Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Nemecku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav implementácie geografického blokovania v Nemecku a miestne kontaktné miesta.

    Vlajka Nemecka

Orgán presadzovania práva 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Spolková sieťová agentúra)

Sekcia Internet Economy Policy Issues, Geo-blocking
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
Postfach 80 01, 53105 Bonn

Kontakt: online formulár

Webová stránka:

Pomoc spotrebiteľským orgánom

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Spolková sieťová agentúra)

Sekcia Internet Economy Policy Issues, Geo-blocking
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
Postfach 80 01, 53105 Bonn

Kontakt: tento online formulár

Webová stránka: 
Bundesnetzagentur – Geografické blokovanie

Bahnhofsplatz 3 – D-77694 Kehl

Tel + 49/78 51 991 48 0 – Fax + 49/78 51 991 48 11

E-mail: info@cec-zev.eu

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

  • Telekommunikationsgesetzvom 23. Jún 2021 (BGBl. I S. 1858), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I č. 71) geändert worden ist
  • EU-Verbraucherschutzdurchführungsgesetz vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3367), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 8. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I č. 272) geändert worden ist

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj