Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

NIS Samenwerkingsgroep

De samenwerkingsgroep netwerk- en informatiesystemen is bij de NIS-richtlijn opgericht om te zorgen voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten.

    Logo van de NIS-samenwerkingsgroep

Over de NIS-samenwerkingsgroep

De algemene missie van de groep is het bereiken van een hoog gemeenschappelijk beveiligingsniveau voor netwerk- en informatiesystemen in de Europese Unie. Het ondersteunt en vergemakkelijkt de strategische samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de EU-lidstaten. De taken van de NIS-samenwerkingsgroep worden uitdrukkelijk beschreven in artikel 11 van de NIB-richtlijn.

De NIS-samenwerkingsgroep functioneert volgens het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van 1 februari 2017 en volgt haar eigen reglement van orde (.pdf).De Europese Commissie fungeert als secretariaat van de groep. De samenwerkingsgroep komt regelmatig bijeen. De Europese Commissie publiceert de agenda’s van alle NIS-samenwerkingsbijeenkomsten.

Aan de operationele kant wordt de NIS-samenwerkingsgroep ondersteund door het werk van het netwerk van Computer Security Incident Response Teams (CSIRT’s), dat zich toelegt op het delen van informatie over risico’s en aanhoudende bedreigingen en samenwerking bij specifieke cyberbeveiligingsincidenten. Het CSIRT-netwerk is opgericht krachtens artikel 12 van de NIS-richtlijn, waarin ook de rol ervan wordt omschreven. De NIS-samenwerkingsgroep biedt strategische richtsnoeren voor de activiteiten van het CSIRT-netwerk.

De NIS-samenwerkingsgroep werkt ook nauw samen met het Europees samenwerkingsnetwerk inzake verkiezingen om bedreigingen van verkiezingsprocessen tegen te gaan in het kader van een nieuw gezamenlijk operationeel mechanisme dat is opgezet als onderdeel van het actieplan voor Europese democratie.

Leden

De NIS-samenwerkingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het EU-agentschap voor cyberbeveiliging (Enisa). Het voorzitterschap wordt ingenomen door de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU) bekleedt.

Elke EU-lidstaat heeft één contactpunt (.pdf) voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen aangewezen dat verantwoordelijk is voor grensoverschrijdende samenwerking met andere lidstaten en met de samenwerkingsgroep.

Publicaties

Tot de belangrijkste resultaten van de NIS-samenwerkingsgroep behoren niet-bindende richtsnoeren voor de EU-lidstaten om een doeltreffende en coherente uitvoering van de NIS-richtlijn in de hele EU mogelijk te maken en bredere kwesties in verband met het cyberbeveiligingsbeleid aan te pakken.

Sinds haar oprichting heeft de groep de volgende documenten gepubliceerd:

De groep heeft ook documenten gepubliceerd met betrekking tot de cyberbeveiliging van 5G-netwerken:

Laatste nieuws

DIGIBYTE |
Cyberbeveiliging: EU voert 8e dialoog met de Verenigde Staten

Op 15 en 16 december 2022 hielden de Europese Unie en de Verenigde Staten de achtste cyberdialoog tussen de EU en de VS in Washington DC. Dit gebeurde in de context van een dramatisch verslechterde cyberdreigingsomgeving als gevolg van de illegale militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne, waarin de noodzaak werd onderstreept van versterkte trans-Atlantische samenwerking en coördinatie om kwaadwillige cyberactiviteiten te voorkomen, op te sporen en aan te pakken, en waarin werd benadrukt dat kritieke infrastructuur veilig en veerkrachtig moet zijn.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Richtlijn betreffende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie (NIS2-richtlijn)

De NIS2-richtlijn is de EU-brede wetgeving inzake cyberbeveiliging. Het voorziet in wettelijke maatregelen om het algemene niveau van cyberbeveiliging in de EU te stimuleren.

Zie ook