Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικός όσο είναι σήμερα. Δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες όλων των ηλικιών να περιηγηθούν στο σύγχρονο ειδησεογραφικό περιβάλλον και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

    Άνθρωποι που στέκονται στη σειρά διαβάζοντας σε φορητούς υπολογιστές, εφημερίδες, τηλέφωνα, ταμπλέτες, δείχνοντας την ανάγκη για παιδεία στα μέσα, ανεξάρτητα από το άτομο ή τη συσκευή

© iStock by Getty Images -925256780 seb_ra

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας αφορά διαφορετικά μέσα ενημέρωσης και μεθόδους διανομής. Αποτελεί βασική δεξιότητα για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς τους ενδυναμώνει και αυξάνει την ευαισθητοποίηση τους. Συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των εκστρατειών παραπληροφόρησης και της διάδοσης ψευδών ειδήσεων μέσω των ψηφιακών μέσων.

Η πρόσφατα αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD) ενισχύει τον ρόλο του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 33α).

Η αναθεωρημένη οδηγία ΥΟΑΜ υποχρεώνει επίσης τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο να παρέχουν αποτελεσματικά μέτρα και εργαλεία για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Πρόκειται για μια κρίσιμη απαίτηση λόγω του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν οι πλατφόρμες αυτές στην παροχή πρόσβασης σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Οι πλατφόρμες είναι επίσης υποχρεωμένες να ευαισθητοποιούν τους χρήστες σχετικά με τα εν λόγω μέτρα και εργαλεία (άρθρο 28β).

Ομάδα εμπειρογνωμόνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον γραμματισμό στα μέσα σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Η ομάδα αυτή συνεδριάζει ετησίως για:

  • εντοπισμός, τεκμηρίωση και επέκταση ορθών πρακτικών στον τομέα του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας·
  • να διευκολύνει τη δικτύωση μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών·
  • διερεύνηση τρόπων συντονισμού των πολιτικών της ΕΕ, των προγραμμάτων στήριξης και των πρωτοβουλιών για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αλφαβητισμού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Το υψηλό επίπεδο γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας αποτελεί βασικό παράγοντα που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις στην ψηφιακή εποχή. Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας αποτελεί προϋπόθεση για μια ζωντανή, σύγχρονη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αλφαβητισμού στα Μέσα είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση δεξιοτήτων και έργων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο ενθαρρύνονται να οργανώσουν τις δικές τους εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια ή γύρω από αυτήν την εβδομάδα, να γιορτάσουν και να συζητήσουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. 

Η εναρκτήρια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Γραμματισμού για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε το 2019. 

Δείτε το αποθετήριο εκδηλώσεων.

Ευρωπαϊκά Βραβεία για τον Αλφαβητισμό στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τον Αλφαβητισμό στα Μέσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από εμπνευσμένα και εποικοδομητικά έργα στον τομέα του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Οι καλύτεροι υποψήφιοι θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες για να διαγωνιστούν για τρία βραβεία στο συνέδριο υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αλφαβητισμού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Δείτε τα αποτελέσματα των Media Literacy Awards

Τελευταια ΝΕΑ

National reports on the application of the Audiovisual Media Services Directive 2020-2022

Member States have reported on national measures to promote and develop media literacy skills.

EVENT |
Ευρωπαϊκή εβδομάδα για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας 2022: Προώθηση της εμπιστοσύνης και της συνοχής

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση του 2022 θα είναι πλήρως διαδικτυακή και θα περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων σχετικά με το θέμα του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε καιρούς κρίσης.

REPORT / STUDY |
Μηχανισμοί που διαμορφώνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία — Έκθεση σχετικά με την κατάσταση της τέχνης στην έρευνα

Απέχουμε ακόμη πολύ από την πλήρη κατανόηση της δυναμικής μέσω της οποίας διαδίδονται οι πληροφορίες στα ψηφιακά μέσα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τον τρόπο πρόσβασης, παραγωγής και ανταλλαγής πληροφοριών, μετατρέποντας τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ένα σύστημα αλληλένδετων οριζόντιων δικτύων επικοινωνίας. Το φανταστικό ελεύθερο, ισότιμο παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο υποσχέθηκε στην εποχή του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει μετατραπεί σε κυβερνοσφαίρα βασισμένη σε λογισμικό, καθοδηγούμενη από οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Το γεγονός αυτό

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως πυλώνες της σύγχρονης δημοκρατίας και παράγοντες διευκόλυνσης της ελεύθερης και ανοικτής συζήτησης.

Βλ. επίσης

Δράσεις πολυμέσων

Οι δράσεις πολυμέσων της ΕΕ αποσκοπούν στην ενίσχυση της ειδησεογραφικής πληροφόρησης για θέματα της ΕΕ από την άποψη πολλών κρατών μελών της ΕΕ.