Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU Elektronikus Hírközlési Kódex

Az EU elektronikus hírközlési politikája javítja a versenyt, ösztönzi az innovációt, és erősíti a fogyasztói jogokat az európai egységes piacon.

  Egy nyitott végű kábel, amelynek végén áram áramlik.

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex aktualizálja és egyesíti az uniós távközlési szabályokat egyetlen olyan szabályozási keretben, amelynek célja az összekapcsoltság növelése és a felhasználók jobb védelme Európa-szerte.

Az európaiaknak gyors és megbízható internetkapcsolatra van szükségük ahhoz, hogy részt vehessenek a mai gazdaságban és társadalomban. A digitális évtized európai jövőképe az, hogy minden polgár és vállalkozás kihasználhatja a digitális átalakulást a jobb és virágzóbb élet érdekében. 2030-ra minden uniós háztartásnak gigabites összeköttetéssel kell rendelkeznie, és minden lakott területet 5G-nek kell lefednie.

Hogyan működik?

E célkitűzések megvalósítása és Európa növekvő konnektivitási igényeinek kielégítése érdekében az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex előretekintő és egyszerűsített szabályokat határoz meg, amelyek Európa-szerte megkönnyítik a nagyon jó minőségű, biztonságos és megfizethető távközlési szolgáltatások nyújtását.

Ezek a szabályok alapvető fontosságúak Európa konnektivitási céljainak eléréséhez és ahhoz, hogy az EU-ban mindenki számára a lehető legjobb internetkapcsolatot biztosítsák, hogy teljes mértékben részt vehessenek a digitális gazdaságban.

Világosabb szabályok

A kódex az EU-n belül mindenhol ugyanazokat a szabályokat alkalmazza valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatásra.

Magasabb minőségű szolgáltatások

A Kódex javítja a kapcsolat sebességét és lefedettségét a következők révén:

 • vonzóbbá tenni valamennyi vállalat számára, hogy új, csúcsminőségű infrastruktúrákba fektessenek be, az EU-ban mindenütt, mind helyi, mind nemzeti határokon átnyúlóan
 • a társberuházási szabályok kiszámíthatóbbá tétele és a kockázatmegosztás előmozdítása a nagyon nagy kapacitású hálózatok, köztük az 5G hálózatok kiépítésében
 • a fenntartható verseny előmozdítása a fogyasztók érdekében

Jobb fogyasztóvédelem

A kódex védi a fogyasztókat, függetlenül attól, hogy hagyományos (hívások, SMS) vagy webalapú szolgáltatásokon keresztül kommunikálnak-e:

 • annak biztosítása, hogy minden fogyasztó hozzáférjen megfizethető hírközlési szolgáltatásokhoz, beleértve a megfelelő széles sávú internet-hozzáférést az olyan szolgáltatások számára, mint az e-kormányzat, az online banki szolgáltatások és a videohívások
 • egyenértékű hozzáférés biztosítása a kommunikációhoz a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára
 • annak biztosítása, hogy az EU-n belüli nemzetközi hívások percenként legfeljebb 19 centbe kerüljenek
 • a díjak átláthatóságának és a szerződéses ajánlatok összehasonlításának előmozdítása, például szerződési összefoglalókrévén  
 • jobb biztonság garantálása a hackelés, rosszindulatú programok stb. ellen.
 • a csomagcsomagokra feliratkozó fogyasztók védelme
 • megkönnyíti a szolgáltatóváltást és ugyanazon telefonszám megtartását, beleértve a kártérítésre vonatkozó szabályokat, ha a folyamat rosszul megy vagy túl sokáig tart
 • a polgárok fokozott védelme vészhelyzetekben, beleértve a hívó helyének pontosabb lekérdezését, a segélyhívások SMS- és videohívásokra való kiterjesztését, valamint a nyilvános figyelmeztetések mobiltelefonon történő továbbítására szolgáló rendszer létrehozását

Egyetemes szolgáltatás

Az alapvető kommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvető fontosságú a mai gazdaságban és társadalomban való részvétel szempontjából.

Az európai elektronikus hírközlési szabályok célja, hogy a hatékony verseny és választás révén Európa-szerte megfizethetővé és elérhetővé tegyék a szélessávú internet-hozzáférést és a hangkommunikációt. Amennyiben a piac nem elégíti ki a fogyasztók igényeit, az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek biztosítják, hogy megfizethető, megfelelő szolgáltatások álljanak rendelkezésre, függetlenül az olyan személyes körülményektől, mint a tartózkodási hely, a jövedelem vagy a fogyatékosság. A szélessávú internetnek elegendő sávszélességgel kell rendelkeznie a fontos szolgáltatások, például az e-kormányzat, az internetes banki szolgáltatások és a szabványos minőségű videohívások használatához.

