Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zakonik elektroničkih komunikacija EU-a

Politikom elektroničkih komunikacija EU-a poboljšava se tržišno natjecanje, potiču inovacije i jačaju prava potrošača na europskom jedinstvenom tržištu.

  Otvoreni kablovi, sa strujom koja teče iz krajeva.

Europski zakonik elektroničkih komunikacija ažurira i objedinjuje pravila EU-a o telekomunikacijama u okviru jednog regulatornog okvira osmišljenog za poticanje povezivosti i bolju zaštitu korisnika diljem Europe.

Europljanima je potrebna brza i pouzdana internetska veza za sudjelovanje u današnjem gospodarstvu i društvu. Europska vizija digitalnog desetljeća jest da svi građani i poduzeća mogu iskoristiti digitalnu transformaciju za bolji i prosperitetniji život. Do 2030. sva kućanstva u EU-u trebala bi imati gigabitnu povezivost, a sva naseljena područja trebala bi biti obuhvaćena mrežom 5G.

Kako to radi?

Kako bi se unaprijedili ti ciljevi i zadovoljile sve veće potrebe Europe u pogledu povezivosti, u Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija utvrđuju se pojednostavnjena pravila usmjerena na budućnost kojima se olakšava pružanje vrlo kvalitetnih, sigurnih i cjenovno pristupačnih telekomunikacijskih usluga diljem Europe.

Ta su pravila ključna za postizanje europskih ciljeva povezivosti i pružanje najbolje moguće internetske veze svima u EU-u kako bi mogli u potpunosti sudjelovati u digitalnom gospodarstvu.

Jasnija pravila

Zakonikom se primjenjuju ista pravila na sve elektroničke komunikacijske usluge diljem EU-a.

Veća kvaliteta usluga

Kod poboljšava brzine veze i pokrivenost:

 • povećanje privlačnosti za sva poduzeća za ulaganja u nove visokokvalitetne infrastrukture, svugdje u EU-u, i na lokalnoj razini i preko nacionalnih granica
 • povećanje predvidljivosti pravila za zajedničko ulaganje i promicanje podjele rizika pri uvođenju mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući 5G mreže
 • promicanje održivog tržišnog natjecanja u korist potrošača

Bolja zaštita potrošača

Zakonik štiti potrošače bez obzira na to komuniciraju li tradicionalnim (pozivima, SMS-ovima) ili internetskim uslugama putem:

 • osiguravanje da svi potrošači imaju pristup cjenovno pristupačnim komunikacijskim uslugama, uključujući odgovarajući širokopojasni pristup internetu, za usluge kao što su e-uprava, internetsko bankarstvo i videopozivi
 • omogućavanje jednakog pristupa komunikacijama za krajnje korisnike s invaliditetom
 • osigurati da međunarodni pozivi unutar EU-a ne koštaju više od 19 centi po minuti
 • promicanje transparentnosti tarifa i usporedbe ugovornih ponuda, npr. sažecima ugovora  
 • jamčenje bolje sigurnosti protiv hakiranja, zlonamjernog softvera itd.
 • zaštita potrošača koji se pretplate na pakete usluga
 • olakšavanje promjene pružatelja usluga i zadržavanja istog telefonskog broja, uključujući pravila o naknadama ako postupak pođe po zlu ili traje predugo
 • povećanje zaštite građana u izvanrednim situacijama, uključujući pronalaženje točnije lokacije pozivatelja, proširenje komunikacije prema hitnim službama na slanje tekstualnih poruka i videopoziva te uspostavu sustava za prijenos javnih upozorenja na mobilnim telefonima

Univerzalna usluga

Pristup osnovnim komunikacijskim uslugama ključan je za sudjelovanje u današnjem gospodarstvu i društvu.

Europskim pravilima o elektroničkim komunikacijama nastoji se širokopojasni pristup internetu i glasovne komunikacije učiniti cjenovno pristupačnima i dostupnima diljem Europe putem učinkovitog tržišnog natjecanja i izbora. Ako tržište ne zadovoljava potrebe potrošača na zadovoljavajući način, obvezama pružanja univerzalne usluge osigurava se dostupnost pristupačnih odgovarajućih usluga bez obzira na osobne okolnosti kao što su lokacija, prihod ili invaliditet. Širokopojasni internet mora imati dovoljnu propusnost za korištenje važnih usluga kao što su e-uprava, internetsko bankarstvo i standardni kvalitetni video pozivi.

