Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skupina za suradnju u području NIS-a

Skupina za suradnju u području mrežnih i informacijskih sustava osnovana je Direktivom NIS kako bi se osigurala suradnja i razmjena informacija među državama članicama.

    Logotip skupine za suradnju u području NIS-a

O skupini za suradnju u području NIS-a

Opća je misija skupine postići visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u Europskoj uniji. Njime se podupire i olakšava strateška suradnja i razmjena informacija među državama članicama EU-a. Zadaće skupine za suradnju u području sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava izričito su opisane u članku 11. Direktive NIS.

Skupina za suradnju u području sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava djeluje u skladu s Provedbenom odlukom Europske komisije od 1. veljače 2017. i slijedi vlastiti poslovnik (.pdf). Europska komisija služi kao tajništvo Skupine. Skupina za suradnju redovito se sastaje. Europska komisija objavljuje dnevne redove svih sastanaka o suradnji u području sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava.

Kad je riječ o operativnoj strani, skupinu za suradnju u području sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava podupire mreža timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT-ovi), posvećena razmjeni informacija o rizicima i aktualnim prijetnjama te suradnji u vezi s određenim kibersigurnosnim incidentima. Mreža CSIRT-ova uspostavljena je u skladu s člankom 12. Direktive NIS, u kojem se također definira njezina uloga. Skupina za suradnju u području sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava pruža strateške smjernice za aktivnosti mreže CSIRT-ova.

Skupina za suradnju u području sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava blisko surađuje i s Europskom mrežom za suradnju u području izbora kako bi se suzbile prijetnje izbornim procesima u okviru novog zajedničkog operativnog mehanizma uspostavljenog u okviru akcijskog plana za europsku demokraciju.

Članovi

Skupina za suradnju u području sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava sastoji se od predstavnika država članica EU-a, Europske komisije i Agencije EU-a za kibersigurnost (ENISA). Mjesto predsjedanja popunjava država članica koja predsjeda Vijećem Europske unije (EU).

Svaka država članica EU-a odredila je jedinstvenu kontaktnu točku (.pdf) za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava koja je odgovorna za osiguravanje prekogranične suradnje s drugim državama članicama i sa skupinom za suradnju.

Publikacija

Među ključnim rezultatima Skupine za suradnju u području mrežne i informacijske sigurnosti postoje neobvezujuće smjernice za države članice EU-a kako bi se omogućila učinkovita i dosljedna provedba Direktive NIS u cijelom EU-u i riješila šira pitanja politike kibersigurnosti.

Od svojeg osnutka Skupina je objavila sljedeće dokumente:

Skupina je objavila i dokumente koji se odnose na kibersigurnost 5G mreža:

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija objavila preporuku o postkvantnoj kriptografiji

Komisija je danas objavila Preporuku o postkvantnoj kriptografiji kako bi potaknula države članice na razvoj i provedbu usklađenog pristupa tijekom prelaska EU-a na postkvantnu kriptografiju. Time će se pridonijeti sigurnosti digitalnih infrastruktura i usluga EU-a u sljedećem digitalnom dobu.

DIGIBYTE |
Ministarstvo domovinske sigurnosti i Glavna uprava CONNECT najavljuju inicijativu za usporedbu izvješćivanja o kiberincidentima kako bi se bolje uskladili transatlantski pristupi

Prvi korak u toj usredotočenoj inicijativi uključuje analizu sličnosti i razlika između preporuka iz Izvješća Ministarstva domovinske sigurnosti o usklađivanju izvješćivanja o kiberincidentima saveznoj vladi i okvira za izvješćivanje o kiberincidentima u skladu s Direktivom NIS 2 u EU-u.

Povezani sadržaj

Šira slika

Direktiva o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti diljem Unije (Direktiva NIS2)

Direktiva NIS2 zakonodavstvo je o kibersigurnosti na razini EU-a. Njime se osiguravaju pravne mjere za povećanje ukupne razine kibersigurnosti u EU-u.

Pogledajte i sljedeći sadržaj