Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Luxembursku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Luxembursku a miestne kontaktné miesta.

    vlajka Luxemburska

h2>Vymáhacie telo 

Pomoc spotrebiteľským orgánom

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

Žaloba o zdržanie sa konania pred obchodnými súdmi

Sankcia vo výške 251 až 120,000 EUR v prípade nedodržania súdneho príkazu

Loi du 26 Juin relative à certaines modalités d’app et à la penalty du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES, publièé dans Mémorial A – č. 445 du 28 juin 2019.

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj