Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Możliwość połączenia z internetem

Celem UE jest to, by do 2030 r. Europa stała się najbardziej połączonym kontynentem.

    Network of interconnected symbols above city

©GettyImages - metamorworks

Pozostawanie w kontakcie jest istotną częścią naszego życia. Wszyscy pragniemy utrzymywać kontakty, niezależnie od tego, jak daleko od siebie jesteśmy. Pragnienie to było jeszcze silniejsze w czasie pandemii COVID-19, ponieważ wielu z nas przez długi czas było odseparowanych od bliskich.

Możliwość połączenia z internetem pozwala nam dotrzeć do innych i nawiązać z nimi kontakt bez względu na to, gdzie się znajdują. Daje nam również niezliczone możliwości: możliwość sprawdzenia wiadomości w dowolnym miejscu i czasie, uczestniczenia w zajęciach online, nabywania umiejętności i zwracania się do wykładowców czy specjalistów niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Możemy również przeglądać asortyment sklepów internetowych, aby znaleźć najdogodniejsze produkty i usługi lub oferować własne produkty klientom na całym świecie.

W celu poprawy łączności UE podjęła działania w wielu obszarach. Zniesiono opłaty roamingowe, dzięki czemu możemy korzystać – bez dodatkowych opłat – z telefonów komórkowych na abonament podczas podróży w krajach UE. W ramach programu WiFi4EU sfinansowano utworzenie bezpłatnych hotspotów Wi-Fi w społecznościach lokalnych.

UE zapewnia również finansowanie, opracowuje wytyczne techniczne i skupia ekspertów w celu wspierania administracji publicznych i przedsiębiorstw działających na rzecz poprawy zasięgu sieci i wprowadzenia sieci 5G w całej Europie.

Obecnie nacisk kładzie się na wprowadzenie w Europie zharmonizowanych przepisów dotyczących usług łączności, tak aby obywatele mogli czerpać takie same korzyści bez względu na miejsce pobytu w UE. Działania UE pomagają również zapewnić konsumentom większy wybór, obniżyć rachunki i zwiększyć standard usług.

Działania podjęte już na szczeblu UE obejmują:

  • wprowadzenie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, który określa jasne zasady mające zastosowanie w całej Europie,
  • wspieranie sieci bezprzewodowych, takich jak 5G, poprzez program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego,
  • zniesienie opłat roamingowych w UE oraz wprowadzenie górnej granicy cen połączeń w UE,
  • przewodzenie światowym dyskusjom na temat rozwoju internetu i zarządzania nim.

Głównym celem w zakresie łączności w dekadzie cyfrowej jest zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu w Europie dostępu do szybkiego internetu do 2025 r. oraz połączenia gigabitowego do 2030 r.

Aktualności

KOMUNIKAT PRASOWY |
UE zainwestuje 13,5 mld euro w badania naukowe i innowacje w latach 2023–2024

Komisja przyjęła dziś główny program prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024, na który przeznaczono około 13,5 mld euro na wsparcie naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych.

WYDARZENIE |
Przedkomercyjne zaproszenie do składania zamówień na aplikacje Galileo/Copernicus

Warsztaty te obejmą finansowanie w wysokości 5,2 mln EUR przeznaczone dla zainteresowanych stron z sektora publicznego na opracowanie w ramach przedkomercyjnych zamówień publicznych innowacyjnych rozwiązań europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (EGNSS) lub rozwiązań opartych na programie Copernicus. Termin składania wniosków: 2 marca 2023 r.

Podobne tematy

Szczegółowe wyjaśnienia

Otwórz Internet

Przepisy UE przewidują zasadę otwartego dostępu do Internetu: ruch internetowy jest traktowany bez dyskryminacji, blokowania, ograniczania lub ustalania priorytetów.

ICT i normalizacja

Specyfikacje ICT gwarantują, że produkty mogą łączyć się ze sobą i współdziałać ze sobą, pobudzając innowacje oraz utrzymując otwartość i konkurencyjność rynków ICT.

Zestaw narzędzi Connectivity Toolbox

Zestaw narzędzi do łączności oferuje wskazówki dotyczące wdrażania sieci światłowodowych i sieci 5G. Sieci te będą oferować znaczne możliwości gospodarcze.

Widmo radiowe: podstawy komunikacji bezprzewodowej

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem sieci publicznych lub prywatnych, wykorzystuje widmo radiowe, tj. szereg fal radiowych, do przenoszenia informacji. Taka komunikacja może odbywać się między ludźmi, ludźmi i maszynami lub systemami („rzeczy” bardziej ogólne) lub między...

5G

5G to kluczowa technologia sieciowa nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

112: Numer alarmowy UE

Potrzebujesz pomocy? 112 to Twój ratujący życie numer! 112 to bezpłatny europejski numer alarmowy, dostępny w całej UE.

Internet satelitarny

Satelitarne łącza szerokopasmowe są dostępne w celu zapewnienia szybkiej łączności internetowej w każdym kraju UE.

Wsparcie dla Broadband rollout

Komisja Europejska wspiera unijne przedsiębiorstwa, kierowników projektów i władze w zwiększaniu zasięgu sieci, aby osiągnąć cele unijnego społeczeństwa gigabitowego.

WIFI4EU