Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο για να διασφαλίσει την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και των δημοκρατικών συστημάτων.

Μάθετε για την καμπάνια #FactsMatter

fix-empty

Η παραπληροφόρηση είναι ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο που διαδίδεται με σκοπό την εξαπάτηση ή την εξασφάλιση οικονομικού ή πολιτικού κέρδους και το οποίο μπορεί να προκαλέσει δημόσια βλάβη. Η παραπληροφόρηση είναι ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο που μοιράζεται χωρίς επιβλαβή πρόθεση, αν και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμη επιβλαβείς.

Η διάδοση τόσο της παραπληροφόρησης όσο και της παραπληροφόρησης μπορεί να έχει μια σειρά επιβλαβών συνεπειών, όπως η απειλή των δημοκρατιών μας, η πόλωση των συζητήσεων και η θέση σε κίνδυνο της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος των πολιτών της ΕΕ.

Οι μεγάλης κλίμακας εκστρατείες παραπληροφόρησης αποτελούν μείζονα πρόκληση για την Ευρώπη και απαιτούν συντονισμένη ανταπόκριση από τις χώρες της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις διαδικτυακές πλατφόρμες, τα μέσα ενημέρωσης και τους πολίτες της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης:

  • η ανακοίνωση με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση» είναι μια συλλογή εργαλείων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης και τη διασφάλιση της προστασίας των αξιών της ΕΕ·
  • το σχέδιο δράσης για την παραπληροφόρηση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της συνεργασίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·
  • το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για τις υποχρεώσεις και τη λογοδοσία των επιγραμμικών πλατφορμών για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·
  • Ο κώδικας ορθής πρακτικής του 2018 για την παραπληροφόρηση ήταν η πρώτη φορά παγκοσμίως που η βιομηχανία συμφώνησε, σε εθελοντική βάση, να θεσπίσει πρότυπα αυτορρύθμισης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αποσκοπούσε στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2018
  • το πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19, το οποίο υλοποίησαν οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας, ενήργησε ως μέτρο διαφάνειας για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των επιγραμμικών πλατφορμών όσον αφορά την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.
  • Το EDMO είναι ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο που συγκεντρώνει ελεγκτές γεγονότων και ακαδημαϊκούς ερευνητές με εμπειρία στον τομέα της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δημοσιογραφικών μέσων και των επαγγελματιών του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας
  • ο ενισχυμένος κώδικας ορθής πρακτικής για την παραπληροφόρηση, ο οποίος υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2022, συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που δεσμεύονται για ένα ευρύ φάσμα εθελοντικών δεσμεύσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Κώδικας πρακτικής για την παραπληροφόρηση: Το νέο Κέντρο Διαφάνειας παρέχει για πρώτη φορά πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο

Οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας του 2022 για την παραπληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημαντικών διαδικτυακών πλατφορμών (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), εγκαινίασαν αυτή την εβδομάδα το νέο Κέντρο Διαφάνειας και δημοσίευσαν για πρώτη φορά τις βασικές εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν στην πράξη τις δεσμεύσεις του κώδικα.

NEWS ARTICLE |
Οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση υποβάλλουν τις πρώτες βασικές εκθέσεις τους στο Κέντρο Διαφάνειας

Σήμερα, οι πρώτες βασικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πρώτη έκδοση του Κέντρου Διαφάνειας του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση.

PRESS RELEASE |
EU anti-disinformation Hubs now extend to all EU countries

The Commission announced the creation of six new anti-disinformation hubs that will become part of the European Digital Media Observatory (EDMO), the independent platform for fact-checkers, academic researchers and other relevant stakeholders contributing to addressing disinformation in Europe.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως πυλώνες της σύγχρονης δημοκρατίας και παράγοντες διευκόλυνσης της ελεύθερης και ανοικτής συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19

Οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση εφαρμόζουν πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τον ιό και τα εμβόλια.

Ο κώδικας ορθής πρακτικής του 2022 για την παραπληροφόρηση

Σημαντικές επιγραμμικές πλατφόρμες, αναδυόμενες και εξειδικευμένες πλατφόρμες, παράγοντες στον διαφημιστικό κλάδο, ελεγκτές γεγονότων, ερευνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών παρέδωσαν έναν ενισχυμένο κώδικα ορθής πρακτικής για την παραπληροφόρηση σύμφωνα...

Βλ. επίσης

Δράσεις πολυμέσων

Οι δράσεις της ΕΕ για τα πολυμέσα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ειδησεογραφίας σχετικά με τις υποθέσεις της ΕΕ από πανευρωπαϊκή άποψη.

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικός όσο είναι σήμερα. Δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες όλων των ηλικιών να περιηγηθούν στο σύγχρονο ειδησεογραφικό περιβάλλον και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.