Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU Elektronikus Hírközlési Kódex

Az EU elektronikus hírközlési politikája javítja a versenyt, ösztönzi az innovációt, és erősíti a fogyasztói jogokat az európai egységes piacon.

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex aktualizálja és egyesíti az uniós távközlési szabályokat egyetlen olyan szabályozási keretben, amelynek célja az összekapcsoltság növelése és a felhasználók jobb védelme Európa-szerte.

Az európaiaknak gyors és megbízható internetkapcsolatra van szükségük ahhoz, hogy részt vehessenek a mai gazdaságban és társadalomban. A digitális évtized európai jövőképe az, hogy minden polgár és vállalkozás kihasználhatja a digitális átalakulást a jobb és virágzóbb élet érdekében. 2030-ra minden uniós háztartásnak gigabites összeköttetéssel kell rendelkeznie, és minden lakott területet 5G-nek kell lefednie.

Hogyan működik?

E célkitűzések megvalósítása és Európa növekvő konnektivitási igényeinek kielégítése érdekében az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex előretekintő és egyszerűsített szabályokat határoz meg, amelyek Európa-szerte megkönnyítik a nagyon jó minőségű, biztonságos és megfizethető távközlési szolgáltatások nyújtását.

Ezek a szabályok alapvető fontosságúak Európa konnektivitási céljainak eléréséhez és ahhoz, hogy az EU-ban mindenki számára a lehető legjobb internetkapcsolatot biztosítsák, hogy teljes mértékben részt vehessenek a digitális gazdaságban.

Világosabb szabályok

A kódex az EU-n belül mindenhol ugyanazokat a szabályokat alkalmazza valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatásra.

Magasabb minőségű szolgáltatások

A Kódex javítja a kapcsolat sebességét és lefedettségét a következők révén:

 • vonzóbbá tenni valamennyi vállalat számára, hogy új, csúcsminőségű infrastruktúrákba fektessenek be, az EU-ban mindenütt, mind helyi, mind nemzeti határokon átnyúlóan
 • a társberuházási szabályok kiszámíthatóbbá tétele és a kockázatmegosztás előmozdítása a nagyon nagy kapacitású hálózatok, köztük az 5G hálózatok kiépítésében
 • a fenntartható verseny előmozdítása a fogyasztók érdekében

Jobb fogyasztóvédelem

A kódex védi a fogyasztókat, függetlenül attól, hogy hagyományos (hívások, SMS) vagy webalapú szolgáltatásokon keresztül kommunikálnak-e:

 • annak biztosítása, hogy minden fogyasztó hozzáférjen megfizethető hírközlési szolgáltatásokhoz, beleértve a megfelelő széles sávú internet-hozzáférést az olyan szolgáltatások számára, mint az e-kormányzat, az online banki szolgáltatások és a videohívások
 • egyenértékű hozzáférés biztosítása a kommunikációhoz a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára
 • annak biztosítása, hogy az EU-n belüli nemzetközi hívások percenként legfeljebb 19 centbe kerüljenek
 • a díjak átláthatóságának és a szerződéses ajánlatok összehasonlításának előmozdítása, például szerződési összefoglalókrévén  
 • jobb biztonság garantálása a hackelés, rosszindulatú programok stb. ellen.
 • a csomagcsomagokra feliratkozó fogyasztók védelme
 • megkönnyíti a szolgáltatóváltást és ugyanazon telefonszám megtartását, beleértve a kártérítésre vonatkozó szabályokat, ha a folyamat rosszul megy vagy túl sokáig tart
 • a polgárok fokozott védelme vészhelyzetekben, beleértve a hívó helyének pontosabb lekérdezését, a segélyhívások SMS- és videohívásokra való kiterjesztését, valamint a nyilvános figyelmeztetések mobiltelefonon történő továbbítására szolgáló rendszer létrehozását

Egyetemes szolgáltatás

Az alapvető kommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvető fontosságú a mai gazdaságban és társadalomban való részvétel szempontjából.

