Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mediální gramotnost

Mediální gramotnost nikdy nebyla tak důležitá jako dnes. Umožňuje občanům všech věkových kategorií se orientovat v moderním zpravodajském prostředí a přijímat informovaná rozhodnutí.

    Lidé stojící v řadě čtení na notebooky, noviny, telefony, tablety, ukazující potřebu mediální gramotnosti bez ohledu na osobu nebo zařízení

© iStock by Getty Images -925256780 seb_ra

Mediální gramotnost se týká různých médií a distribučních metod. Je to zásadní dovednost pro všechny občany bez ohledu na věk, neboť posiluje jejich postavení a zvyšuje jejich povědomí. Pomáhá také bojovat proti účinkům dezinformačních kampaní a falešných zpráv šířených prostřednictvím digitálních médií.

Nedávno revidovaná směrnice o audiovizuálních mediálních službáchposiluje úlohu mediální gramotnosti. Vyžaduje, aby členské státy podporovaly opatření, která rozvíjejí dovednosti v oblasti mediální gramotnosti (článek 33a).

Revidovaná směrnice o audiovizuálních mediálních službách rovněž ukládá platformám pro sdílení videonahrávek povinnost poskytovat účinná opatření a nástroje v oblasti mediální gramotnosti. To je klíčový požadavek vzhledem k ústřední úloze, kterou tyto platformy hrají při poskytování přístupu k audiovizuálnímu obsahu. Platformy jsou rovněž povinny zvýšit povědomí uživatelů o těchto opatřeních a nástrojích (článek 28b).

Expertní skupina

Evropská komise sdružuje zúčastněné strany v oblasti mediální gramotnosti do odborné skupiny pro mediální gramotnost. Tato skupina se každoročně schází, aby:

  • identifikovat, dokumentovat a rozšiřovat osvědčené postupy v oblasti mediální gramotnosti;
  • usnadňovat vytváření sítí mezi různými zúčastněnými stranami;
  • prozkoumat způsoby koordinace politik EU, podpůrných programů a iniciativ v oblasti mediální gramotnosti.

Evropský týden mediální gramotnosti

Vysoká úroveň mediální gramotnosti je klíčovým faktorem umožňujícím občanům činit informovaná rozhodnutí v digitálním věku. Mediální gramotnost je předpokladem živé, moderní demokracie. Evropský týden mediální gramotnosti je iniciativou Evropské komise na podporu dovedností a projektů v oblasti mediální gramotnosti v celé EU. Zúčastněné strany v oblasti mediální gramotnosti na vnitrostátní úrovni se vyzývají, aby během tohoto týdne nebo kolem něj uspořádaly vlastní akce, aby oslavily a diskutovaly o mediální gramotnosti. 

Inaugurační Evropský týden mediální gramotnosti se konal v roce 2019. 

Podívejte se na repozitář událostí.

Evropské ceny za mediální gramotnost

V rámci Evropského týdne mediální gramotnosti zahájila Evropská komise výzvu k podávání přihlášek z inspirativních a působivých projektů v oblasti mediální gramotnosti. Nejlepší uchazeči budou pozváni do Bruselu, aby se zúčastnili tří ocenění na konferenci na vysoké úrovni Evropského týdne mediální gramotnosti.

Podívejte se na výsledky ocenění Media Literacy Awards

Nejnovější zprávy

Vnitrostátní zprávy o opatřeních v oblasti mediální gramotnosti podle směrnice o audiovizuálních mediálních službách na období 2020–2022

Členské státy informovaly o vnitrostátních opatřeních na podporu a rozvoj dovedností v oblasti mediální gramotnosti.

ZPRÁVA / STUDIE |
Mechanismy, které formují sociální média a jejich dopad na společnost – zpráva o stavu umění v oblasti výzkumu

Stále ještě zdaleka nerozumíme dynamičnosti, kterou se informace šíří napříč digitálními médii. Sociální média změnila způsob přístupu, tvorby a sdílení informací a přeměnila tradiční hromadné sdělovací prostředky na systém propojených horizontálních komunikačních sítí. Představovaná svobodná a rovnoprávná celosvětová síť, která byla přislíbena ve věku internetu a sociálních médií, se stala kybersférou založenou na softwaru, která je řízena hospodářskými a geopolitickými zájmy. Tato skutečnost významně změnila způsob přenosu a šíření obsahu a vystavila mediální systém deformacím a manipulacím

Související obsah

Souvislosti

Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků

Evropská unie prosazuje svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků jako pilíře moderní demokracie a faktory umožňující svobodnou a otevřenou diskusi.

Viz také

Multimediální akce

Cílem multimediálních akcí EU je posílit zpravodajství o záležitostech EU z evropského hlediska.

Boj proti dezinformacím na internetu

Komise bojuje proti šíření dezinformací a dezinformací na internetu s cílem zajistit ochranu evropských hodnot a demokratických systémů.