Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Hálózat- és információbiztonsági együttműködési csoport

A hálózati és információs rendszerek együttműködési csoportját a kiberbiztonsági irányelv hozta létre a tagállamok közötti együttműködés és információcsere biztosítása érdekében.

    A hálózat- és információbiztonsági együttműködési csoport logója

A NIS Együttműködési Csoportról

A csoport átfogó küldetése, hogy az Európai Unióban magas szintű, közös biztonsági szintet érjen el a hálózati és információs rendszerek számára. Támogatja és megkönnyíti az uniós tagállamok közötti stratégiai együttműködést és információcserét. A kiberbiztonsági együttműködési csoport feladatait a kiberbiztonsági irányelv 11. cikke kifejezetten ismerteti.

A NIS együttműködési csoport az Európai Bizottság 2017. február 1-jei végrehajtási határozata szerint működik, és saját eljárási szabályzatát követi (.pdf).Az Európai Bizottság a csoport titkársága. Az együttműködési csoport rendszeresen ülésezik. Az Európai Bizottság közzéteszi a hálózat- és információbiztonsági együttműködés valamennyi ülésének napirendjét.

Operatív szempontból a hálózat- és információbiztonsági együttműködési csoportot támogatja a számítógépes biztonsági eseményekre reagáló csoportok hálózatának (CSIRT) munkája, amelynek célja a kockázatokra és a folyamatos fenyegetésekre vonatkozó információk megosztása, valamint az egyes kiberbiztonsági incidensekkel kapcsolatos együttműködés. A CSIRT-hálózatot a kiberbiztonsági irányelv 12. cikke hozta létre, amely meghatározza annak szerepét is. A hálózat- és információbiztonsági együttműködési csoport stratégiai iránymutatást nyújt a CSIRT-ek hálózatának tevékenységeihez.

A Kiberbiztonsági Együttműködési Csoport az európai választási együttműködési hálózattal is szorosan együttműködik a választási folyamatokat fenyegető veszélyek leküzdése érdekében, az európai demokráciáról szóló cselekvési terv részeként létrehozott új közös operatív mechanizmus keretében.

Tagok

A kiberbiztonsági együttműködési csoport az uniós tagállamok, az Európai Bizottság és az Európai Unió kiberbiztonsági ügynöksége (ENISA) képviselőiből áll. Az elnöki tisztséget az Európai Unió Tanácsának (EU) elnökségét betöltő tagállam tölti be.

Minden uniós tagállam egyetlen kapcsolattartó pontot (.pdf) jelölt ki a hálózati és információs rendszerek biztonságával kapcsolatban, amely felelős a más tagállamokkal és az együttműködési csoporttal folytatott, határokon átnyúló együttműködés biztosításáért.

Kiadványok

A hálózat- és információbiztonsággal foglalkozó együttműködési csoport kulcsfontosságú eredményei között vannak nem kötelező iránymutatások az uniós tagállamok számára, amelyek lehetővé teszik a kiberbiztonsági irányelv hatékony és koherens végrehajtását az egész EU-ban, valamint a szélesebb körű kiberbiztonsági szakpolitikai kérdések kezelését.

A csoport létrehozása óta a következő dokumentumokat tette közzé:

A csoport az 5G hálózatok kiberbiztonságával kapcsolatos dokumentumokat is közzétett:

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
A Bizottság új kezdeményezéseket terjeszt elő a jövő digitális infrastruktúráira vonatkozóan

A Bizottság egy sor lehetséges intézkedést terjesztett elő a digitális infrastruktúrák innovációjának, biztonságának és rezilienciájának előmozdítása érdekében. Az európai gazdaság jövőbeli versenyképessége e fejlett digitális hálózati infrastruktúráktól és szolgáltatásoktól függ, mivel a gyors, biztonságos és széles körű konnektivitás elengedhetetlen azon technológiák bevezetéséhez, amelyek a jövő világába vezetnek bennünket: távorvoslás, automatizált vezetés, épületek prediktív karbantartása vagy precíziós mezőgazdaság.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Irányelv az egész Unióban egységesen magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről (NIS2 irányelv)

A kiberbiztonsági irányelv az egész EU-ra kiterjedő kiberbiztonsági jogszabály. Jogi intézkedéseket tartalmaz a kiberbiztonság általános szintjének növelésére az EU-ban.

Lásd még