Az érintett piacok elemzése

A kódex a belső piac és a verseny fejlődését is előmozdítja. E célkitűzések támogatása érdekében a nemzeti hatóságok rendszeresen elemzik az érintett piacokat. A cél az, hogy a konkrét piacszabályozást csak akkor korlátozzák, ha az feltétlenül szükséges a versenyképes és beruházásbarát szabályozási környezet fenntartásához, a fogyasztók javát szolgálva. Keresse meg a legújabb piaci áttekintést

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex végrehajtása

Néhány tagállam még mindig folyamatban van az uniós szabályok nemzeti jogba való átültetése (átültetése) során, a hivatalos határidő, azaz 2020. december 21. után. A kódex elfogadása óta eltelt két évben a Bizottság számos támogató intézkedésről szóló felülvizsgálat, iránymutatás és jelentéstétel révén támogatta a tagállamokat a végrehajtási folyamatban. 2019-ben rendeletet fogadtak el a szerződés-összefoglaló formanyomtatványról. Ezenkívül az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) számos iránymutatást dolgozott ki, amelyek célja a kódex következetes alkalmazásának előmozdítása és a kódex sikeres végrehajtásához való hozzájárulás. A Bizottság 2025 végén teszi közzé a kódex működésének első felülvizsgálatát, és ötévente jelentést készít.

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
A Bizottság ajánlást tesz közzé a kvantum utáni kriptográfiáról

A Bizottság a mai napon ajánlást tett közzé a kvantum utáni kriptográfiáról, hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre harmonizált megközelítést a posztkvantum-kriptográfiára való uniós átállás során. Ez segíteni fog annak biztosításában, hogy az EU digitális infrastruktúrái és szolgáltatásai a következő digitális korszakban biztonságosak legyenek.

PRESS RELEASE |
Az EU és az USA továbbra is erős kereskedelmi és technológiai együttműködést folytat a globális kihívások idején

Az EU és az Egyesült Államok a mai napon megtartotta az EU-USA Kereskedelmi és Technológiai Tanács hatodik ülését a belgiumi Leuvenben. Az ülés lehetővé tette a miniszterek számára, hogy a két és fél éves együttműködést követően építsenek a folyamatban lévő munkára, és előterjesszék a TTC új eredményeit.

DIGIBYTE |
Részletes vizsgálatot követően az Európai Bizottság megvétózta a máltai nagykereskedelmi szélessávú piac szabályozását

Az Európai Bizottság a mai napon határozatot fogadott el, amely arra kötelezi a máltai távközlési szabályozó hatóságot, a Máltai Hírközlési Hatóságot (MCA), hogy vonja vissza a máltai fizikai és virtuális infrastruktúrához való hozzáférés nagykereskedelmi piacának szabályozására irányuló intézkedéstervezetét.

PRESS RELEASE |
A Bizottság új kezdeményezéseket terjeszt elő a jövő digitális infrastruktúráira vonatkozóan

A Bizottság egy sor lehetséges intézkedést terjesztett elő a digitális infrastruktúrák innovációjának, biztonságának és rezilienciájának előmozdítása érdekében. Az európai gazdaság jövőbeli versenyképessége e fejlett digitális hálózati infrastruktúráktól és szolgáltatásoktól függ, mivel a gyors, biztonságos és széles körű konnektivitás elengedhetetlen azon technológiák bevezetéséhez, amelyek a jövő világába vezetnek bennünket: távorvoslás, automatizált vezetés, épületek prediktív karbantartása vagy precíziós mezőgazdaság.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Konnektivitás

Az EU célja, hogy 2030-ra Európa legyen a leginkább összekapcsolt kontinens.

Mélyedjen el alaposabban a témában

Lásd még

Nyissa meg az internetet

Az uniós szabályok rögzítik a nyílt internet-hozzáférés elvét: az internetes forgalmat megkülönböztetés, blokkolás, korlátozás vagy rangsorolás nélkül kell kezelni.

IKT és szabványosítás

Az IKT-előírások biztosítják, hogy a termékek kapcsolódhassanak egymáshoz és együttműködhessenek egymással, fellendítve az innovációt, és megőrizve az IKT-piacok nyitottságát és versenyképességét.

A csatlakoztathatósági eszköztár

A konnektivitási eszköztár útmutatást nyújt az üvegszálas és az 5G hálózatok kiépítéséhez. Ezek a hálózatok jelentős gazdasági lehetőségeket kínálnak.

Rádióspektrum: a vezeték nélküli kommunikáció alapja

A nyilvános vagy magánhálózatokon keresztül történő vezeték nélküli kommunikáció a rádióspektrumot, azaz a rádióhullámok széles skáláját használja információ hordozására. Az ilyen kommunikáció lehet emberek, emberek és gépek vagy rendszerek (a „dolgok” általánosabb) vagy a dolgok...

5G

Az 5G a kritikus új generációs hálózati technológia, amely lehetővé teszi az innovációt és támogatja a digitális átalakulást.

112: Uniós vészhelyzeti szám

Segítségre van szüksége? A 112 az életmentő számod! A 112-es segélyhívószám az EU-ban mindenhol elérhető, díjmentesen elérhető európai segélyhívószám.

E-mail cím: az EU-ban bárhol csatlakoztatható, felár nélkül

Amikor az EU-n keresztül utazik, telefonjával hívhatja, szövegezheti és használhatja az adatokat, csakúgy, mint otthon. A külföldön az EU-ban használt hívások, SMS-ek és adatok jegyzőkönyvei ugyanannyira kerülnek felszámításra, mint otthon.

Műholdas széles sávú

A műholdas széles sávú internet minden uniós országban gyors internetkapcsolatot biztosít.