben, hogy a polgárok biztonságosan hozzáférhessenek egészségügyi adataikhoz és kicserélhessék azokat, bárhol is legyenek az EU-ban.

Az elektronikus egészségügyi nyilvántartás-csere formátuma segíteni fogja a polgárokat abban, hogy gyorsan hozzáférjenek egészségügyi adataikhoz, és megosszák azokat az egészségügyi szakemberekkel. Például, ha szakemberrel konzultál, vagy sürgősségi ellátásban részesül egy másik uniós országban.

Biztonságos hozzáférés az egészségügyi adatokhoz

Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tételéről szóló közlemény egyik prioritása annak lehetővé tétele, hogy a polgárok biztonságosan hozzáférjenek egészségügyi adataikhoz és megosszák azokat a határokon átnyúlóan.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hangsúlyozza, hogy a polgároknak joguk van hozzáférni személyes adataikhoz, és jogi keretet biztosít a személyes adatok védelméhez. A rendelet közvetlenül alkalmazandó szabályokat állapít meg az egyének személyes adatainak kezelésére, beleértve az egészségügyi adatokat is. A biztonságos és magas színvonalú, határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítésére vonatkozó szabályok a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogokról szóló általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartoznak.

Az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokhoz való hozzáférés előnyei

A digitális egészségügyről szóló nyilvános konzultáció során a válaszadók elismerték, hogy az EHR-ek közötti különbségek az egészségügyi adatok cseréjének, valamint a digitális egészségügy és ellátás előmozdításának egyik fő akadályát jelentik Európában. Jelenleg a legtöbb polgár nem tud könnyen hozzáférni egészségügyi adataihoz határokon átnyúló elektronikus úton.

A határokon átnyúló egészségügyi adatokhoz való jobb hozzáférés javítani fogja a polgárok számára nyújtott ellátás minőségét és folytonosságát. Ez az egészségügyi költségek csökkenéséhez vezet. Például az orvosi vizsgálatok és eljárások szükségtelen megkettőzésének megszüntetésével.

Az ajánlás

Az ajánlás keretet határoz meg az EHR európai csereformátumának továbbfejlesztéséhez, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy az EU-n belül biztonságosan hozzáférjenek egészségügyi adataikhoz és kicseréljék azokat. Felvázolja az információcserét szabályozó elveket, valamint a további fejlesztés, nyomon követés és felülvizsgálat folyamatát. És meghatározza a határokon átnyúló adatcserére vonatkozó közös műszaki előírásokat.

Az ajánlás hangsúlyozza, hogy az EU-n belüli interoperábilis EHR-ek felé való elmozdulásnak együtt kell járnia az általános adatvédelmi rendelettel összhangban és a kiberbiztonsági kerettel teljes mértékben összhangban lévő adatvédelem és biztonság biztosításával.

A tervek szerint közös koordinációs folyamatra kerül sor az uniós országok és a Bizottság részvételével annak érdekében, hogy támogassák az EHR európai csereformátumának továbbfejlesztését. Ez a folyamat valamennyi érdekelt felet, köztük az egészségügyi szakmai szervezeteket, a nemzeti kompetenciaközpontokat, az ágazati szereplőket és a betegcsoportokat, valamint más uniós és nemzeti hatóságokat is bevonja.

Háttér

Ez az ajánlás a Bizottság és az uniós országok által az egészségügyi adatok Unión belüli határokon átnyúló cseréjének megkönnyítése érdekében tett számos kezdeményezésre és projektre épül.

Az egészségügyi adatok cseréjére vonatkozó műszaki előírásokkal kapcsolatos munkát az e-egészségügyi digitális szolgáltatási infrastruktúra (eHDSI) keretében végezték, amelyet a Bizottság és az uniós országok az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) programján keresztül hajtanak végre.

Az eHDSI összekapcsolja az e-egészségügyi nemzeti kapcsolattartó pontokat, lehetővé téve számukra az egészségügyi adatok két csoportjának cseréjét: betegösszefoglalók és e-receptek. Az első információcserére Észtország és Finnország között 2019 januárjában került sor. A tervek szerint 2021-ig huszonkét uniós ország fogja kicserélni ezeket az egészségügyi információkat. Ez az ajánlás az eHDSI továbbfejlesztésére épül, és hozzájárul ahhoz azáltal, hogy elősegíti az egész EU-ra kiterjedő interoperabilitást és az átfogó elektronikus egészségügyi nyilvántartások cseréjét.

Az EHR-ek interoperabilitásának fontos alapjait a Bizottság által finanszírozott „Intelligens nyílt szolgáltatások az európai betegek számára” (epSOS) elnevezésű projekt keretében végezték el. Az epSOS tesztelte a betegösszefoglalók és elektronikus vények határokon átnyúló megosztását, és az EXPANDprojekt támogatásával előkészítette az eHDSI bevezetéséhez vezető utat.

A Bizottság által támogatott számos más projekt, például az Antilopeés a HITCH szintén hozzájárult az e-egészségügy európai interoperabilitási keretének kidolgozásához.

A konkrét esetekre vonatkozó egészségügyi információkat jelenleg a 24 tematikus európai referenciahálózat (ERN) egyikén keresztül lehet határokon átnyúlóan kicserélni. Ezek a hálózatok lehetővé teszik a klinikusok virtuális paneljei számára a ritka, összetett és alacsony prevalenciájú betegségekben szenvedő betegek diagnosztizálását és kezelését.

Az európai referenciahálózatokban 25 tagállam (plusz Norvégia) mintegy 300 kórházában mintegy 900, magasan specializált egészségügyi egység vesz részt. Az egyéneknek nincs közvetlen hozzáférésük ezekhez a hálózatokhoz. Az egészségügyi szolgáltatók – hozzájárulásukkal és a nemzeti egészségügyi rendszer szabályaival összhangban – a betegeket a megfelelő hálózathoz irányítják.

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
Európai rákellenes terv: Az európai rákkutatási kezdeményezés elindítása

A mai napon egy brüsszeli rendezvényen a Bizottság elindítja az európai rákképezési kezdeményezést, amelynek célja, hogy támogassa az egészségügyi szolgáltatókat, kutatóintézeteket és innovátorokat abban, hogy a lehető legjobban kihasználják az innovatív adatvezérelt megoldásokat a rák kezelésére és gondozására.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

e-egészségügy

Az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy a polgárok számára biztonságos és csúcsminőségű digitális szolgáltatásokat biztosítson az egészségügyben és az ellátásban.

Lásd még

1+ Millió Genomes Kezdeményezés

Az 1+ millió genom kezdeményezés javíthatja a betegségmegelőzést, személyre szabottabb kezeléseket tesz lehetővé, és támogatja az úttörő kutatásokat.

Egészségügyi adatok kezelése

Az Európai Bizottság közleményt és szolgálati munkadokumentumot fogadott el „Az egészségügy és az ellátás digitális átalakítása az európai uniós fellépés fellendítése érdekében” címmel.

e-egészségügyi szakértők

Az Európai Bizottság két szakértői csoportot hozott létre az e-egészségügy területén: az e-egészségügyi érdekképviseleti csoport és egy ideiglenes e-egészségügyi munkacsoport.