Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Elektronische identificatie

Elektronische identificatie (eID) is een van de instrumenten om veilige toegang tot onlinediensten te waarborgen en elektronische transacties op een veiligere manier uit te voeren.

    digitale mensen in een digitale wereld

Veilige elektronische identificatie is een essentieel aspect van het dagelijks leven in de digitale wereld. Het wordt gebruikt om e-mail te controleren, online te winkelen en zelfs telefoons te ontgrendelen. De COVID-19-pandemie heeft het belang van dit verder benadrukt, aangezien overheden en particuliere bedrijven de fysieke interactie tot het minimum hebben teruggebracht.

Elektronische identificatie kan de ondubbelzinnige identificatie van een persoon garanderen en ervoor zorgt dat de juiste dienst wordt geleverd aan de persoon die er werkelijk recht op heeft, bijvoorbeeld voor bankdoeleinden. Het ontbreken van een gemeenschappelijke rechtsgrondslag heeft de lidstaten er echter van weerhouden regelingen voor elektronische identificatie die in andere lidstaten zijn uitgegeven, te erkennen en te aanvaarden. De ontoereikende grensoverschrijdende interoperabiliteit van nationale regelingen belet burgers en bedrijven volledig te profiteren van een digitale EU.

De Commissie heeft een aantal doelstellingen en mijlpalen voor elektronische identificatie uiteengezet in haar mededeling over het digitale kompas 2030: De Europese weg voor het digitale decennium (.pdf). Tegen 2030 moeten alle belangrijke openbare diensten bijvoorbeeld online beschikbaar zijn, zullen alle burgers toegang hebben tot elektronische medische dossiers; 80 % van de burgers moet gebruik maken van een elektronische identificatieoplossing.

eIDAS-verordening

De verordening inzake elektronische identificatie, authenticatie en vertrouwensdiensten (eIDAS) vormt de basis voor grensoverschrijdende elektronische identificatie, authenticatie en websitecertificering binnen de EU.

De EU-lidstaten kunnen nationale elektronische identificatiesystemen in hun lidstaten op vrijwillige basis aanmelden en erkennen. De erkenning van aangemelde elektronische identificatie werd verplicht in 2018. Al kan 60 % van de Europeanen profiteren van het huidige systeem, maar de opname is laag, het gebruik ervan is omslachtig en businesscases zijn beperkt.

Er is echter geen verplichting voor de lidstaten om een nationale elektronische identificatie te ontwikkelen en interoperabel te maken met die in andere lidstaten. Dit heeft geleid tot verschillen tussen landen.

Europese verordening inzake digitale identiteit

Het nieuwe voorstel voor een verordening inzake digitale identiteit zal tekortkomingen in eIDAS aanpakken door de doeltreffendheid van het kader te verbeteren en de voordelen ervan uit te breiden tot de particuliere sector.

De lidstaten zullen burgers en bedrijven digitale portemonnees aanbieden die verschillende aspecten van hun nationale digitale identiteit kunnen koppelen. Deze kunnen worden verstrekt door overheidsinstanties of de particuliere sector, indien zij door de lidstaten worden erkend.

Consumenten moeten ook online toegang hebben tot diensten zonder gebruik te hoeven maken van particuliere platforms of onnodig persoonsgegevens te delen. Ze hebben volledige controle over de gegevens die ze delen.

Een infographic waarin wordt uitgelegd hoe u eID kunt gebruiken voor het boeken van een vlucht — verbinding maken met eID en uw gegevens gemakkelijk overdragen

De Europese digitale identiteit zal zijn:

  • beschikbaar gesteld aan iedereen die het wil gebruiken:  Alle EU-burgers, ingezetenen en bedrijven in de EU die gebruik willen maken van de Europese digitale identiteit, kunnen dat doen.
  • wijd gebruikt: Europese portemonnees voor digitale identiteit zullen worden gebruikt als een manier om gebruikers te identificeren wanneer zij toegang krijgen tot openbare en particuliere digitale diensten in de hele EU.
  • gecontroleerd door gebruikers: De Europese digitale identiteitsportefeuilles zullen mensen in staat stellen hun identiteit, gegevens en certificaten die zij met derden delen, te kiezen en bij te houden. Alles wat niet nodig is om te delen, wordt niet gedeeld.

De aanbeveling

Om dit zo snel mogelijk te verwezenlijken, gaat het voorstel voor een verordening vergezeld van een aanbeveling. De Commissie verzoekt de lidstaten uiterlijk in september 2022 een gemeenschappelijk instrumentarium op te zetten en onmiddellijk met de nodige voorbereidende werkzaamheden te beginnen. Deze toolbox moet de technische architectuur, normen en richtsnoeren voor beste praktijken omvatten en zal een vlotte inwerkingtreding van de verordening mogelijk maken zodra deze door het Europees Parlement en de Raad is goedgekeurd.

Consultatie

De Commissie heeft een onlineplatform gelanceerd om feedback van belanghebbenden te verzamelen om toekomstige Europese portemonnees voor digitale identiteit vorm te geven.

Laatste nieuws

Nieuwe Interoperable Europe Act voor efficiëntere overheidsdiensten door betere samenwerking tussen nationale overheidsdiensten op het gebied van gegevensuitwisseling en IT-oplossingen

De Commissie heeft het voorstel voor een Interoperable Europe Act en de bijbehorende mededeling ter versterking van de grensoverschrijdende interoperabiliteit en samenwerking in de overheidssector in de hele EU goedgekeurd.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Digitale overheidsdiensten

De Commissie maakt gebruik van digitale technologieën om overheidsdiensten te verbeteren en slimme steden te ontwikkelen.

Zie ook

Inkoop van ICT-innovatie

De Europese Commissie steunt innovatieaanbestedingen als instrument om oplossingen te bieden voor economische en maatschappelijke uitdagingen.

Slimme steden en gemeenschappen

De Europese Commissie werkt samen met slimme steden en gemeenschappen om lokale uitdagingen aan te pakken, betere diensten aan de burgers te leveren en de doelstellingen van de Europese Green Deal te bereiken.

Vertrouwensdiensten

De EU heeft regels ingevoerd om vertrouwensdiensten te versterken en ervoor te zorgen dat onze online-activiteit in de hele EU veilig is.

Elektronische handtekeningen

De e-handtekeningrichtlijn heeft het rechtskader op Europees niveau voor elektronische handtekeningen en certificeringsdiensten vastgesteld.

e-gezondheidszorg

De Europese Commissie werkt eraan om burgers toegang te bieden tot veilige en hoogwaardige digitale diensten op het gebied van gezondheid en zorg.

Europese open wetenschapscloud (EOSC)

De European Open Science Cloud (EOSC) is voorstander van het beheer van onderzoeksgegevens om de toegang van wetenschappers tot datagestuurde wetenschap te garanderen.