Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejskie Forum Filmowe

Europejskie Forum Filmowe jest platformą zorganizowanego dialogu między decydentami politycznymi a zainteresowanymi stronami w sektorze audiowizualnym.

Europejskie Forum Filmowe (EFF) zostało zaproponowane przez Komisję w komunikacie z 2014 r. w sprawie europejskiego filmu w erze cyfrowej. Celem EFR jest opracowanie strategicznego programu politycznego, otwierającego nowe perspektywy na wyzwania i możliwości wynikające z transformacji cyfrowej.

Istnieją różne inicjatywy i przepisy UE dotyczące przemysłu filmowego objęte przepisami dotyczącymi praw autorskich, dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych, prawem konkurencji i programem „Kreatywna Europa”. Tymczasem finansowanie publiczne i szereg aspektów regulacyjnych są zasadniczo regulowane przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie zapewniają 30 razy większe finansowanie publiczne niż UE na rzecz sektora audiowizualnego.

Dialog Europejskiego Forum Filmowego z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi stwarza możliwości zacieśnienia współpracy między działaniami publicznymi oraz umożliwia wymianę wiedzy fachowej i najlepszych praktyk. Dialog ten jest kontynuowany przez Komisję Europejską w różnych miejscach, zwłaszcza podczas festiwali filmowych i na rynkach telewizyjnych, na których stosowane są różne formaty, takie jak konferencje, dyskusje przy okrągłym stole i warsztaty.

Proces ten obejmuje wiele różnych podmiotów, w tym organy państw członkowskich, Parlament Europejski, Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, EFAD. Obejmuje ona również ogólnokrajowe i europejskie organizacje wspierające branżę filmową, telewizyjną i gier.

Naszym celem jest, aby dzięki konkluzjom z wyżej wymienionych wydarzeń forum ułatwiło konkretne dostosowania europejskich systemów finansowania i przedstawiło jasne zalecenia dla państw członkowskich i przemysłu audiowizualnego, zwiększając tym samym wartość nadchodzącego przeglądu podprogramu MEDIA programu „Kreatywna Europa”.

Jakie kwestie porusza Europejskie Forum Filmowe?

  • Finansowanie i wsparcie publiczne:  EFR jest miejscem do dyskusji na temat wykorzystania nowoczesnego finansowania filmowego, takich jak prywatne inwestycje osób trzecich lub finansowanie społecznościowe, które rozwija się w oparciu o technologię cyfrową, orazmart publiczne wsparcie na szczeblu krajowym, lokalnym i unijnym.
  • Europejskie filmy i publiczność: fora zachęcają również do znajdowania innowacyjnych praktyk wydawniczych i promocyjnych, aby pomóc pracom dotrzeć do szerszego grona odbiorców.
  • Wspieranie talentów i kreatywności: EFR jest miejscem, w którym talenty, kompetencje i kreatywność są uwzględniane poprzez dostrzeganie potrzeb w rozwijającym się sektorze audiowizualnych i wspieranie podnoszenia kwalifikacji profesjonalistów.
  • Transformacja cyfrowa: Cyfryzacja i jej wpływ na społeczeństwo stanowią zasadniczy element programu MEDIA i są przedmiotem wielu wydarzeń, oceniając wyzwania i możliwości związane z nowymi audiowizualnymi modelami biznesowymi i technologiami oraz omawiając sposoby oferowania nowych przyjaznych użytkownikom i przemysłowi rozwiązań w zakresie promowania europejskich utworów audiowizualnych.
  • Zmiany społeczne: forum zajmuje się kwestiami horyzontalnymi, takimi jak zazielenianie i różnorodność.

Europejskie Forum Filmowe

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Najnowsze wiadomości

PRESS RELEASE |
A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

DIGIBYTE |
New edition of the EU Film Contest

The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Usługi audiowizualne i medialne

W dzisiejszych czasach możemy oglądać nasze ulubione programy nie tylko w telewizji, ale także online. Pokazy te podlegają zasadom jednolitego rynku.

Szczegółowe wyjaśnienia

Europejska Noc Kina 2022

Europejska Noc Kina ponownie uderza 5 dni darmowych pokazów w całej Europie w dniach od 5 do 9 grudnia 2022 r.

Zobacz też

Konwergencja mediów

Transformacja krajobrazu mediów audiowizualnych stwarza potencjał nowych doświadczeń i możliwości. Zadaje nam również wiele pytań.

Program „Kreatywna Europa”

Komponent MEDIA programu „Kreatywna Europa” ma na celu wspieranie europejskiego przemysłu filmowego i innych sektorów audiowizualnych.