Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει τη διάδοση της παραπληροφόρησης και της εσφαλμένης πληροφόρησης στο διαδίκτυο για να διασφαλίσει την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και των δημοκρατικών συστημάτων.

fix-empty

Η παραπληροφόρηση είναι ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο που διαδίδεται με σκοπό την εξαπάτηση ή την εξασφάλιση οικονομικού ή πολιτικού κέρδους και το οποίο μπορεί να προκαλέσει δημόσια ζημία. Η παραπληροφόρηση είναι ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο που κοινοποιείται χωρίς επιβλαβή πρόθεση, αν και οι επιπτώσεις μπορεί να εξακολουθούν να είναι επιβλαβείς.

Η διάδοση τόσο της παραπληροφόρησης όσο και της παραπληροφόρησης μπορεί να έχει διάφορες επιβλαβείς συνέπειες, όπως να απειλεί τις δημοκρατίες μας, να πολώνει τις συζητήσεις και να θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον των πολιτών της ΕΕ.

Οι μεγάλης κλίμακας εκστρατείες παραπληροφόρησης αποτελούν μείζονα πρόκληση για την Ευρώπη και απαιτούν συντονισμένη αντίδραση από τις χώρες της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις διαδικτυακές πλατφόρμες, τα μέσα ενημέρωσης και τους πολίτες της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης:

  • την ανακοίνωση με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση» είναι μια συλλογή εργαλείων για την αντιμετώπιση της διάδοσης της παραπληροφόρησης και τη διασφάλιση της προστασίας των αξιών της ΕΕ·
  • το σχέδιο δράσης για την παραπληροφόρηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας και της συνεργασίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·
  • το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για τις υποχρεώσεις και τη λογοδοσία των διαδικτυακών πλατφορμών όσον αφορά την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·
  • Ο κώδικας δεοντολογίας του 2018 για την παραπληροφόρηση ήταν η πρώτη φορά παγκοσμίως που η βιομηχανία συμφώνησε, σε εθελοντική βάση, να θεσπίσει πρότυπα αυτορρύθμισης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αποσκοπούσε στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2018.
  • το πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19, το οποίο διενεργήθηκε από τους υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας, ενήργησε ως μέτρο διαφάνειας για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των διαδικτυακών πλατφορμών όσον αφορά την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.
  • Το EDMO είναι ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο που συγκεντρώνει ελεγκτές γεγονότων και ακαδημαϊκούς ερευνητές με εμπειρογνωσία στον τομέα της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.
  • ο ενισχυμένος κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, που υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2022, συγκεντρώνει ευρύ φάσμα παραγόντων για να δεσμευτούν σε ένα ευρύ σύνολο εθελοντικών δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Τελευταία νέα

NEWS ARTICLE |
Το Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο καλωσορίζει τα νέα μέλη για την καταπολέμηση του επιβλαβούς και παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο

Στις 4 Ιουνίου 2024, το Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο (EUIF) συνεδρίασε για να διευρύνει τα μέλη του. Οι Amazon, SoundCloud, Mistral AI, DailyMotion και το Ινστιτούτο Στρατηγικού Διαλόγου - μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών - έχουν γίνει μέλη του Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο.

PRESS RELEASE |
Ευρωπαϊκές εκλογές: Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαδραματίζουν τον ρόλο τους για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών εκλογών στις 6-9 Ιουνίου κατά της παραπληροφόρησης και της χειραγώγησης των πληροφοριών με στόχο την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

NEWS ARTICLE |
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο του πλαισίου κατευθυντήριων γραμμών για την πρακτική συγκρότηση των ομάδων ταχείας υβριδικής αντίδρασης

Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη τέτοιων ομάδων κατόπιν αιτήματος, για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και εκστρατειών στο σημερινό επιδεινούμενο περιβάλλον ασφάλειας, με αυξανόμενη παραπληροφόρηση, κυβερνοεπιθέσεις, επιθέσεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας, εργαλειοποιημένη μετανάστευση και παρεμβάσεις στις εκλογές από κακόβουλους παράγοντες.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζει την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως πυλώνες της σύγχρονης δημοκρατίας και παράγοντες ελεύθερης και ανοικτής συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19

Οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση εφαρμόζουν πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τον ιό και τα εμβόλια.

Ο κώδικας δεοντολογίας του 2022 για την παραπληροφόρηση

Μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, αναδυόμενες και εξειδικευμένες πλατφόρμες, παράγοντες του διαφημιστικού κλάδου, ελεγκτές γεγονότων, ερευνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διατύπωσαν ενισχυμένο κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση σύμφωνα με τις...

Βλ. επίσης

Δράσεις πολυμέσων

Οι δράσεις πολυμέσων της ΕΕ αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με θέματα της ΕΕ από ευρωπαϊκή προοπτική.

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικός όσο είναι σήμερα. Δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες όλων των ηλικιών να περιηγηθούν στο σύγχρονο ειδησεογραφικό περιβάλλον και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.