Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Politica europeană privind internetul obiectelor

UE cooperează activ cu industria, organizațiile și mediul academic pentru a valorifica potențialul internetului obiectelor în întreaga Europă și în afara acesteia.

IoT transformă industriile tradiționale

fix-empty

Internetul obiectelor fuzionează fizic și virtual, oferind soluții inovatoare și creând medii inteligente. Împreună cu inteligența artificială (AI) și volumele mari de date, tehnologiile Internet of Things (IoT) se află în fruntea transformării digitale a economiei mondiale. Datele colectate de la senzori pot fi monitorizate și alimentate înapoi pentru a declanșa o acțiune, pentru a obține informații sau pentru a răspunde la un alt obiect conectat, aflat la sute de kilometri distanță.

IoT și Computing Edge European

Tehnologiile IoT vor optimiza modul în care ne trăim viața. Lansarea a peste 41 de miliarde de dispozitive IoT este așteptată până în 2025 (International Data Corporation), conducând la o creștere exponențială a datelor și împingând operațiunile de calcul și analiza datelor la marginea rețelei.

Cu procesarea apropiindu-ne de margine, putem reduce costurile de comunicare și stocare, precum și consumul de energie. De asemenea, putem aplica învățarea automată și IA pentru a identifica în siguranță modelele de date care afectează procesele fizice sau întreprinderile. Comisia Europeană a adoptat un set de acțiuni politice de sprijin pentru a accelera adoptarea următoarei generații a IoT și a calculului de margine și pentru a valorifica întregul potențial al acestora în Europa, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din UE.

Un potențial obstacol în calea realizării unei piețe unice pentru IoT are legătură cu capacitatea de a gestiona volume diverse și foarte mari de dispozitive conectate, precum și cu necesitatea de a le identifica în siguranță, astfel încât acestea să poată fi conectate la rețelele IoT. În acest context, este important să se promoveze un spațiu interoperabil de numerotare IoT pentru un sistem universal de identificare a obiectelor care transcende limitele geografice și unul deschis pentru autentificarea obiectelor.

Strategia europeană privind datele contribuie la crearea unei piețe unice europene pentru internetul obiectelor. Această strategie propune soluții politice și juridice privind libera circulație a datelor dincolo de frontierele naționale în interiorul UE. Acesta acoperă, de asemenea, răspunderea în medii complexe, cum ar fi internetul obiectelor, care este esențial pentru consolidarea securității juridice în ceea ce privește produsele și serviciile IoT. Pentru a oferi o primă cartografiere a provocărilor în materie de răspundere care apar în contextul tehnologiilor digitale emergente, inclusiv IoT, Comisia a publicat un document de lucru al serviciilor Comisiei privind răspunderea pentru tehnologiile digitale emergente.

Cercetare, dezvoltare și inovare IoT

Pentru perioada 2021-2027 în cadrul programului Orizont Europa, UE va investi aproximativ 95,5 milioane EUR în cercetarea, inovarea și implementarea tehnologiilor emergente, bazându-se pe succesele programului Orizont 2020 și contribuind la tranziția verde și digitală a Europei.

Prin intermediul domeniului de intervenție privind digitalizarea industriei europene ( DEI), UE acordă prioritate construirii ecosistemelor, interoperabilității platformelor, integrării tehnologice, standardizării și validării prin intermediul unor proiecte-pilot la scară largă și al unor instalații de experimentare. În completarea diferitelor inițiative de politică, Comisia a pus la dispoziție aproximativ 400 de milioane EUR prin intermediul programului Orizont 2020 pentru eforturile de construire a platformelor și de proiecte-pilot pe scară largă. Unele dintre aceste proiecte s-au încheiat deja, în timp ce altele vor continua să se deruleze până în 2023.

În cadrul apelurilor sale pentru perioada 2021-2022 privind „Tehnologiile informatice și datele de vârf la nivel mondial”, Comisia sprijină în prezent proiectele IoT și alte activități din cadrul Clusterului 4 „Digital, Industrie și Spațiu” al programului Orizont Europa: De la Cloud la Edge la IoT.

Aceste proiecte se concentrează pe dezvoltarea tehnologiilor IoT și edge și pe demonstrarea utilizării acestora în mai multe sectoare, stimularea colaborării industriale prin intermediul platformelor și standardelor deschise și obținerea poziției de lider european în întregul ecosistem. Comisia promovează mai multe inițiative în sprijinul digitalizării industriei europene prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei și al programului Europa digitală, cum ar fi introducerea unor spații europene comune de date în sectoare verticale, cum ar fi agricultura, energia și mobilitatea.

Din perspectiva aplicațiilor, IoT și tehnologiile digitale sunt factorii-cheie pentru transformarea digitală în diferite sectoare. Pentru a realiza această digitalizare, Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT) lucrează în colaborare cu direcțiile generale de politică respective pentru a sprijini proiectele digitale în cadrul clusterului 5 „Climă, energie și mobilitate” al programului Orizont Europa și al clusterului 6 „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu”.

