Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Geoblokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

    klávesnica s ikonou nakupovania

© William_Potter - iStock Getty Images Plus

Čo je neodôvodnené geografické blokovanie?

Za neodôvodnené geografické blokovanie sa považuje diskriminácia medzi zákazníkmi z EÚ, pokiaľ ide o segmentovanie trhov pozdĺž štátnych hraníc a zvýšenie ziskov na úkor zahraničných zákazníkov.

Nariadenie

V nariadení o geografickom blokovaní sa vymedzujú tri špecifické situácie neodôvodneného geografického blokovania:

  • Predaj tovaru bez fyzického dodania

Príklad: Belgický zákazník si chce kúpiť chladničku a nájde najlepšie riešenie na nemeckej webovej stránke. Zákazník je oprávnený tovar objednať a vyzdvihnúť ho v priestoroch obchodníka alebo zorganizovať doručenie do svojho domu.

  • Predaj elektronicky poskytovaných služieb

Príklad: Bulharská spotrebiteľka chce kúpiť hostingové služby pre svoju webovú stránku od španielskej spoločnosti. Teraz bude mať prístup k službe, môže sa zaregistrovať a kúpiť túto službu bez toho, aby musela platiť dodatočné poplatky v porovnaní so španielskym spotrebiteľom.

  • Predaj služieb poskytovaných na konkrétnom fyzickom mieste

Príklad: Talianska rodina navštívi francúzsky zábavný park a chce využiť rodinnú zľavu na cenu vstupeniek. Zvýhodnená cena bude k dispozícii pre taliansku rodinu.

Existujú aj oprávnené dôvody na to, aby obchodníci nepredávali cezhranične. Napríklad potreba registrácie na daňovom úrade v krajine určenia, vyššie prepravné náklady alebo náklady vyplývajúce z uplatňovania zahraničného spotrebiteľského práva. Zatiaľ čo vonkajšie prekážky spôsobujú obchodníkovi ďalšie komplikácie a dodatočné náklady, rozdiely v zaobchádzaní so zákazníkmi sú založené na objektívnych kritériách.

V záujme lepšieho pochopenia nariadenia Komisia vydala podrobný dokument o otázkach a odpovediach a MEMO.

Toto nariadenie bolo súčasťou balíka opatrení v oblasti elektronického obchodu spolu s legislatívnym návrhom o službách cezhraničného dodávania balíkov a legislatívnym návrhom na posilnenie presadzovania práv spotrebiteľov.

Prvá správa

Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel musela Komisia vykonať prvé hodnotenie ich vplyvu na vnútorný trh.

Komisia zahrnula do svojho hodnotenia posúdenie rozsahu pôsobnosti pravidiel. To zahŕňalo možné uplatňovanie nových pravidiel na určité elektronicky poskytované služby, ktoré ponúkajú obsah chránený autorským právom, ako je hudba, elektronické knihy, softvér a online hry, ako aj na služby v odvetviach, ako je doprava a audiovizuálny sektor.

Správa bola prijatá 30. novembra 2020.

Prečítajte si hlavné závery hodnotiacej správy

Komisia bude naďalej monitorovať údaje a dôkazy týkajúce sa uplatňovania nariadenia o geografickom blokovaní a vyzýva všetky zainteresované strany a občanov, aby prostredníctvom e-mailu poskytli spätnú väzbu k správe a sprievodným dôkazom, a to aj vzhľadom na možné dlhodobé účinky ochorenia COVID-19 na cezhraničný obchod.

Užitočné odkazy

Zavedenie geografického blokovania členskými štátmi

Vlajka RakúskaRakúsko

Vlajka TalianskaTaliansko
Vlajka BelgickaBelgickoVlajka LotyšskaLotyšsko
Vlajka BulharskaBulharskoVlajka LitvyLitva
Vlajka ChorvátskaChorvátskoVlajka LuxemburskaLuxembursko
Vlajka CypruCyprusVlajka MaltyMalta
Vlajka Českej republikyČeská republikaVlajka HolandskaHolandsko
Vlajka Dánska DánskoVlajka PoľskaPoľsko
Vlajka EstónskaEstónskoVlajka PortugalskaPortugalsko
Vlajka FínskaFínskoVlajka RumunskaRumunsko
Vlajka FrancúzskaFrancúzskoVlajka SlovenskaSlovensko
Vlajka NemeckaNemeckoVlajka SlovinskaSlovinsko
Vlajka GréckaGréckoVlajka ŠpanielskaŠpanielsko
Vlajka MaďarskaMaďarskoVlajka ŠvédskaŠvédsko
Vlajka ÍrskaÍrsko 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Online platformy

Cieľom Európskej komisie je podporovať prostredie, v ktorom online platformy prosperujú, spravodlivo zaobchádzajú s používateľmi a prijímajú opatrenia na obmedzenie šírenia nezákonného obsahu.

Hlbší pohľad

Pozri aj