Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο για να διασφαλίσει την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και των δημοκρατικών συστημάτων.

Μάθετε για την καμπάνια #FactsMatter

fix-empty

Η παραπληροφόρηση είναι ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο που διαδίδεται με σκοπό την εξαπάτηση ή την εξασφάλιση οικονομικού ή πολιτικού κέρδους και το οποίο μπορεί να προκαλέσει δημόσια βλάβη. Η παραπληροφόρηση είναι ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο που μοιράζεται χωρίς επιβλαβή πρόθεση, αν και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμη επιβλαβείς.

Η διάδοση τόσο της παραπληροφόρησης όσο και της παραπληροφόρησης μπορεί να έχει μια σειρά επιβλαβών συνεπειών, όπως η απειλή των δημοκρατιών μας, η πόλωση των συζητήσεων και η θέση σε κίνδυνο της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος των πολιτών της ΕΕ.

Οι μεγάλης κλίμακας εκστρατείες παραπληροφόρησης αποτελούν μείζονα πρόκληση για την Ευρώπη και απαιτούν συντονισμένη ανταπόκριση από τις χώρες της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις διαδικτυακές πλατφόρμες, τα μέσα ενημέρωσης και τους πολίτες της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης:

  • η ανακοίνωση με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση» είναι μια συλλογή εργαλείων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης και τη διασφάλιση της προστασίας των αξιών της ΕΕ·
  • το σχέδιο δράσης για την παραπληροφόρηση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της συνεργασίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·
  • το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για τις υποχρεώσεις και τη λογοδοσία των επιγραμμικών πλατφορμών για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·
  • Ο κώδικας ορθής πρακτικής του 2018 για την παραπληροφόρηση ήταν η πρώτη φορά παγκοσμίως που η βιομηχανία συμφώνησε, σε εθελοντική βάση, να θεσπίσει πρότυπα αυτορρύθμισης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αποσκοπούσε στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2018
  • το πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19, το οποίο υλοποίησαν οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας, ενήργησε ως μέτρο διαφάνειας για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των επιγραμμικών πλατφορμών όσον αφορά την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.
  • Το EDMO είναι ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο που συγκεντρώνει ελεγκτές γεγονότων και ακαδημαϊκούς ερευνητές με εμπειρία στον τομέα της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δημοσιογραφικών μέσων και των επαγγελματιών του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας
  • ο ενισχυμένος κώδικας ορθής πρακτικής για την παραπληροφόρηση, ο οποίος υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2022, συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που δεσμεύονται για ένα ευρύ φάσμα εθελοντικών δεσμεύσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η πρώτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας ζητεί συλλογική δράση για τη διαμόρφωση της ψηφιακής μετάβασης

Η πρώτη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ενδυνάμωση μιας πιο ψηφιακά κυρίαρχης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Οι μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τους πρώτους έξι μήνες στο πλαίσιο του νέου κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση

Σήμερα, οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες που έχουν υπογράψει τον νέο κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση του 2022 (Google, Meta, Microsoft, TikTok) δημοσίευσαν νέες εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεψαν τις δεσμεύσεις τους για μείωση της διάδοσης της παραπληροφόρησης στην πράξη.

PRESS RELEASE |
1.2 εκατ. ευρώ για νέο έργο για την εμβάθυνση της κατανόησης της παραπληροφόρησης σχετικά με τον πόλεμο, τις εκλογές και το φύλο

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων που μπορεί να αποδοκιμάσει τον τρόπο με τον οποίο αναδύονται τα αφηγήματα παραπληροφόρησης σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τις εκλογές και την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ +, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών και των επιπτώσεών τους.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως πυλώνες της σύγχρονης δημοκρατίας και παράγοντες διευκόλυνσης της ελεύθερης και ανοικτής συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19

Οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση εφαρμόζουν πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τον ιό και τα εμβόλια.

Ο κώδικας ορθής πρακτικής του 2022 για την παραπληροφόρηση

Σημαντικές επιγραμμικές πλατφόρμες, αναδυόμενες και εξειδικευμένες πλατφόρμες, παράγοντες στον διαφημιστικό κλάδο, ελεγκτές γεγονότων, ερευνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών παρέδωσαν έναν ενισχυμένο κώδικα ορθής πρακτικής για την παραπληροφόρηση σύμφωνα...

Βλ. επίσης

Δράσεις πολυμέσων

Οι δράσεις πολυμέσων της ΕΕ αποσκοπούν στην ενίσχυση της ειδησεογραφικής πληροφόρησης για θέματα της ΕΕ από την άποψη πολλών κρατών μελών της ΕΕ.

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικός όσο είναι σήμερα. Δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες όλων των ηλικιών να περιηγηθούν στο σύγχρονο ειδησεογραφικό περιβάλλον και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.