Împreună cu calculul de margine, viitorul IoT va revoluționa modul în care producția și procesele sunt organizate și monitorizate de-a lungul lanțurilor valorice strategice, oferind industriei europene tranziția verde și digitală de care are nevoie.

IoT în funcție de sector

Politica Comisiei Europene privind internetul obiectelor se întinde pe numeroase sectoare verticale, promovând utilizarea noilor tehnologii pentru a stimula tranziția digitală și ecologică a economiei și a societății noastre.

DG CONNECT și-a unit forțele cu alte direcții generale (DG) din cadrul Comisiei pentru a acoperi toate motivele posibile. În special, a colaborat cu Direcția Generală Mobilitate și Transporturi (DG MOVE) pentru a dezvolta sinergii între Strategia europeană privind datele și Strategia pentru omobilitate durabilăși inteligentă,cu un accent deosebit pe implementarea unui spațiu european comun al datelor privind mobilitatea. În ceea ce priveștemobilitatea conectată și automatizată, ambele direcții generale și-au unit forțele cu Direcția Generală Cercetare și Inovare (DG RTD) și cu Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW), printr-o serie de politici complementare, acțiuni de cercetare și dezvoltare.

DG CONNECT colaborează îndeaproape cu Direcția Generală Energie (DG ENER) pentru a pregăti bazelePlanului de acțiune privind digitalizareaenergiei, pentru a accelera transformarea digitală și durabilă a sistemului energetic al UE, în conformitate cuPactul verde europeanal Comisiei,cu REPowerEUși cu programul de politicăprivind deceniul digitalpentru 2030. Această activitate comună vizează, de asemenea, îmbunătățirea schimbului și a utilizării datelor în sectorul energetic, cu scopul de a crea unspațiu european comun al datelor privind energia.

În ceea ce privește transformarea digitală a industriei agricole europene, DG CONNECT colaborează, de asemenea, cu Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) în scopul dezvoltării unui spațiu european comun de date agricole. Evoluțiile actuale sunt cofinanțate prin intermediul programului Orizont Europa, implementarea spațiilor de date respective urmând să fie sprijinite în cadrul DIGITAL în 2024, pe baza activităților statelor membre ale UE.

Printr-o cooperare excelentă, eficace și strânsă între diferitele direcții generale ale Comisiei, UE conduce prin exemple în domenii precum legislația, standardizarea și interoperabilitatea, securitatea cibernetică, TIC durabile, cercetarea, inovarea și implementarea. Acesta colaborează cu părțile interesate relevante atât din sectorul public, cât și din cel privat, precum și cu societatea civilă din aceste domenii.

Cele mai noi știri

PRESS RELEASE |
EU to invest €13.5 billion in research and innovation for 2023-2024

The Commission has adopted the main Horizon Europe work programme 2023-24, with around €13.5 billion to support researchers and innovators in Europe to pursue breakthrough solutions for environmental, energy, digital and geopolitical challenges.

NEWS ARTICLE |
Cerere de observații cu privire la proiectul de cadru temporar de evaluare pentru activitățile centrelor de date

Consiliul de inspecție și certificare a testării invită publicul să prezinte observații cu privire la un proiect de cadru de evaluare care va permite centrelor de date să își dovedească conformitatea cu Codul european de conduită pentru eficiența energetică în centrele de date – un criteriu pentru a fi clasificat drept durabil din punctul de vedere al mediului în temeiul taxonomiei UE

NEWS ARTICLE |
Internetul obiectelor și viitorul tehnicii de calcul la margine în Europa

Internetul obiectelor (IoT) este o rețea de dispozitive digitale conectate, cunoscute uneori sub denumirea de dispozitive „inteligente”, cu cercetarea sa conexă care cuprinde domenii precum IA, 5G, cloud computing, tehnologia blockchain și microsistemele sau nanosistemele. Ceea ce s-a schimbat recent este capacitățile sporite ale dispozitivelor, rețelele de comunicații mai rapide, standardizarea protocoalelor de comunicare și senzorii și dispozitivele microelectronice mai accesibile ca preț, ceea ce duce la turboîncărcarea fenomenelor IoT.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Tehnologii digitale avansate

UE accelerează dezvoltarea și adoptarea de tehnologii avansate, astfel încât cetățenii și întreprinderile să se poată bucura de întregul potențial al lumii digitale.

Aprofundați subiectul

Următoarea generație Internet of Things

Viitorul Internet of Things și Edge Computing pot revoluționa modul în care producția și procesele sunt organizate și monitorizate de-a lungul lanțurilor valorice strategice.

Citiți și

Strategia blockchain

UE dorește să fie un lider în tehnologia blockchain, devenind un inovator în domeniul blockchain și o casă pentru platforme, aplicații și companii semnificative.

Proiecte-pilot la scară largă – Strategia privind datele