Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wirtualne światy pasują do ludzi

Wirtualne światy, zwane również metawersami, zapewnią zarówno możliwości, jak i wyzwania. Komisja dopilnuje, by odzwierciedlały one wartości UE i prawa podstawowe oraz wspierały innowacje dla przedsiębiorstw.

@Gettyimages

Wirtualne światy, zwane również metawersami, zapewnią zarówno możliwości, jak i wyzwania. Komisja dopilnuje, by odzwierciedlały one wartości UE i prawa podstawowe oraz wspierały innowacje dla przedsiębiorstw.

Wyobraź sobie nowy rodzaj Internetu, w którym możesz spotkać się ze znajomymi, uczyć się, pracować, a nawet chodzić wśród wykonawców w operze lub śpiewać razem ze swoim ulubionym artystą, wszystko w wciągającym, wirtualnym świecie. Wirtualne światy stają się coraz bardziej wyrafinowane dzięki lepszym i jaśniejszym obrazom i bardziej żywym awatarom. Do 2030 roku wiele osób będzie z nich korzystać codziennie.

Komisja Europejska przyjęła strategię dotyczącą sieci 4.0 i wirtualnych światów,aby ukierunkować kolejną transformację technologiczną i zapewnić otwarte, bezpieczne, godne zaufania, sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu społecznemu środowisko cyfrowe dla obywateli UE, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Możliwości, pułapki i potencjalne rozwiązania

Szacowany globalny wzrost w wysokości 800 mld EUR do 2030 r. i potencjalne 860,000 nowych miejsc pracy utworzonych do 2025 r. sprawią, że wirtualne światyprzekształcą sektory biznesu i zatrudnienia w UE.

Badanie "Rozszerzona rzeczywistość: Szanse, historie sukcesu i wyzwania (Zdrowie, Edukacja)" pokazały, że 98 % ankietowanych specjalistów uważa, że technologie rozszerzonej rzeczywistości (XR) w znacznym stopniu przyczynią się do rozwoju ich sektorów w ciągu najbliższych pięciu lat. Przykłady sektorów, które mogą skorzystać, obejmują:

  • Opieka zdrowotna: Wirtualne światy pomogą w szybszej i dokładniejszej diagnozie oraz zabiegach terapeutycznych.
  • Edukacja: Technologie te mogą zwiększyć efektywność szkoleń przy niższych kosztach i przynieść lepsze wyniki w takich dziedzinach, jak szkolenie w zakresie umiejętności miękkich. Nauka języków obcych to kolejny obszar, który szybko zyskuje przewagę w wirtualnym świecie.
  • Sztuka i design: Użytkownicy zanurzają się w wirtualnym świecie muzeów, galerii i archiwów, gdzie doświadczają poczucia bycia w prawdziwym muzeum, oglądania wystawy w realistyczny sposób. Architekci mogą również korzystać z wirtualnych światów do spacerowania po wirtualnych budynkach 3D, aby uzyskać realistyczne wrażenie ich projektu i układu budynków.
  • Logistyka, inżynieria i produkcja: Firmy będą mogły szkolić pracowników na całym świecie i jednocześnie w praktycznym użyciu narzędzi bez ryzyka obrażeń. Będą również mogli testować prototypy linii produkcyjnych lub złożonych struktur architektonicznych wykrywających potencjalne błędy przed włączeniem nowych funkcji, zmniejszając tym samym czas i koszty.

Podobnie jak Internet, wszystkie te niesamowite możliwości mogą również wiązać się z wyzwaniami. Obejmują one świadomość, dostęp do wiarygodnych informacji, umiejętności cyfrowe, akceptację użytkowników i zaufanie do nowych technologii, a także szersze wyzwania związane z prawami podstawowymi. Europejskie prawa i zasadycyfrowe promują zrównoważoną, zorientowaną na człowieka wizję transformacji cyfrowej. Będą one kierować wizją przyszłych wirtualnych światów, odzwierciedlając wartości UE i prawa podstawowe.

Strategia dla wirtualnych światów

Komisja Europejska uruchomiła już 14 września 2022 r. koalicję przemysłową wirtualną i rozszerzoną, skupiającą branżę i decydentów.

W okresie od lutego do kwietnia 2023 r. Komisja zorganizowała panel obywatelski, w którym wyłoniła losowo 150 obywateli UE, którzy przedstawią zalecenia oparte na ich oczekiwaniach wobec świata wirtualnego oraz w jaki sposób mogą być sprawiedliwi, bezpieczni i korzystne w przyszłości. Ugruntowano 23 zalecenia, które ukierunkowują działania dotyczące nowej strategii dotyczącej sieci 4.0 i wirtualnych światów.

WEB 4.0 jest czwartą generacją internetu, która pozwoli na większą integrację między światem fizycznym i wirtualnym, zapewniając lepszą komunikację i dostępność między urządzeniami.

Strategia opiera się na czterech filarach:

  • Wzmacnianie pozycji ludzi i wzmacnianie umiejętności: Komisja stworzy internetową pulę specjalistów ds. wirtualnego świata, aby obywatele mogli uzyskać dostęp do bezpiecznych i wiarygodnych informacji.
  • Działalność gospodarcza: wspieranie europejskiego ekosystemu przemysłowego sieci 4.0 – nowe partnerstwo europejskie, które zgromadzi zainteresowane strony w celu wspierania badań naukowych i opracowania technicznego planu działania.
  • Rząd: wspieranie postępu społecznego i wirtualnych usług publicznych – wykorzystanie wirtualnych światów do poprawy sektorów takich jak opieka zdrowotna i usługi publiczne.
  • Otwartość i globalne zarządzanie Web 4.0 i wirtualnymi światami: Wspieranie otwartych standardów w celu zapewnienia sprawiedliwego i równego zarządzania, tak aby Web 4.0 nie był zdominowany przez większe organizacje.

 

 

 

Najnowsze

KOMUNIKAT PRASOWY |
W kierunku następnej transformacji technologicznej: Komisja przedstawia strategię UE, która ma odgrywać wiodącą rolę w internecie 4.0 i świecie wirtualnym

11 lipca 2023 r. Komisja przyjęła nową strategię dotyczącą internetu 4.0 i świata wirtualnego, aby ukierunkować kolejną transformację technologiczną i zapewnić obywatelom, przedsiębiorstwom i administracjom publicznym UE otwarte, bezpieczne, godne zaufania, sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu społecznemu środowisko cyfrowe.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Media i kultura cyfrowa

Komisja broni europejskich mediów i kultury cyfrowej za pomocą strategii politycznych, które wzmacniają pozycję obywateli i sprzyjają pluralizmowi mediów.

Zobacz też

Usługi audiowizualne i medialne

W dzisiejszych czasach możemy oglądać nasze ulubione programy nie tylko w telewizji, ale także online. Pokazy te podlegają zasadom jednolitego rynku.

Wspieranie mediów i kultury cyfrowej

Komisja promuje spójne podejście do polityki medialnej, obejmujące prawodawstwo dotyczące usług medialnych i zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe szybko ewoluuje dzięki technologiom cyfrowym. Impulsem jest teraz zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego i wprowadzenie go w tę cyfrową dekadę.

Prawa autorskie

Komisja Europejska dostosowuje unijne przepisy dotyczące praw autorskich do nowych zachowań konsumenckich w Europie, która ceni jej różnorodność kulturową.

Wolność i pluralizm mediów

Unia Europejska podtrzymuje wolność i pluralizm mediów jako filary nowoczesnej demokracji i umożliwia wolną i otwartą debatę.