Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Komisia uverejňuje štúdiu o inkluzívnej dostupnosti webových stránok pre osoby s kognitívnym postihnutím

Štúdia poskytuje komplexný prehľad o výskume prekážok kognitívnej prístupnosti a obsahuje niekoľko odporúčaní na prekonanie týchto prekážok.

Zvýšená digitalizácia vytvára výzvu aj príležitosť pre účasť osôb so zdravotným postihnutím. Digitálne služby môžu odstrániť prekážky, ktoré sa vyskytujú vo fyzickom svete. Online služby a webové sídla, ktoré nie sú prístupné, môžu zároveň vytvárať nové druhy prekážok. V mnohých prípadoch môže byť pre používateľa webového sídla ťažké pochopiť informácie online a dokončiť úlohy pomocou komplikovaných rozhraní. Hoci týmto problémom môže čeliť každý používateľ, niektoré skupiny, napríklad osoby s kognitívnym postihnutím a starší dospelí, sú obzvlášť zraniteľné.

Táto štúdia poskytuje komplexný prehľad výskumu v Európe týkajúceho sa prekážok kognitívnej prístupnosti a faktorov, ktoré majú vplyv na autonómiu a účasť osôb s kognitívnym postihnutím v digitálnom prostredí. Štúdia sa zameriava na prehľad literatúry, ktorý bol doplnený rozsiahlou konzultáciou so zainteresovanými stranami.

Štúdia obsahuje praktické návrhy na zlepšenie nezávislého a inkluzívneho prístupu v šiestich oblastiach: požiadavky na prístupnosť webových stránok, dizajn webových stránok, zvyšovanie informovanosti, vzdelávanie, technológie a personalizácia. Dospelo sa v nej k záveru, že opatrenia na zlepšenie kognitívnej prístupnosti sú prínosom pre všetkých bez ohľadu na ich schopnosti. Okrem toho sa v nej zdôrazňuje, že na to, aby sa čo najviac využila digitalizácia ako spoločnosť, je potrebné zabezpečiť, aby občania IKT, ktorí každodenne využívajú, boli ľahko pochopiteľné a ľahko sa s nimi narábali.

Stiahnuté

Pilot Project Study: Inclusive Web-Accessibility for Persons with Cognitive Disabilities - Final report (.pdf)
Stiahnuť