Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-netwerk tal-ġenerazzjoni l-ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

© Il-Kummissjoni Ewropea

5G għall-Ewropa: minn kurituri u kampusijiet fissi u mobbli għat-trasport

fix-empty

5G jipprovdi bandwidth virtwalment universali, ultra-għolja, u “konnettività” latenza baxxa mhux biss għall-utenti individwali iżda wkoll għal oġġetti konnessi. Huwa mistenni li jservi firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet u setturi inklużi l-użi professjonali. Pereżempju, il-mobbiltà awtomatizzata konnessa, is-Saħħa elettronika, il-ġestjoni tal-enerġija, possibbilment applikazzjonijiet ta’ sikurezza, u aktar.

Il-5G se jkun ukoll faċilitatur ewlieni tas-sistemi tal-intelliġenza artifiċjali, peress li se jipprovdi ġbir u analiżi tad-data f’ħin reali. Fl-istess ħin, se twassal lill-cloud għal dimensjoni ġdida billi tippermetti d-distribuzzjoni tal-informatika u l-ħżin, bħal edge cloud, u edge computing mobbli, fl-infrastruttura kollha,

Ewropa li ssawwar il-viżjoni 5G

Il-Kummissjoni Ewropea identifikat l-opportunitajiet tal-5G kmieni, billi stabbiliet sħubija pubblika-privata dwar il-5G (5G-PPP) fl-2013 biex taċċellera r-riċerka u l-innovazzjoni fit-teknoloġija 5G. Il-Kummissjoni Ewropea impenjat finanzjament pubbliku ta’ aktar minn EUR 700 miljun permezz tal-Programm Orizzont 2020 biex tappoġġa din l-attività.

Dawn l-attivitajiet huma akkumpanjati minn pjan internazzjonali biex jiġi żgurat il-bini ta’ kunsens globali dwar il-5G. L-investiment tal-UE fir-riċerka u l-istandards tal-5G huwa meħtieġ biex jappoġġa l-volum tat-traffiku mistenni sal-2025. L-investiment tal-UE se jagħti spinta wkoll lin-netwerks u lill-arkitetturi tal-Internet f’oqsma emerġenti bħall-komunikazzjoni bejn magna u oħra (M2M) u l-Internet tal-Oġġetti (IoT). 

Il-Kummissjoni adottat pjan ta’ azzjoni għall-5G għall-Ewropa fl-2016 biex tiżgura l-introduzzjoni bikrija tal-infrastruttura tal-5G madwar l-Ewropa. L-għan tal-pjan ta’ azzjoni kien li jibdew jitnedew is-servizzi tal-5G fl-Istati Membri kollha tal-UE sa mhux aktar tard minn tmiem l-2020. Wara dan, hija tissuġġerixxi akkumulazzjoni rapida biex tiġi żgurata kopertura tal-5G mingħajr interruzzjoni fiż-żoni urbani u tul il-mogħdijiet ewlenin tat-trasport sal-2025.

Il-Kumpass Diġitali: It-triq Ewropea għad-deċennju diġitali adottat fl-2021 tistabbilixxi l-mira addizzjonali biex jiġu koperti ż-żoni popolati kollha bil-5G sal-2030.

Biex timmonitorja l-progress tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G u l-istrateġija tad-Deċennju Diġitali, il-Kummissjoni qed tappoġġa l-Osservatorju Ewropew tal-5G. L-Osservatorju huwa għodda ta’ monitoraġġ li tkopri l-iżviluppi ewlenin tas-suq fl-Ewropa f’kuntest globali. Tirrapporta wkoll dwar l-azzjonijiet preparatorji meħuda mill-Istati Membri bħall-irkanti tal-ispettru u l-istrateġiji nazzjonali tal-5G.

L-introduzzjoni tan-netwerks 5G tiddependi mill-qrib fuq l-aċċess għall-ispettru tar-radju, il-bażi tat-teknoloġiji bla fili. Hekk kif tiżdied ir-rata tal-apparati konnessi u l-użu tagħhom, ir-riżorsi tal-ispettru u l-użi tagħhom għandhom jiġu armonizzati madwar l-Ewropa biex jippermettu l-interoperabbiltà tal-infrastruttura bejn il-fruntieri. Din hija l-bażi għal firxa wiesgħa ta’ servizzi mwassla bil-5G għall-konsumaturi, bħal apps ġodda tal-ismartphones, u servizzi professjonali għal diversi setturi industrijali.

Lil hinn mill-5G, lejn is-6G

It-teknoloġija u l-istandards tal-5G se jevolvu matul is-snin li ġejjin hekk kif l-użu javvanza. L-inizjattivi tar-Riċerka u l-Innovazzjoni (R&I) dwar it-teknoloġiji 6G issa qed jibdew madwar id-dinja, bl-ewwel prodotti u infrastrutturi mistennija għal tmiem dan id-deċennju.

Sistemi 6G se jimxu magħna minn kapaċitajiet Gigabit għal Terabit u ħinijiet ta ‘rispons sub-millisecond. Dan se jippermetti applikazzjonijiet ġodda bħall-awtomatizzazzjoni f’ħin reali jew is-sensing tar-realtà estiż (“Internet of Senses”), il-ġbir ta’ data għal tewmi diġitali tad-dinja fiżika.

