Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Medialukutaito

Medialukutaito ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin nykyään. Sen avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat navigoida modernissa uutisympäristössä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Medialukutaito koskee erilaisia media- ja jakelumenetelmiä. Se on ratkaisevan tärkeä taito kaikille kansalaisille iästä riippumatta, sillä se antaa heille vaikutusmahdollisuuksia ja lisää heidän tietoisuuttaan. Se auttaa myös torjumaan disinformaatiokampanjoiden ja digitaalisen median kautta levitettävien valeuutisten vaikutuksia.

Äskettäin tarkistetulla audiovisuaalisia mediapalveluja koskevalla direktiivillävahvistetaan medialukutaidon roolia. Siinä edellytetään, että jäsenvaltiot edistävät toimenpiteitä, joilla kehitetään medialukutaitoja (33 a artikla).

Tarkistetussa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä velvoitetaan myös videonjakoalustat tarjoamaan tehokkaita medialukutaitoa koskevia toimenpiteitä ja välineitä. Tämä on ratkaisevan tärkeä vaatimus, koska tällaisilla alustoilla on keskeinen rooli audiovisuaalisen sisällön saatavuuden tarjoamisessa. Alustojen on myös lisättävä käyttäjien tietoisuutta näistä toimenpiteistä ja välineistä (28 b artikla).

Asiantuntijaryhmä

Euroopan komissio kokoaa medialukutaidon sidosryhmät yhteen medialukutaidon asiantuntijaryhmään. Tämä ryhmä kokoontuu vuosittain:

  • tunnistamaan, dokumentoimaan ja laajentamaan medialukutaitoon liittyviä hyviä käytäntöjä;
  • helpottaa eri sidosryhmien välistä verkottumista;
  • tutkitaan tapoja koordinoida EU:n politiikkoja, tukiohjelmia ja medialukutaitoa koskevia aloitteita.

Euroopan medialukutaitoviikko

Medialukutaidon korkea taso on keskeinen tekijä, jonka avulla kansalaiset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä digitaalisella aikakaudella. Medialukutaito on edellytys elinvoimaiselle ja modernille demokratialle. Euroopan medialukutaitoviikko on Euroopan komission aloite medialukutaitojen ja -hankkeiden edistämiseksi kaikkialla. Kansallisen tason medialukutaidon sidosryhmiä kannustetaan järjestämään omia tapahtumiaan tämän viikon aikana tai sen ympäristössä juhlistamaan ja keskustelemaan medialukutaidosta. 

Euroopan medialukutaitoviikko järjestettiin vuonna 2019. 

Katso tapahtumavarasto.

Euroopan medialukutaito -palkinnot

Osana Euroopan medialukutaitoviikkoaan Euroopan komissio avasi hakumenettelyn innostavista ja vaikuttavista medialukutaidon alan hankkeista. Parhaat hakijat kutsutaan Brysseliin kilpailemaan kolmesta palkinnosta Euroopan medialukutaitoviikon korkean tason konferenssissa.

Katso Media Literacy Awards -palkintojen tulokset

Viimeisimmät uutiset

Kansalliset raportit audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 2020–2022 mukaisista medialukutaitoa koskevista toimenpiteistä

Jäsenvaltiot ovat raportoineet kansallisista toimenpiteistä medialukutaidon edistämiseksi ja kehittämiseksi.

REPORT / STUDY |
Sosiaalisen median mekanismit ja niiden yhteiskunnalliset vaikutukset – raportti taiteen tilasta tutkimuksessa

Emme ole vielä läheskään täysin ymmärtäneet dynamiikkaa, jonka kautta tieto leviää digitaalisessa mediassa. Sosiaalinen media on muuttanut tapaamme saada, tuottaa ja jakaa tietoa, mikä on muuttanut perinteiset joukkoviestimet yhteen nivoutuvien horisontaalisten viestintäverkkojen järjestelmäksi. Internetin ja sosiaalisen median aikakaudella luvatusta vapaasta ja tasa-arvoisesta maailmanlaajuisesta verkostosta on tullut ohjelmistopohjainen kyberfääri, joka perustuu taloudellisiin ja geopoliittisiin intresseihin. Tämä on muuttanut merkittävästi sisällön välittämistä ja leviämistä ja altistanut

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus

Euroopan unioni puolustaa tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta nykyaikaisen demokratian tukipilareina ja vapaan ja avoimen keskustelun mahdollistajina.

Katso myös

Multimediatoiminnot

EU:n multimediatoimilla pyritään vahvistamaan uutisointia EU-asioista EU:n näkökulmasta.

Disinformaation torjunta verkossa

Komissio torjuu disinformaation ja väärän tiedon leviämistä verkossa varmistaakseen eurooppalaisten arvojen ja demokraattisten järjestelmien suojelun.