Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Objava

Digitalni dan 2021: Evropa za okrepitev internetne povezljivosti s svetovnimi partnerji

Ob digitalnem dnevu 2021 se je 25 držav članic ter Islandija in Norveška zavezalo krepitvi internetne povezljivosti med Evropo in njenimi partnerji v Afriki, Aziji, evropskem sosedstvu, Zahodnem Balkanu in Latinski Ameriki, in sicer s podpisom izjave o evropskih podatkovnih portalih kot ključnem elementu digitalnega desetletja EU.

Države članice in Komisija bodo uskladile svoja prizadevanja za podporo vstopnim točkam za mednarodni internetni promet v Evropi ali evropskim podatkovnim portalom. Izboljšanje infrastrukture, ki povezuje Evropo s temi regijami, bo Evropi omogočilo, da ponudi več podatkovnih storitev. Hkrati imajo lahko evropski partnerji koristi od varne obdelave podatkov zaradi strogih standardov EU za varstvo podatkov. 

Internetna povezljivost med EU in svetovnimi partnerji: ključ za digitalno desetletje

Cilji Komisije za digitalno desetletje vključujejo krepitev evropskih globalnih partnerstev, njen cilj pa je vzpostaviti sklad za digitalno povezljivost za spodbujanje strateških naložb v mednarodna povezljivostna omrežja. Krepitev povezav med Evropo in njenimi svetovnimi partnerji bo spodbujala evropske norme in standarde ter pomagala oblikovati globalne rešitve.

Za izboljšanje mednarodne povezljivosti se države članice in Komisija zavezujejo, da bodo:

  • krepitev mednarodnih partnerstev za povezljivost
  • ponujanje storitev EU za shranjevanje in obdelavo podatkov partnerjem zunaj Evrope
  • izboljšanje podmorskih kabelskih omrežij
  • vzpostavitev satelitske povezljivosti
  • zagotavljanje varnih in varovanih omrežij povezljivosti

Boljša infrastruktura in partnerstva za globalno povezljivost

V izjavi „Data Gateways“ so se države članice zavezale, da bodo uskladile svoje nacionalne pobude, da bi se osredotočile na krepitev mednarodne povezljivosti. Države članice lahko na primer uporabijo mehanizem za okrevanje in odpornost za oblikovanje domačih omrežij EU ob upoštevanju mednarodne strategije. Poleg tega se države članice zavezujejo, da bodo tesno sodelovale z industrijo, civilno družbo in razvojnimi institucijami, da bi spodbudile tesnejše sodelovanje EU v mednarodnih digitalnih partnerstvih.

Hkrati so države članice pozvale Komisijo, naj podpre cilje mednarodne povezljivosti. Komisija bi morala pregledati sedanje zmogljivosti in potrebe po mednarodni povezljivosti ter prihodnje napovedi. Komisija bi morala zlasti izvesti kartiranje razpoložljivih infrastruktur za povezljivost (prizemnih, podmorskih in vesoljskih) zunaj Evrope ter razviti boljše razumevanje pretoka podatkov med Evropo in drugimi deli sveta.

Razširjene in močne internetne povezave: vloga podmorskih kablov in satelitskih omrežij

Podmorski kabli so bistveni za ohranitev eksponentnega povečanja internetnega prometa. Pri enem se internetni promet čez Atlantik vsaki dve leti podvoji. Nove, varne podmorske kabelske infrastrukture lahko služijo vse večjemu pretoku podatkov v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. Države članice in Komisija bodo izboljšale upravljanje različnih komunikacijskih omrežij in infrastrukture, hkrati pa zagotovile okrepitev kibernetske varnosti.

Sateliti imajo pomembno vlogo pri povezovanju EU s preostalim svetom. Vesoljska povezljivost lahko dopolnjuje podmorska kabelska omrežja, da se zagotovi stalna povezanost Evrope, razširi povezljivost na območjih z nezadostno pokritostjo ali je sploh ni ter da se zagotovi dodatna kibernetska varnost. Države članice bodo sodelovale s Komisijo pri oblikovanju in razvoju vesoljske pobude za varno povezljivost. Evropa ima vodilno satelitsko industrijo na svetovni ravni, ki bi lahko ustvarila globalno satelitsko širokopasovno omrežje.

Države podpisnice izjave

Med podpisnicami držav članic EU so: Avstrija, Belgija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska. Izjavo sta podpisali tudi Islandija in Norveška.  

Ozadje

Digitalna suverenost Evrope in njena svetovna konkurenčnost sta odvisni od močnih in varnih notranjih in zunanjih povezovalnih omrežij. Obe razsežnosti bosta bistveni za uresničitev ciljev evropskega digitalnega desetletja. V Evropi je odporna povezljivost steber uspešne digitalne preobrazbe. Komisija prav tako tesno sodeluje z državami članicami, da bi izboljšala povezljivost v EU, zlasti pri uvajanju naprednih omrežij, kot so optična omrežja in omrežja 5G, na primer z razvojem dogodkov na podlagi priporočila o naboru orodij za povezljivost. Medtem bo podmorski kabelski sistem EllaLink, ki ga sofinancira EU in bo začel delovati v prihodnjih mesecih, okrepil platformo EU-Atlantski podatkovni portal, ki povezuje Evropo z Latinsko Ameriko.
 

Izjava o podatkovnih prehodih