Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Belgicku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Belgicku a miestne kontaktné miesta.

    vlajka Belgicka

Orgán presadzovania práva 

  • Generálne riaditeľstvo pre hospodársku inšpekciu hospodárstva spolkových verejných služieb, MSP, samostatne zárobkovo činných osôb a energetiky (SK)

Pomoc pre spotrebiteľské orgány

rue de Hollande 13 1060 Bruxelles – reštaurácie v okolí

Courrier électronique: Sieť ECC

Tel.: + 32 2 542 33 89 – Fax: + 32 2 542 32 43

Opatrenia uplatniteľné na porušenia predpisov

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geoblokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj