Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Offentliggørelse

Kommissionen offentliggør en studie om inklusiv webtilgængelighed for personer med kognitive handicap

Undersøgelsen giver et samlet overblik over forskningen i hindringerne for kognitiv tilgængelighed og indeholder en række anbefalinger til, hvordan disse hindringer kan overvindes.

Øget digitalisering skaber både en udfordring og en mulighed for deltagelse af personer med handicap. Digitale tjenester kan fjerne hindringer i den fysiske verden. Samtidig kan onlinetjenester og websteder, der ikke er tilgængelige, skabe nye typer hindringer. I mange tilfælde kan det være vanskeligt for en webstedsbruger at forstå oplysninger online og udføre opgaver ved hjælp af komplicerede grænseflader. Selv om alle brugere kan stå over for disse problemer, er nogle grupper, f.eks. personer med kognitive handicap og ældre voksne, særligt sårbare.

Dette studie giver et samlet overblik over forskningen i Europa om hindringerne for kognitiv tilgængelighed og de faktorer, der har indvirkning på autonomi og deltagelse af personer med kognitive handicap i det digitale miljø. Undersøgelsen er centreret omkring en litteraturgennemgang, der er blevet suppleret med en omfattende høring af interessenter.

Undersøgelsen indeholder praktiske forslag til forbedring af uafhængig og inklusiv adgang på seks områder: krav om webtilgængelighed, webdesign, bevidstgørelse, uddannelse, teknologi og personalisering. Det konkluderes, at foranstaltninger til forbedring af den kognitive tilgængelighed er til gavn for alle uanset deres evne. Desuden fremhæves det, at det for at få mest muligt ud af digitaliseringen som et samfund er nødvendigt at sikre, at de IKT-borgere, der dagligt anvender IKT, er lette at forstå og håndtere.

Downloadede filer

Pilot Project Study: Inclusive Web-Accessibility for Persons with Cognitive Disabilities - Final report (.pdf)
Download