Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:s kod för elektronisk kommunikation

EU:s politik för elektronisk kommunikation förbättrar konkurrensen, driver på innovation och stärker konsumenternas rättigheter på EU:s inre marknad.

  En öppen kabel, med el som strömmar från ändarna.

Den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation uppdaterar och slår samman EU:s telekommunikationsbestämmelser inom ett regelverk som syftar till att öka konnektiviteten och bättre skydda användarna i hela Europa.

Européerna behöver en internetuppkoppling som är snabb och tillförlitlig för att kunna delta i dagens ekonomi och samhälle. Den europeiska visionen för det digitala decenniet är att alla medborgare och företag kan utnyttja den digitala omvandlingen för ett bättre och mer välmående liv. Senast 2030 bör alla EU-hushåll ha gigabitkonnektivitet och alla befolkade områden bör omfattas av 5G.

Hur fungerar det?

För att främja dessa mål och tillgodose Europas växande konnektivitetsbehov fastställs i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation framåtblickande och förenklade regler som underlättar tillhandahållandet av telekommunikationstjänster av mycket hög kvalitet, säkra och överkomliga priser i hela Europa.

Dessa regler är avgörande för att uppnå Europas konnektivitetsmål och ge alla i EU bästa möjliga internetuppkoppling, så att de kan delta fullt ut i den digitala ekonomin.

Tydligare regler

Koden gäller samma regler för alla elektroniska kommunikationstjänster överallt i EU.

Högre kvalitet på tjänsterna

Koden förbättrar anslutningshastigheter och täckning genom att:

 • göra det mer attraktivt för alla företag att investera i ny infrastruktur av högsta kvalitet överallt i EU, både lokalt och över nationsgränserna
 • göra reglerna för saminvesteringar mer förutsägbara och främja riskdelning i utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet, inklusive 5G-nät
 • främjande av hållbar konkurrens till förmån för konsumenterna

Bättre konsumentskydd

Koden skyddar konsumenterna oavsett om de kommunicerar genom traditionella (samtal, sms) eller webbaserade tjänster genom att

 • säkerställa att alla konsumenter har tillgång till kommunikationstjänster till överkomliga priser, inbegripet tillräcklig bredbandsanslutning till internet, för tjänster som e-förvaltning, internetbanktjänster och videosamtal
 • ge likvärdig tillgång till kommunikation för slutanvändare med funktionsnedsättning
 • se till att internationella samtal inom EU inte kommer att kosta mer än 19 cent per minut
 • främja pristransparens och jämförelse av avtalserbjudanden, t.ex. genom avtalssammanfattningar  
 • garantera bättre säkerhet mot hacking, malware, etc.
 • skydda konsumenter som prenumererar på paketerade tjänstepaket
 • göra det lättare att byta tjänsteleverantör och behålla samma telefonnummer, inklusive regler för ersättning om processen går fel eller tar för lång tid
 • öka skyddet för medborgare i nödsituationer, bland annat genom att hämta mer exakt plats för samtal, bredda nödkommunikationen till textmeddelanden och videosamtal och inrätta ett system för överföring av varningar till allmänheten i mobiltelefoner

Samhällsomfattande tjänster

Tillgång till grundläggande kommunikationstjänster är avgörande för att kunna delta i dagens ekonomi och samhälle.

EU:s regler för elektronisk kommunikation syftar till att göra bredbandsanslutning till internet och talkommunikation till ett överkomligt pris i hela Europa genom effektiv konkurrens och valfrihet. Om konsumenternas behov inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt av marknaden, säkerställer skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster att det finns tillräckliga tjänster till ett överkomligt pris oberoende av personliga omständigheter som läge, inkomst eller funktionshinder. Bredbandsinternet måste ha tillräcklig bandbredd för att kunna använda viktiga tjänster som e-förvaltning, internetbanktjänster och videosamtal av standardkvalitet.

Analys av relevanta marknader

Uppförandekoden främjar också utvecklingen av den inre marknaden och konkurrensen. Till stöd för dessa mål analyserar de nationella myndigheterna regelbundet relevanta marknader. Syftet är att begränsa specifik marknadsreglering till endast när det är absolut nödvändigt för att upprätthålla ett konkurrenskraftigt och investeringsvänligt regelverk till förmån för konsumenterna. Hitta den senaste marknadsöversikten

Genomförande av den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation

Vissa medlemsstater håller fortfarande på att tillämpa (överför) EU-reglerna i nationell lagstiftning, som passerat den officiella tidsfristen den 21 december 2020. Under de två år som gått sedan kodexen antogs har kommissionen stött medlemsstaterna i genomförandeprocessen genom översyn, vägledning och rapportering om ett antal stödåtgärder. En förordning om mallen för sammanfattning av kontrakt antogs 2019. Dessutom har organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) utarbetat ett stort antal riktlinjer som syftar till att främja en konsekvent tillämpning av koden och bidra till att den genomförs på ett framgångsrikt sätt. Kommissionen kommer att offentliggöra sin första översyn av uppförandekodens funktion i slutet av 2025 och följa upp med en rapport vart femte år.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggör rekommendationen om post-Quantum Cryptography

I dag har kommissionen offentliggjort en rekommendation om kryptografi efter kvantiteten för att uppmuntra medlemsstaterna att utveckla och genomföra en harmoniserad strategi som EU:s övergång till kryptografi efterkvantum. Detta kommer att bidra till att säkerställa att EU:s digitala infrastruktur och tjänster är säkra i nästa digitala era.

Läs mer

Översikt

Konnektivitet

EU:s mål är att Europa ska vara den mest uppkopplade kontinenten senast 2030.

Fördjupning

Se också

Öppna Internet

I EU:s regler fastställs principen om öppen tillgång till Internet: internettrafik ska behandlas utan diskriminering, blockering, strypning eller prioritering.

IKT och standardisering

IKT-specifikationer säkerställer att produkter kan kopplas samman och samverka med varandra, främja innovation och hålla IKT-marknaderna öppna och konkurrenskraftiga.

Verktygslådan för konnektivitet

Verktygslådan för anslutning ger vägledning för utbyggnaden av fiber- och 5G-nät. Dessa nätverk kommer att erbjuda betydande ekonomiska möjligheter.

Radiospektrum: grunden för trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation, via offentliga eller privata nätverk, använder radiospektrum, dvs. en rad radiovågor, för att bära information. Sådan kommunikation kan vara mellan människor, människor och maskiner eller system (”saker” mer allmänna) eller mellan saker. I detta sammanhang...

5G

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknologi som kommer att möjliggöra innovation och stödja den digitala omvandlingen.

112: EU:s nödnummer

Behöver du hjälp? 112 är ditt livräddande nummer! 112 är det europeiska larmnumret, tillgängligt överallt i EU, kostnadsfritt.

Roaming: uppkopplad var som helst i EU utan extra kostnad

När du reser över hela EU kan du använda din telefon för att ringa, texta och använda data precis som du gör hemma. Protokollen från samtal, sms och data som du använder utomlands i EU debiteras på samma sätt som hemma.

Satellitbredband

Satellitbredband finns tillgängligt för snabb internetuppkoppling i alla EU-länder.

Stöd för bredbandsutbyggnad

EU-kommissionen hjälper företag, projektledare och myndigheter i EU att öka nätverkstäckningen för att nå EU:s mål för gigabitsamhället.