Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Čo je neodôvodnené geografické blokovanie?

Diskriminácia medzi zákazníkmi EÚ s cieľom segmentovať trhy pozdĺž štátnych hraníc a zvyšovať zisky na úkor zahraničných zákazníkov sa považuje za neodôvodnené geografické blokovanie.

Nariadenie

V nariadení o geografickom blokovaní sa vymedzujú tri osobitné situácie neodôvodneného geografického blokovania:

  • Predaj tovaru bez fyzickej dodávky

Príklad: Belgický zákazník si chce kúpiť chladničku a nájde najlepšiu ponuku na nemeckej webovej stránke. Zákazník bude mať právo objednať si produkt a vyzdvihnúť ho v priestoroch obchodníka alebo zorganizovať doručenie do svojho domu.

  • Predaj elektronicky poskytovaných služieb

Príklad: Bulharská spotrebiteľka si chce kúpiť hostingové služby pre svoju webovú stránku od španielskej spoločnosti. Teraz bude mať prístup k službe, môže sa zaregistrovať a zakúpiť si túto službu bez toho, aby musela platiť dodatočné poplatky v porovnaní so španielskym spotrebiteľom.

  • Predaj služieb poskytovaných na konkrétnom fyzickom mieste

Príklad: Talianska rodina navštívi francúzsky zábavný park a chce využiť rodinnú zľavu na cenu vstupeniek. Zvýhodnená cena bude k dispozícii pre taliansku rodinu.

Existujú aj oprávnené dôvody, aby obchodníci nepredávali cezhranične. Napríklad potreba registrácie na daňovom úrade v krajine určenia, vyššie náklady na dopravu alebo náklady vyplývajúce z uplatňovania zahraničného spotrebiteľského práva. Zatiaľ čo vonkajšie prekážky vytvárajú pre obchodníka ďalšie komplikácie a dodatočné náklady, rozdiely v zaobchádzaní so zákazníkmi sú založené na objektívnych kritériách.

V záujme lepšieho pochopenia nariadenia Komisia vydala podrobný dokument s otázkami a odpoveďami a MEMO.

Toto nariadenie bolo súčasťou balíka opatrení v oblasti elektronického obchodu spolu s legislatívnym návrhom o službách cezhraničného dodávania balíkov a legislatívnym návrhom na posilnenie presadzovania práv spotrebiteľov.

Prvá správa

Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel musela Komisia vykonať prvé hodnotenie ich vplyvu na vnútorný trh.

Komisia zahrnula do svojho hodnotenia posúdenie rozsahu pôsobnosti pravidiel. To zahŕňalo možné uplatňovanie nových pravidiel na určité elektronicky poskytované služby, ktoré ponúkajú obsah chránený autorským právom, ako je hudba, elektronické knihy, softvér a online hry, ako aj služby v odvetviach, ako je doprava a audiovizuálny sektor.

Správa bola prijatá 30. novembra 2020.

Prečítajte si hlavné závery hodnotiacej správy

Komisia bude naďalej monitorovať údaje a dôkazy týkajúce sa uplatňovania nariadenia o geografickom blokovaní a vyzýva všetky zainteresované strany a občanov, aby poskytli spätnú väzbu prostredníctvom e-mailu k správe a sprievodným dôkazom, a to aj vzhľadom na možné dlhodobé účinky ochorenia COVID-19 na cezhraničný obchod.

Užitočné odkazy

Vykonávanie geografického blokovania členskými štátmi

Vlajka RakúskaRakúsko

Vlajka TalianskaTaliansko
Vlajka BelgickaBelgicko Vlajka LotyšskaLotyšsko
Vlajka BulharskaBulharsko Vlajka LitvyLitva
Vlajka ChorvátskaChorvátsko Vlajka LuxemburskaLuxembursko
Vlajka CypruCyprus Vlajka MaltyMalta
Vlajka Českej republikyČeská republika Vlajka HolandskaHolandsko
Vlajka Dánska Dánsko Vlajka PoľskaPoľsko
Vlajka EstónskaEstónsko Vlajka PortugalskaPortugalsko
Vlajka FínskaFínsko Vlajka RumunskaRumunsko
Vlajka FrancúzskaFrancúzsko Vlajka SlovenskaSlovensko
Vlajka NemeckaNemecko Vlajka SlovinskaSlovinsko
Vlajka GréckaGrécko Vlajka ŠpanielskaŠpanielsko
Vlajka MaďarskaMaďarsko Vlajka ŠvédskaŠvédsko
Vlajka ÍrskaÍrsko  

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Online platformy

Cieľom Európskej komisie je podporovať prostredie, v ktorom online platformy prosperujú, spravodlivo zaobchádzajú s používateľmi a prijímajú opatrenia na obmedzenie šírenia nezákonného obsahu.

Hlbší pohľad

Pozri aj