Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

TID sadarbības grupa

Tīklu un informācijas sistēmu sadarbības grupa tika izveidota ar TID direktīvu, lai nodrošinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm.

    TID sadarbības grupas logotips

Par TID sadarbības grupu

Grupas vispārējais uzdevums ir panākt vienādi augsta līmeņa drošību tīklu un informācijas sistēmām Eiropas Savienībā. Tā atbalsta un veicina stratēģisko sadarbību un informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstīm. TID sadarbības grupas uzdevumi ir skaidri aprakstīti TID direktīvas 11. pantā.

TID sadarbības grupa darbojas saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada 1. februāra īstenošanas lēmumu un ievēro savu reglamentu (.pdf). Eiropas Komisija darbojas kā grupas sekretariāts. Sadarbības grupa tiekas regulāri. Eiropas Komisija publicē visu TID sadarbības sanāksmju darba kārtību.

No operatīvā viedokļa TID sadarbības grupu atbalsta darbs, ko veic datordrošības incidentu reaģēšanas vienību tīkls (CSIRT), kura uzdevums ir apmainīties ar informāciju par riskiem un pastāvošajiem draudiem un sadarboties konkrētos kiberdrošības incidentos. CSIRT tīkls tika izveidots saskaņā ar TID direktīvas 12. pantu, kurā ir noteikta arī tā loma. TID sadarbības grupa sniedz stratēģiskus norādījumus CSIRT tīkla darbībām.

TID sadarbības grupa arī cieši sadarbojas ar Eiropas vēlēšanu sadarbības tīklu, lai novērstu draudus vēlēšanu procesiem, izmantojot jaunu kopīgu operatīvo mehānismu, kas izveidots kā daļa no Eiropas Demokrātijas rīcības plāna.

Biedrības biedri

TID sadarbības grupas sastāvā ir ES dalībvalstu, Eiropas Komisijas un ES Kiberdrošības aģentūras (ENISA) pārstāvji. Priekšsēdētāja amatu ieņem dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības (ES) Padomes prezidentvalsts.

Katra ES dalībvalsts ir izraudzījusies vienotu kontaktpunktu (.pdf) tīklu un informācijas sistēmu drošībai, kas ir atbildīgs par pārrobežu sadarbības nodrošināšanu ar citām dalībvalstīm un sadarbības grupu.

Raksti, kas ietverti kategorijā “Soci

Starp TID sadarbības grupas galvenajiem rezultātiem ir nesaistošas pamatnostādnes ES dalībvalstīm, lai nodrošinātu TID direktīvas efektīvu un saskaņotu īstenošanu visā ES un risinātu plašākus kiberdrošības politikas jautājumus.

Kopš tās izveides grupa ir publicējusi šādus dokumentus:

Grupa ir publicējusi arī dokumentus, kas saistīti ar 5G tīklu kiberdrošību:

Jaunākās ziņas

DIGIBYTE |
Kiberdrošība: ES uztur astoto dialogu ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis 2022. gada 15. un 16. decembrī Vašingtonā, DC, rīkoja astoto ES un ASV kiberdialogu. Tas notika saistībā ar to, ka Krievijas nelikumīgās militārās agresijas pret Ukrainu dēļ ir krasi pasliktinājusies kiberdraudu vide, kurā ir uzsvērta nepieciešamība uzlabot transatlantisko sadarbību un koordināciju, lai novērstu, atklātu un reaģētu uz ļaunprātīgām kiberdarbībām, un uzsvērta nepieciešamība nodrošināt, ka kritiskā infrastruktūra ir droša un noturīga.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Direktīva par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā (TID2 direktīva)

TID2 direktīva ir ES mēroga tiesību akts kiberdrošības jomā. Tā paredz juridiskus pasākumus, lai uzlabotu vispārējo kiberdrošības līmeni ES.

Skatīt arī