Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

sähköisen terveydenhuollon asiantuntijat

Euroopan komissio perusti kaksi sähköistä terveydenhuoltoa käsittelevää asiantuntijaryhmää: sähköisten terveyspalvelujen sidosryhmä ja väliaikainen sähköisten terveyspalvelujen työryhmä.

    ”MINÄ”

© iStock by Getty Images - 466267165 Pogonici

sähköisten terveyspalvelujen sidosryhmä

Ryhmä käynnistettiin uudelleen vuonna 2020, ja se piti ensimmäisen kokouksensa 13. heinäkuuta 2020.  

Sähköisten terveyspalvelujen sidosryhmäryhmän jäsenet ovat kaikki kattojärjestöjä ja yhdistyksiä, joilla on eurooppalaista tiedotustoimintaa. Ne edustavat seuraavia aloja ja ryhmiä: terveysteknologia-ala, potilaat, terveydenhuollon ammattilaiset ja tutkimusyhteisö.

Sähköisten terveyspalvelujen sidosryhmä antaa komissiolle neuvoja ja asiantuntemusta erityisesti terveydenhuollon ja hoidon digitalisaation mahdollistamista koskevassa tiedonannossa esitetyistä aiheista. Erityisesti seuraavilla aloilla:

  • terveystiedot, mukaan lukien komission suosituksen antaminen eurooppalaisesta sähköisten terveystietojen vaihtomuodosta sekä teknisten eritelmien perustason laatiminen ja yhteentoimivuuden parantaminen;
  • digitaaliset terveyspalvelut;
  • terveysalan tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset;
  • terveys- ja hoitotietojen kyberturvallisuus;
  • digitaaliset välineet kansalaisten voimaannuttamista ja henkilökeskeistä hoitoa varten;
  • tekoäly ja terveys;
  • terveydenhuollon ja hoidon digitalisaatioon liittyvät monialaiset näkökohdat, kuten rahoitus- ja investointiehdotukset ja mahdollistavat teknologiat.

Tietoja jäsenistä, kokouksista, esityslistasta ja pöytäkirjoista julkaistaan säännöllisesti komission asiantuntijaryhmien rekisterissä.

sähköisen terveydenhuollon työryhmä

Perustettiin tilapäinen sähköisiä terveyspalveluja käsittelevä työryhmä, jonka tehtävänä on antaa komissiolle neuvoja siitä, miten sähköisten terveyspalvelujen koko potentiaali voidaan hyödyntää turvallisemman, paremman ja tehokkaamman terveydenhuollon edistämiseksi Euroopassa. Se koostuu terveydenhuollon ammattilaisista, potilaiden edustajista, lääketieteen, lääketeollisuuden ja tieto- ja viestintätekniikan alan edustajista, oikeudellisista asiantuntijoista ja päätöksentekijöistä. Työryhmä laati vuonna 2020 raportin, jossa annetaan suosituksia siitä, miten sähköisen terveydenhuollon kaikkia hyötyjä voidaan kehittää.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio käynnistää kehotukset investoida yli 176 miljoonaa euroa digitaalisiin valmiuksiin ja teknologiaan

Euroopan komissio käynnisti Digitaalinen Eurooppa -ohjelman vuosien 2023–2024 työohjelmiin liittyvät uudet ehdotuspyynnöt digitaalisten valmiuksien vahvistamiseksi kaikkialla EU:ssa. Ehdotuspyynnöt ovat avoimia yrityksille, julkishallinnoille ja muille tahoille EU:n jäsenvaltioista, EFTA/ETA-maista ja assosioituneista maista. Näiden ehdotuspyyntöjen budjetti on yli 176 miljoonaa euroa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

sähköiset terveyspalvelut

Euroopan komissio pyrkii tarjoamaan kansalaisille turvallisia ja laadukkaita digitaalisia palveluja terveydenhuollon ja hoidon alalla.

Katso myös

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite

Eurooppalaisella syöpäkuvantamisaloitteella vapautetaan kuvantamisen ja tekoälyn voima syöpäpotilaiden, -lääkäreiden ja -tutkijoiden hyödyksi.

Terveystietojen hallinta

Euroopan komissio antoi tiedonannon ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjan terveyden ja hoidon digitaalisesta muutoksesta Euroopan unionin toimien vauhdittamiseksi.