Fl-Ewropa, tnieda l -ewwel sett ta’ proġetti 6G b’valur ta’ EUR 60 miljun taħt il-5G-PPP. L-inizjattiva ewlenija Hexa-X qed tiżviluppa l-ewwel kunċett tas-sistema 6G ikkumplimentat minn 8 proġetti li jinvestigaw teknoloġiji speċifiċi għas-6G.

Il-Kummissjoni Ewropea adottat il-proposta leġiżlattiva tagħha għal sħubija strateġika Ewropea dwar Network u Servizzi Intelliġenti bħala Impriża Konġunta fi Frar 2021, li daħlet fis-seħħ fit-30 ta’ Novembru2021Ir-Regolamentjinkludi investiment pubbliku fir-R&I ta’ EUR 900 miljun matul il-perjodu 2021–2027.

F’Diċembru, l-Impriża Konġunta ġdida dwar in-Netwerks u s-Servizzi Intelliġenti lejn is-6G adottat l-ewwel Programm ta’ Ħidma tagħha 2021–2022 b’finanzjament pubbliku allokat ta’ madwar EUR 240 miljun. L-Impriża Konġunta SNS organizzat l-avveniment ta’ tnedija tagħha “Fuq it-Triq lejn is-6G” fil-Kungress Dinji Mobbli 2022, f’Barċellona fl-1 ta’ Marzu 2022.

L-Impriża Konġunta qed tikkoordina attivitajiet ta’ riċerka dwar it-teknoloġija 6G taħt Orizzont Ewropa kif ukoll inizjattivi ta’ skjerament tal-5G taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa Diġitali u programmi oħra.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Konnettività

L-għan tal-UE huwa li l-Ewropa tkun l-aktar kontinent konness sal-2030.

Ħarsa aktar fil-fond

5G Riċerka u standards

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-industrija fis-Sħubija Pubblika Privata tal-5G bħala mezz ta’ riċerka u innovazzjoni biex tistruttura u tidderieġi r-riċerka Ewropea tal-5G.

5G u kampi elettromanjetiċi

Il-kodiċi Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu rwol ewlieni fl-iżgurar ta’ kundizzjonijiet konsistenti tal-varar tal-5G filwaqt li tiġi protetta s-saħħa pubblika.

Osservatorju tal-5G

L-Osservatorju Ewropew tal-5G jippermetti lill-UE tivvaluta l-progress tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G u tieħu azzjoni biex timplimentah bis-sħiħ.

Pjan ta’ Azzjoni tal-5G

Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G huwa inizjattiva strateġika li se tagħmel il-5G realtà għaċ-ċittadini u n-negozji kollha madwar l-UE.

Mobbiltà konnessa u awtomatizzata

Il-Mobilità Konnessa u Awtomatizzata tipprovdi opportunità unika biex is-sistemi tat-trasport tagħna jsiru aktar sikuri, aktar nodfa, aktar effiċjenti u aktar faċli għall-utent.

Kurituri transkonfinali 5G

Il-pajjiżi u l-industrija tal-UE qed jikkooperaw biex iħejju l-iskjerament fuq skala kbira tal-kurituri 5G għall-Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata fuq rotot Ewropej tat-trasport.

Ara Wkoll

Internet miftuħ

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu l-prinċipju tal-aċċess miftuħ għall-Internet: it-traffiku tal-internet għandu jiġi ttrattat mingħajr diskriminazzjoni, imblukkar, trażżin jew prijoritizzazzjoni.

L-ICT u l-istandardizzazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tal-ICT jiżguraw li l-prodotti jistgħu jikkonnettjaw u jinteroperaw ma’ xulxin, jagħtu spinta lill-innovazzjoni, u jżommu s-swieq tal-ICT miftuħa u kompetittivi.

Is-Sett ta’ Għodod tal-Konnettività

Is-sett ta’ għodod tal-konnettività joffri gwida għall-użu tan-netwerks tal-fibra u tal-5G. Dawn in-netwerks se joffru opportunitajiet ekonomiċi sinifikanti.

Spektrum tar-radju: il-bażi tal-komunikazzjoni mingħajr fili

Il-komunikazzjonijiet mingħajr fili, permezz ta’ netwerks pubbliċi jew privati, jużaw l-ispettru tar-radju, jiġifieri firxa ta’ mewġ tar-radju, biex iġorru l-informazzjoni. Komunikazzjoni bħal din tista’ tkun bejn in-nies, in-nies u l-magni jew is-sistemi (“affarijiet” aktar...

112: Numru ta’ Emerġenza tal-UE

Għandek bżonn l-għajnuna? 112 huwa n-numru tiegħek li jsalva l-ħajja! Il-112 huwa n-numru tat-telefon ta’ emerġenza Ewropew, disponibbli kullimkien fl-UE, mingħajr ħlas.

Roaming: konnessi kullimkien fl-UE mingħajr ħlas żejjed

Hekk kif tivvjaġġa madwar l-UE, tista’ tuża t-telefown tiegħek biex iċċempel, tibgħat messaġġ u tuża data bħalma tagħmel f’pajjiżek. Il-minuti ta’ telefonati, SMS u data li tuża barra minn pajjiżek fl-UE jiġu ċċarġjati l-istess bħal f’pajjiżek.

Broadband bis-satellita

Il-broadband bis-satellita huwa disponibbli biex jipprovdi konnettività tal-internet veloċi f’kull pajjiż tal-UE.

Appoġġ għat-tifrix tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa n-negozji, il-maniġers tal-proġetti u l-awtoritajiet tal-UE biex tiżdied il-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE tas-Soċjetà tal-Gigabits.