Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skupina za suradnju NIS-a

Skupina za suradnju u području mrežnih i informacijskih sustava osnovana je Direktivom NIS kako bi se osigurala suradnja i razmjena informacija među državama članicama.

    Logotip skupine za suradnju u području mrežne i informacijske sigurnosti

O Skupini za suradnju NIS-a

Opća je misija Skupine postići visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u Europskoj uniji. Njime se podupire i olakšava strateška suradnja i razmjena informacija među državama članicama EU-a. Zadaće Skupine za suradnju u području mrežne i informacijske sigurnosti izričito su opisane u članku 11. Direktive NIS.

Skupina za suradnju NIS-a djeluje u skladu s Provedbenom odlukom Europske komisije od 1. veljače 2017. i slijedi vlastiti poslovnik (.pdf).Europska komisija služi kao tajništvo Skupine. Skupina za suradnju redovito se sastaje. Europska komisija objavljuje dnevne redove svih sastanaka o suradnji u području mrežne i informacijske sigurnosti.

S operativne strane, Skupinu za suradnju u području NIS-a podupire rad mreže timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT-ovi) posvećenih razmjeni informacija o rizicima i tekućim prijetnjama te suradnji u vezi s određenim kiberincidentima. Mreža CSIRT-ova uspostavljena je na temelju članka 12. Direktive NIS, u kojem se također definira njezina uloga. Skupina za suradnju u području mrežne i informacijske sigurnosti pruža strateške smjernice za aktivnosti mreže CSIRT-ova.

Skupina za suradnju u području mrežne i informacijske sigurnosti blisko surađuje i s Europskom mrežom za suradnju u području izbora radi suzbijanja prijetnji izbornim procesima u okviru novog zajedničkog operativnog mehanizma uspostavljenog u okviru akcijskog plana za europsku demokraciju.

Članovi

Skupina za suradnju u području mrežne i informacijske sigurnosti sastoji se od predstavnika država članica EU-a, Europske komisije i Agencije EU-a za kibersigurnost (ENISA). Mjesto predsjedanja popunjava država članica koja predsjeda Vijećem Europske unije (EU).

Svaka država članica EU-a odredila je jedinstvenu kontaktnu točku (.pdf) za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava koja je odgovorna za osiguravanje prekogranične suradnje s drugim državama članicama i sa skupinom za suradnju.

Publikacije

Među ključnim rezultatima Skupine za suradnju u području mrežne i informacijske sigurnosti postoje neobvezujuće smjernice za države članice EU-a kako bi se omogućila učinkovita i dosljedna provedba Direktive NIS diljem EU-a te kako bi se riješila šira pitanja politike kibersigurnosti.

Od svojeg osnutka Skupina je objavila sljedeće dokumente:

Skupina je objavila i dokumente o kibersigurnosti 5G mreža:

Najnovije vijesti

DIGIBYTE |
Kibersigurnost: EU održava 8. dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Europska unija i Sjedinjene Američke Države održale su 15. i 16. prosinca 2022. osmi kiberdijalog između EU-a i SAD-a u Washingtonu. To se dogodilo u kontekstu dramatično pogoršanog okruženja za kiberprijetnje zbog nezakonite vojne agresije Rusije na Ukrajinu, u kojem je naglašena potreba za pojačanom transatlantskom suradnjom i koordinacijom kako bi se spriječile i otkrile zlonamjerne kiberaktivnosti te odgovorilo na njih te istaknuta potreba za osiguravanjem sigurne i otporne kritične infrastrukture.

Povezani sadržaj

Šira slika

Direktiva o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti diljem Unije (Direktiva NIS2)

Direktiva NIS2 zakonodavstvo je na razini EU-a o kibersigurnosti. Njime se osiguravaju pravne mjere za povećanje ukupne razine kibersigurnosti u EU-u.

Pogledajte i sljedeći sadržaj