Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Belgicku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Belgicku a miestne kontaktné miesta.

Orgán presadzovania práva 

  • Generálne riaditeľstvo pre hospodársku inšpekciu Federálnej verejnej služby pre hospodárstvo, MSP, samostatne zárobkovo činné osoby a energetiku (EN)

Pomoc spotrebiteľským orgánom

rue de Hollande 13
1060 Bruxelles

Courrier électronique: Sieť ECC

Tel.: + 32 2 542 33 89 – Fax: + 32 2 542 32 43

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj