Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Alfabetizarea mediatică

Educația în domeniul mass-mediei nu a fost niciodată la fel de importantă ca în prezent. Aceasta permite cetățenilor de toate vârstele să navigheze în mediul de știri modern și să ia decizii în cunoștință de cauză.

Educația în domeniul mass-mediei se referă la diferite metode de comunicare și distribuție. Este o abilitate crucială pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă, deoarece îi împuternicește și îi sensibilizează. Aceasta contribuie, de asemenea, la contracararea efectelor campaniilor de dezinformare și ale difuzării știrilor false prin intermediul mass-mediei digitale.

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV), recent revizuită, consolidează rolul educației în domeniul mass-mediei. Aceasta impune statelor membre să promoveze măsuri de dezvoltare a competențelor de alfabetizare în domeniul mass-mediei (articolul 33a).

DSMAV revizuită obligă, de asemenea, platformele de partajare a materialelor video să ofere măsuri și instrumente eficace de alfabetizare în domeniul mass-mediei. Aceasta este o cerință esențială, având în vedere rolul central pe care aceste platforme îl joacă în acordarea accesului la conținutul audiovizual. Platformele sunt, de asemenea, obligate să sensibilizeze utilizatorii cu privire la aceste măsuri și instrumente (articolul 28b).

Grupul de experți

Comisia Europeană reunește părțile interesate din domeniul educației în domeniul mass-mediei în cadrul unui grup de experți în domeniul educației în domeniul mass -mediei. Acest grup se reunește anual pentru:

  • identificarea, documentarea și extinderea bunelor practici în domeniul educației în domeniul mass-mediei;
  • facilitarea creării de rețele între diferitele părți interesate;
  • explorarea modalităților de coordonare a politicilor UE, a programelor de sprijin și a inițiativelor de alfabetizare în domeniul mass-mediei.

Săptămâna europeană a alfabetizării în mass-media

Un nivel ridicat de educație în domeniul mass-mediei este un factor-cheie pentru a permite cetățenilor să ia decizii în cunoștință de cauză în era digitală. Educația în domeniul mass-mediei este o condiție prealabilă pentru o democrație modernă și vibrantă. Săptămâna europeană a alfabetizării în domeniul mass-mediei este o inițiativă a Comisiei Europene de promovare a competențelor și proiectelor mediatice în întreaga UE. Părțile interesate din domeniul educației în domeniul mass-mediei de la nivel național sunt încurajate să își organizeze propriile evenimente în cursul sau în jurul acestei săptămâni, pentru a sărbători și a discuta despre educația în domeniul mass-mediei. 

Săptămâna europeană inaugurală a alfabetizării în mass-media a avut loc în 2019. 

A se vedea depozitul de evenimente.

Premiile europene pentru alfabetizarea mass-mediei

În cadrul Săptămânii europene a alfabetizării în domeniul mass-mediei, Comisia Europeană a lansat o cerere de candidaturi din partea unor proiecte inspirate și cu impact în domeniul educației mediatice. Cei mai buni candidați vor fi invitați la Bruxelles pentru a concura pentru trei premii în cadrul conferinței la nivel înalt a Săptămânii europene a alfabetizării în domeniul mass-mediei.

Vezi rezultatele premiilor Media Literacy Awards

Cele mai recente știri

Rapoarte naționale privind măsurile de educație în domeniul mass-mediei în temeiul Directivei serviciilor mass-media audiovizuale 2020-2022

Statele membre au raportat cu privire la măsurile naționale de promovare și dezvoltare a competențelor în domeniul mass-mediei.

REPORT / STUDY |
Mecanisme care modelează platformele de comunicare socială și impactul acestora asupra societății – Raport privind stadiul actual al cercetării

Suntem încă departe de a înțelege pe deplin dinamica prin care informațiile se răspândesc în mass-media digitală. Platformele de comunicare socială au schimbat modul în care accesăm, producem și partajăm informații, transformând mass-media tradițională într-un sistem de rețele de comunicare orizontală interconectate. Rețeaua mondială liberă și egală imaginată, promisă în epoca internetului și a platformelor de comunicare socială, a devenit o sferă cibernetică bazată pe software, bazată pe interese economice și geopolitice. Acest fapt a modificat în mod semnificativ modul în care conținutul

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Libertatea și pluralismul mass-mediei

Uniunea Europeană susține libertatea și pluralismul mass-mediei ca piloni ai democrației moderne și catalizatori ai unei dezbateri libere și deschise.

Citiți și

Acțiuni multimedia

Acțiunile multimedia ale UE vizează consolidarea informării cu privire la afacerile UE din perspectiva europeană.

Combaterea dezinformării online

Comisia abordează răspândirea dezinformării și a dezinformării online pentru a asigura protecția valorilor și a sistemelor democratice europene.