Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Media i kultura cyfrowa

Komisja broni europejskich mediów i kultury cyfrowej za pomocą strategii politycznych, które wzmacniają pozycję obywateli i sprzyjają pluralizmowi mediów.

    Phone scanning various screens showing media and digital culture

© Image by metamorworks - iStock Getty Images

Przejście na technologie cyfrowe zaowocowało nowymi sposobami doświadczania otaczającego nas świata. W dowolnym miejscu i czasie możemy uzyskać dostęp do wiadomości, a do wyboru mamy szereg źródeł i platform. Dzięki nowym technologiom możemy łatwiej badać dawne i współczesne kultury, a także zwiedzić miejsca dziedzictwa kulturowego i muzea, nie wychodząc z domu. Mamy dostęp do wielu różnych filmów czy programów telewizyjnych i radiowych produkowanych w Europie.

Tym niemniej cyfrowa dekada obfituje w wyzwania w zakresie mediów i kultury cyfrowej. Dezinformacja rozprzestrzenia się w internecie szybciej niż kiedykolwiek poza nim, co ma szkodliwe konsekwencje. Trwa walka o zapewnienie wolności mediów i ochronę dziennikarzy. Ponieważ świat internetowy zbliża nas do siebie, musimy utrzymać różnorodność kulturową poszczególnych państw Europy.

Obawy te przyczyniły się między innymi do wzmocnienia podejścia UE do europejskich mediów i kultury cyfrowej, a co za tym idzie podjęcia następujących inicjatyw:

 

Aktualności

Podobne tematy

Szczegółowe wyjaśnienia

Wirtualne światy pasują do ludzi

Wirtualne światy, zwane również metawersami, zapewnią zarówno możliwości, jak i wyzwania. Komisja dopilnuje, by odzwierciedlały one wartości UE i prawa podstawowe oraz wspierały innowacje dla przedsiębiorstw.

Usługi audiowizualne i medialne

W dzisiejszych czasach możemy oglądać nasze ulubione programy nie tylko w telewizji, ale także online. Pokazy te podlegają zasadom jednolitego rynku.

Wspieranie mediów i kultury cyfrowej

Komisja promuje spójne podejście do polityki medialnej, obejmujące prawodawstwo dotyczące usług medialnych i zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe szybko ewoluuje dzięki technologiom cyfrowym. Impulsem jest teraz zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego i wprowadzenie go w tę cyfrową dekadę.

Prawa autorskie

Komisja Europejska dostosowuje unijne przepisy dotyczące praw autorskich do nowych zachowań konsumenckich w Europie, która ceni jej różnorodność kulturową.

Wolność i pluralizm mediów

Unia Europejska stoi na straży wolności i pluralizmu mediów jako filarów nowoczesnej demokracji oraz czynników sprzyjających swobodnej i otwartej debacie.