Analiza relevantnih tržišta

Kodeks također promiče razvoj unutarnjeg tržišta i tržišnog natjecanja. Kako bi poduprla te ciljeve, nacionalna tijela redovito analiziraju relevantna tržišta. Cilj je ograničiti specifičnu regulaciju tržišta samo ako je to nužno za održavanje konkurentnog regulatornog okruženja pogodnog za ulaganja u korist potrošača. Pronađite najnoviji pregled tržišta

Provedba Europskog zakonika elektroničkih komunikacija

Neke države članice još uvijek su u postupku primjene (prijenosa) pravila EU-a u nacionalno zakonodavstvo, nakon službenog roka 21. prosinca 2020. U dvije godine od donošenja Kodeksa Komisija je državama članicama pružila potporu u postupku provedbe preispitivanjem, smjernicama i izvješćivanjem o nizu mjera potpore. Uredba o predlošku sažetka ugovora donesena je 2019. Nadalje, Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) razvilo je znatan broj smjernica čiji je cilj promicanje dosljedne primjene Zakonika i doprinos njegovoj uspješnoj provedbi. Komisija će objaviti svoje prvo preispitivanje funkcioniranja Kodeksa krajem 2025. i svakih pet godina poduzeti daljnje mjere u skladu s izvješćem.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija objavila preporuku o postkvantnoj kriptografiji

Komisija je danas objavila Preporuku o postkvantnoj kriptografiji kako bi potaknula države članice na razvoj i provedbu usklađenog pristupa tijekom prelaska EU-a na postkvantnu kriptografiju. Time će se pridonijeti sigurnosti digitalnih infrastruktura i usluga EU-a u sljedećem digitalnom dobu.

Povezani sadržaj

Šira slika

Povezivost

Cilj je EU-a da Europa do 2030. postane najpovezaniji kontinent.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Otvoreni internet

Pravilima EU-a utvrđuje se načelo otvorenog pristupa internetu: s internetskim prometom postupa se bez diskriminacije, blokiranja, prigušivanja ili određivanja prioriteta.

IKT i normizacija

Normama i specifikacijama IKT-a osigurava se međusobno povezivanje i međudjelovanje proizvoda, poticanje inovacija i održavanje otvorenih i konkurentnih tržišta IKT-a.

Alat za povezivanje

Paket alata za povezivost pruža smjernice za uvođenje svjetlovodnih i 5G mreža. Te će mreže pružiti znatne gospodarske mogućnosti.

Radiofrekvencijski spektar: temelj bežične komunikacije

Bežične komunikacije putem javnih ili privatnih mreža koriste se radiofrekvencijskim spektrom, tj. nizom radijskih valova, za prijenos informacija. Takva komunikacija može biti između ljudi, ljudi i strojeva ili sustava („stvari” općenitije) ili između stvari. U tom je kontekstu...

5G

5G je ključna mrežna tehnologija nove generacije koja će omogućiti inovacije i podupirati digitalnu transformaciju.

112: Broj EU-a za hitne slučajeve

Trebaš pomoć? 112 je vaš broj za spašavanje života! 112 je europski telefonski broj za hitne slučajeve dostupan svugdje u EU-u, besplatno.

Roaming: povezani bilo gdje u EU-u bez dodatne naknade

Dok putujete diljem EU-a, možete se služiti telefonom za pozivanje, slanje poruka i upotrebu podataka kao što to činite kod kuće. Zapisnici poziva, SMS-a i podataka koje upotrebljavate u inozemstvu u EU-u naplaćuju se jednako kao i kod kuće.

Satelitski širokopojasni pristup

Satelitski širokopojasni pristup dostupan je kako bi se omogućila brza internetska povezivost u svim državama članicama EU-a.

Potpora uvođenju širokopojasnog pristupa

Europska komisija podupire poduzeća, voditelje projekata i nadležna tijela u EU-u u povećanju mrežne pokrivenosti kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu gigabitnog društva.