Az európai elektronikus hírközlési szabályok célja, hogy a hatékony verseny és választás révén Európa-szerte megfizethetővé és elérhetővé tegyék a szélessávú internet-hozzáférést és a hangkommunikációt. Amennyiben a piac nem elégíti ki a fogyasztók igényeit, az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek biztosítják, hogy megfizethető, megfelelő szolgáltatások álljanak rendelkezésre, függetlenül az olyan személyes körülményektől, mint a tartózkodási hely, a jövedelem vagy a fogyatékosság. A szélessávú internetnek elegendő sávszélességgel kell rendelkeznie a fontos szolgáltatások, például az e-kormányzat, az internetes banki szolgáltatások és a szabványos minőségű videohívások használatához.

Az érintett piacok elemzése

A kódex a belső piac és a verseny fejlődését is előmozdítja. E célkitűzések támogatása érdekében a nemzeti hatóságok rendszeresen elemzik az érintett piacokat. A cél az, hogy a konkrét piacszabályozást csak akkor korlátozzák, ha az feltétlenül szükséges a versenyképes és beruházásbarát szabályozási környezet fenntartásához, a fogyasztók javát szolgálva. Keresse meg a legújabb piaci áttekintést

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex végrehajtása

Néhány tagállam még mindig folyamatban van az uniós szabályok nemzeti jogba való átültetése (átültetése) során, a hivatalos határidő, azaz 2020. december 21. után. A kódex elfogadása óta eltelt két évben a Bizottság számos támogató intézkedésről szóló felülvizsgálat, iránymutatás és jelentéstétel révén támogatta a tagállamokat a végrehajtási folyamatban. 2019-ben rendeletet fogadtak el a szerződés-összefoglaló formanyomtatványról. Ezenkívül az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) számos iránymutatást dolgozott ki, amelyek célja a kódex következetes alkalmazásának előmozdítása és a kódex sikeres végrehajtásához való hozzájárulás. A Bizottság 2025 végén teszi közzé a kódex működésének első felülvizsgálatát, és ötévente jelentést készít.

Legfrissebb hírek

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Kapcsolódás

Az EU célja, hogy 2030-ra Európa legyen a leginkább összekapcsolt kontinens.

Mélyedjen el alaposabban a témában

Lásd még

Nyissa meg az internetet

Az uniós szabályok rögzítik a nyílt internet-hozzáférés elvét: az internetes forgalmat megkülönböztetés, blokkolás, korlátozás vagy rangsorolás nélkül kell kezelni.

IKT és szabványosítás

Az IKT-szabványok és -specifikációk biztosítják, hogy a termékek kapcsolódhassanak egymáshoz és együttműködhessenek egymással, fellendítve az innovációt, valamint az IKT-piacok nyitottságát és versenyképességét.

A csatlakoztathatósági eszköztár

A konnektivitási eszköztár útmutatást nyújt az üvegszálas és az 5G hálózatok kiépítéséhez. Ezek a hálózatok jelentős gazdasági lehetőségeket kínálnak.

Rádióspektrum: a vezeték nélküli kommunikáció alapja

A nyilvános vagy magánhálózatokon keresztül történő vezeték nélküli kommunikáció a rádióspektrumot, azaz a rádióhullámok széles skáláját használja információ hordozására. Az ilyen kommunikáció lehet emberek, emberek és gépek vagy rendszerek (a „dolgok” általánosabb) vagy a dolgok...

5G

Az 5G a kritikus új generációs hálózati technológia, amely lehetővé teszi az innovációt és támogatja a digitális átalakulást.

112: Uniós vészhelyzeti szám

Segítségre van szüksége? A 112 az életmentő számod! A 112-es segélyhívószám az EU-ban mindenhol elérhető, díjmentesen elérhető európai segélyhívószám.

E-mail cím: az EU-ban bárhol csatlakoztatható, felár nélkül

Amikor az EU-n keresztül utazik, telefonjával hívhatja, szövegezheti és használhatja az adatokat, csakúgy, mint otthon. A külföldön az EU-ban használt hívások, SMS-ek és adatok jegyzőkönyvei ugyanannyira kerülnek felszámításra, mint otthon.

Műholdas széles sávú

A műholdas széles sávú internet minden uniós országban gyors internetkapcsolatot biztosít.

Szélessávú hálózatok kiépítésének támogatása

Az Európai Bizottság támogatja az uniós vállalkozásokat, projektmenedzsereket és hatóságokat a hálózati lefedettség növelésében a gigabitalapú társadalomra vonatkozó uniós célok elérése érdekében.