Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU's kodeks for elektronisk kommunikation

EU's politik for elektronisk kommunikation forbedrer konkurrencen, fremmer innovation og styrker forbrugernes rettigheder i det europæiske indre marked.

  Et åbent slutkabel med strøm fra enderne.

Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation ajourfører og samler EU's telekommunikationsregler under ét regelsæt, der har til formål at styrke konnektiviteten og beskytte brugerne bedre i hele Europa.

Europæerne har brug for en internetforbindelse, der er hurtig og pålidelig for at kunne deltage i dagens økonomi og samfund. Den europæiske vision for det digitale årti er, at alle borgere og virksomheder kan udnytte den digitale omstilling til et bedre og mere velstående liv. Senest i 2030 bør alle husstande i EU have gigabitkonnektivitet, og alle befolkede områder bør være omfattet af 5G.

Hvordan fungerer det?

For at fremme disse mål og opfylde Europas voksende behov for konnektivitet fastsætter den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation fremadrettede og forenklede regler, der letter leveringen af sikre og økonomisk overkommelige telekommunikationstjenester af meget høj kvalitet i hele Europa.

Disse regler er afgørende for at nå Europas konnektivitetsmål og give alle i EU den bedst mulige internetforbindelse, så de kan deltage fuldt ud i den digitale økonomi.

Klarere regler

Kodeksen anvender de samme regler for alle elektroniske kommunikationstjenester overalt i EU.

Højere kvalitet af tjenesterne

Koden forbedrer forbindelseshastigheder og dækning ved at:

 • gøre det mere attraktivt for alle virksomheder at investere i nye infrastrukturer af høj kvalitet overalt i EU, både lokalt og på tværs af nationale grænser
 • gøre reglerne for saminvesteringer mere forudsigelige og fremme risikodeling i udrulningen af net med meget høj kapacitet, herunder 5G-net
 • fremme af bæredygtig konkurrence til gavn for forbrugerne

Bedre forbrugerbeskyttelse

Kodeksen beskytter forbrugerne, uanset om de kommunikerer via traditionelle (opkald, sms'er) eller webbaserede tjenester ved:

 • sikring af, at alle forbrugere har adgang til økonomisk overkommelige kommunikationstjenester, herunder tilstrækkelig bredbåndsinternetadgang, til tjenester såsom e-forvaltning, netbank og videoopkald
 • give tilsvarende adgang til kommunikation for slutbrugere med handicap
 • sikring af, at internationale opkald i EU ikke koster mere end 19 cent pr. minut
 • fremme af takstgennemsigtighed og sammenligning af kontrakttilbud, f.eks. gennem kontraktresuméer  
 • sikre bedre sikkerhed mod hacking, malware osv.
 • beskyttelse af forbrugere, der abonnerer på bundtede servicepakker
 • gør det lettere at skifte udbyder og beholde det samme telefonnummer, herunder regler for kompensation, hvis processen går galt eller tager for lang tid
 • øget beskyttelse af borgere i nødsituationer, herunder hentning af en mere nøjagtig lokalisering af opkaldet, udvidelse af nødkommunikationen til sms- og videoopkald og etablering af et system til transmission af offentlige advarsler på mobiltelefoner

Forsyningspligtydelser

Adgang til grundlæggende kommunikationstjenester er afgørende for at kunne deltage i dagens økonomi og samfund.

De europæiske regler for elektronisk kommunikation har til formål at gøre bredbåndsinternetadgang og talekommunikation økonomisk overkommelig og tilgængelig i hele Europa gennem effektiv konkurrence og valgmuligheder. Hvis forbrugernes behov ikke opfyldes på tilfredsstillende vis af markedet, sikrer forsyningspligten, at der er tilstrækkelige tjenester til en overkommelig pris, uanset personlige forhold såsom beliggenhed, indkomst eller handicap. Bredbåndsinternet skal have tilstrækkelig båndbredde til at kunne bruge vigtige tjenester såsom e-forvaltning, internetbank og videoopkald af standardkvalitet.

Analyse af relevante markeder

Kodeksen fremmer også udviklingen af det indre marked og konkurrencen. Til støtte for disse mål analyserer de nationale myndigheder regelmæssigt relevante markeder. Formålet er at begrænse den specifikke markedsregulering til kun, når det er strengt nødvendigt for at opretholde konkurrencedygtige og investeringsvenlige lovgivningsmæssige rammer til gavn for forbrugeren. Find den nyeste markedsoversigt

Gennemførelse af den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation

Nogle medlemsstater er stadig i færd med at anvende (gennemførelsen) EU-reglerne i national ret, hvilket er forbi den officielle frist den 21. december 2020. I de to år, der er gået siden kodeksens vedtagelse, har Kommissionen støttet medlemsstaterne i gennemførelsesprocessen gennem revision, vejledning og rapportering om en række støtteforanstaltninger. En forordning om kontraktsammendragsmodellen blev vedtaget i 2019. Desuden har Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) udviklet et betydeligt antal retningslinjer, som har til formål at fremme en konsekvent anvendelse af kodeksen og bidrage til en vellykket gennemførelse heraf. Kommissionen vil offentliggøre sin første gennemgang af kodeksens funktion ved udgangen af 2025 og følge op med en rapport hvert femte år.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggør henstilling om post-Quantum Cryptography

Kommissionen har i dag offentliggjort en henstilling om postkvantekryptografi for at tilskynde medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre en harmoniseret tilgang i takt med EU's overgang til postkvantekryptografi. Dette vil bidrage til at sikre, at EU's digitale infrastrukturer og tjenester er sikre i den næste digitale tidsalder.

Se også

Det store billede

Konnektivitet

EU's mål er, at Europa skal være det mest forbundne kontinent inden 2030.

Grav dybere

Se også

Åbent internet

EU-reglerne knæsætter princippet om åben internetadgang: internettrafik skal behandles uden forskelsbehandling, blokering, blokering eller prioritering.

IKT og standardisering

IKT-standarder og -specifikationer sikrer, at produkter kan forbinde og interagere med hinanden, fremme innovation og holde IKT-markederne åbne og konkurrencedygtige.

Værktøjskassen til forbindelse

Værktøjskassen til konnektivitet giver vejledning i udrulning af fiber- og 5G-net. Disse netværk vil give betydelige økonomiske muligheder.

Radiospektrum: grundlaget for trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation via offentlige eller private net bruger radiospektrum, dvs. en række radiobølger, til at transportere information. En sådan kommunikation kan være mellem mennesker, mennesker og maskiner eller systemer ("ting" mere generelt) eller mellem ting. I den...

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

112: EU's nødnummer

Har du brug for hjælp? 112 er dit livreddende nummer! 112 er det europæiske alarmnummer, som er gratis tilgængeligt overalt i EU.

Satellitbredbånd

Der er adgang til satellitbaseret bredbånd for at sikre hurtig internetforbindelse i alle EU-lande.

Støtte til udrulning af bredbånd

Europa-Kommissionen støtter EU's virksomheder, projektledere og myndigheder i at øge netværksdækningen for at nå EU's mål for gigabitsamfundet.